10 °C Rethymno, GR
31/01/2023

Νέος δήμαρχος-Νέα Πορεία-Νέα Πνοή, για το Αμάρι

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τις Δημοτικές εκλογές στο Δήμο Αμαρίου, στον τόπο που γεννήθηκα και ανατράφηκα, σημειωθήκανε έντονες αντιπαραθέσεις, οξυνθήκανε τα πνεύματα και καταλήξανε δυστυχώς σε ανάρμοστες συμπεριφορές, που είδανε το φως της δημοσιότητας. Τα γεγονότα δεν μου ήτανε ευχάριστα, πιστεύω όμως πως, οι τοπικές κοινωνίες των οικισμών μας, πρέπει να αποφασίζουνε μόνες τους, να κάνουνε τις επιλογές τους, αλλά και να λύνουνε πολιτισμένα τις όποιες διαφορές τους. Οι ψηφοφόροι εκφράσανε την επιθυμία τους με την ψήφο τους, επιλέξανε κατά πλειοψηφία τους εκπροσώπους τους στο Δήμο, προκειμένου να τον διοικήσουνε και να κάμουνε ό,τι καλύτερο γι’ αυτόν. Η διοικούσα για πολλά χρόνια Δημοτική Αρχή, έκανε ό,τι μπορούσε και κρίθηκε, με το αποτέλεσμα των εκλογών. Είναι θεμιτές οι φιλοδοξίες των ανθρώπων, αρκεί να μην ξεπερνούνε κάποια όρια. Και φοβούμαι πως, στον Δήμο μας ξεπεραστήκανε τα όρια, με λόγια και με έργα, που δεν πρεπίζουνε τους Αμαριώτες, μόνιμους και απόδημους. Δηλητηριάσανε τον φιλόξενο και φιλήσυχο Αμαριώτικο λαό και τον διχάσανε. Έπρεπε να είχανε σταματήσει «ως εκεί και μη παρέκει» και όχι να συνεχίζεται ο διασυρμός στα δικαστήρια, με αντιδικίες και προσφυγές, κόντρα στη βούληση των Αμαριωτών. Οι Αμαριώτες δεν θέλουνε τέθοιες διαδικασίες, κάνανε τις επιλογές τους, οι οποίες πρέπει να γίνουνε σεβαστές και νομίζω πως, τους ενδιαφέρει η ομόνοια και η ανάπτυξη του εγκαταλειμμένου τόπου τους. Αφρουκαστείτε λοιπόν την επιθυμία τους, ομονοήσετε συμπολίτευση και αντιπολίτευση και από κοινού ενδιαφερθείτε για το καλό του τόπου.
 
Είμαι σίγουρος ότι, η παράταξη που πλειοψήφησε, μετά την δικαστική ακύρωση της εκλογής του επικεφαλής Παντελή Μουρτζανού, έκανε την καλύτερή της επιλογή, επιλέγοντας ομόφωνα για Δήμαρχο, τον Αδάμ Παραδεισανό. Δεν θα παραθέσω βιογραφικά του στοιχεία, αλλά προσωπικές εκτιμήσεις, που ισχυροποιούνε την επιλογή του. Ο νέος Δήμαρχος Αμαρίου προέρχεται από πολυμελή οικογένεια του Άη Γιάννη, ενάρετη και εργατική. Αναθράφηκε με αρχές και αξίες, που του εμπνεύσανε οι γονέοι του, ο Γιάννης-ο σωφέρης (94 ετών σήμερα) και η αείμνηστη αρχόντισσα Γαρεφαλίτσα. Εργατικότητα, μεθοδικότητα, σεβασμός και πολλές άλλες αρετές, συνθέτουνε την προσωπικότητά του. Διακρίθηκε στα γράμματα, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο και υπηρέτησε στη Μέση Εκπαίδευση, με υπευθυνότητα και ιδιαίτερη ευαισθησία στο περιβάλλον. Αγαπητός σε όλους, εκδηλώνει πάντα το ενδιαφέρον του για τα κοινά, για ένα αύριο καλύτερο από το σήμερα. Όλα τούτα συνηγορούνε ώστε, ο τόπος μας, ο Δήμος μας να δει καλύτερες μέρες. Χρειάζεται μόνο ομόνοια, στήριξη και εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του από όλους, μόνιμους και απόδημους και όλα θα πάνε καλά.
 
Για τους Αηγιαννιώτες είναι ιδιαίτερη τιμή, που ο νέος Δήμαρχος Αμαρίου είναι χωριανός και μάλιστα μόνιμος κάτοικος του χωριού. Για την ιστορία αναφέρω ότι, πριν από 106 χρόνια, το έτος 1908, ο Άγιος Ιωάννης υπήρξε η έδρα του τότε Δήμου Κουρήτων, όπως προκύπτει από το παρακάτω ψήφισμα. Το ψήφισμα αυτό έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία και αξία, αφού πρόκειται για απόφαση του τότε Δήμου Κουρήτων, που αποφασίζει παμψηφεί και κηρύσσει την ανεξαρτησία της Κρήτης και την ένωσή της με την Ελλάδα. Η απόφαση αυτή πάρθηκε στον Άγιο Ιωάννη, στον οποίο ήταν τότε η έδρα του Δήμου Κουρήτων, από το έτος 1907 έως το έτος 1911, στο Δημοτικό Συμβούλιο του οποίου συμμετείχε και ο Ευθύμιος Ζαχαρουδιουδάκης από τον Άγιο Ιωάννη.
 
Μς’
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικόν Συμβούλιον του Δήμου Κουρήτων της Επαρχίας Αμαρίου συγκείμενον από τον πρόεδρον αυτού Ιωάννην Μελιδονιώτην, τα μέλη Αλέξανδρον Πλατύραχον, Αντώνιον Μπικάκην, Δράκοντα Δανδουλάκην, Εμμ. Φωτάκην, Γεώργιον Εμμ. Παττακόν, Ευθύμιον Ζαχαριουδάκην και Γεώργιον Λινοξυλάκην,
Συνελθόν εν πλήρει αυτού απαρτία σήμερον την 25 Σεπτεμβρίου 1908 εν τη έδρα του Δήμου,
Αποφασίζει παμψηφεί
Κηρύσσει
Εν ονόματι στις Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος.
Την ανεξαρτησίαν της Κρήτης και την ένωσιν αυτής μετά της μητρός Ελλάδος, όπως μετά ταύτης αποτελέση εν αναπόσπαστον και αδιαίρετον Βασίλειον.
Προσκαλεί τον Βασιλέα των Ελλήνων Γεώργιον τον Α’ να αναλάβη την διακυβέρνησιν του τόπου.
Επιδοκιμάζει τας εθνικάς ενεργείας της Κυβερνήσεως του τόπου και προσκαλεί αυτήν να διοική την Νήσον εν ονόματι του Βασιλέως των Ελλήνων, μέχρις ου ονομάση αντιπρόσωπόν Του.
Συνιστά δε επιτροπήν αποτελουμένην από τους κ.κ. νομάρχην Ρεθύμνης, τον δήμαρχον του ημετέρου Δήμου, τον πρόεδρον του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Εμμανουήλ Φωτάκην, Ιωάννην Ψαρουδάκην και Αλέξανδρον Τσουπάκην, ίνα επιδώση αντίγραφον του παρόντος προς τους εν Ρεθύμνη αξιοτίμους αντιπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων, προς την Κυβέρνησιν ίνα το διαβιβάση προς την Α. Μεγαλειότητα τον Βασιλέα των Ελλήνων και την Κυβέρνησίν Του.
Εν Αγίω Ιωάννη τη 25 Σεπτεμβρίου 1908.
Ο Πρόεδρος
Ι.Α. ΜΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗΣ
Τα Μέλη
Δρ. Δανδουλάκης, Αντ. Μπικάκης, Εμμ. Μ. Φωτάκης, Γεώργ. Ε. Παττακός, Αλέξ. Πλατύραχος, Γεώργ. Λινοξυλάκης, Ευθύμιος Ζαχαριουδάκης.
Ότι ακριβές αντίγραφον
Εν Αγίω Ιωάννη τη 25 Σεπτεμβρίου 1908
Ο Δήμαρχος
ΖΑΧΑΡ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ

Εύχομαι στο νέο Δήμαρχο Αμαρίου, να πάρει τόσο σημαντικές αποφάσεις σαν το παραπάνω ψήφισμα. Καλή δύναμη.