12 °C Rethymno, GR
21/01/2022

Οι νέες φορολογικές κλίμακες για μισθωτούς και συνταξιούχους

Νέα φορολογική κλίμακα για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και φορολόγηση από το πρώτο ευρώ εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπει η πρόταση του φορολογικού νομοσχεδίου που παρέδωσε στους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών.

Η νέα προτεινόμενη φορολογική κλίμακα για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους οδηγεί σε μείωση του φόρου για ετήσιο εισόδημα ως 25.000 ευρώ και σε αύξηση του φόρου για τα υψηλότερα. Ειδικότερα προβλέπεται φορολογικός συντελεστής 21% για ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ, συντελεστής 36% για εισόδημα από 25.001 ευρώ έως 48.000 ευρώ και 45% για το υπερβάλλον.

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται ως εξής:

– Για εισόδημα μέχρι 18.000 ευρώ κατά 1.950 ευρώ

– Για εισόδημα πάνω 18.000 έως και 29.000 ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται κατά πενήντα ευρώ ανά χίλια ευρώ εισοδήματος

– Για εισόδημα άνω των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ το ποσό μείωσης της περιορίζεται κατά εκατό ευρώ ανά χίλια ευρώ εισοδήματος.

Η κλίμακα που προβλέπεται να ισχύσει για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπει φορολογικό συντελεστή 26% για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ και 33% για το υπερβάλλον.

Στην πρόταση του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται η κατάργηση μιας σειράς δαπανών, όπως τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοικίων παιδιών που σπουδάζουν, διδάκτρων φροντιστηρίων και ασφαλίστρων που έως τώρα μείωναν το φόρο εισοδήματος. Διατηρούνται ως δαπάνες που μειώνουν το φόρο μόνο τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, διατροφής πρώην συζύγων και οι δωρεές από τον υπολογισμό των οποίων προκύπτει και ο τελικός φόρος για κάθε φορολογούμενο.

Ειδικότερα σύμφωνα με το νομοσχέδιο από το ποσό του φόρου της κλίμακας θα αφαιρείται ποσοστό 10% για κάθε μία από τις παρακάτω δαπάνες:

– Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται:

– οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική,

– τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών,

– τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη γενικά,

– οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι,

– η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

– τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και πάσχουν από ανίατο νόσημα, καθώς επίσης και με τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη για την περίθαλψη με οποιονδήποτε τρόπο των τυφλών, κωφαλάλων ή διανοητικά καθυστερημένων τέκνων του φορολογούμενου, όπως και η δαπάνη τους για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι’ αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια,

– ποσό ίσο με το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των προσώπων που συνοικούν με τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στον οικείο δήμο και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από 6.000 ευρώ.

– Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο.

– Των ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, τους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα ημεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων.

– Η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

– Τα ποσά που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το Ν.1514/ 1985 (Φ.Ε.Κ. 13/Α’) και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

– Τα ποσά που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Πολιτιστικοί σκοποί είναι, ιδίως, η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των γραμμάτων, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισμένων ιδιωτικών μουσείων, όπως τέχνης, φυσικής ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών.

Εξάλλου σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο φόρος που προκύπτει μειώνεται κατά 200 ευρώ, για τον ίδιο φορολογούμενο για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω, είναι τυφλοί, νεφροπαθείς, ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, θύματα πολέμου κά

Το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπει τα ακόλουθα:

– Τη μείωση κατά 20% των τεκμηρίων διαβίωσης ΙΧ αυτοκινήτων ως και 1.600 κυβικά εκατοστά. Έτσι τα προτεινόμενα τεκμήρια διαμορφώνονται ως εξής: Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης για ΙΧ αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κυβικά εκατοστά μειώνεται στα 3.200 ευρώ έναντι 4.000 ευρώ σήμερα. Για αυτοκίνητα πάνω από 1.200 κυβικά εκατοστά η τεκμαρτή ή δαπάνη θα αυξάνεται κατά 480 ευρώ ανά 100 κ.ε αντί για 600 ευρώ ανά 100 κ.ε σήμερα. Για τα μεγαλύτερου κυβισμού αυτοκίνητα δεν προβλέπεται καμία αλλαγή.

– Τη θέσπιση κλίμακας αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια. Για εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ ο συντελεστής φορολόγησης θα είναι 10% και για το υπερβάλλον 33%. Επιπλέον θα επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος στο ακαθάριστο ποσό του εισοδήματος από ενοίκια με συντελεστή 1,5% εφόσον η επιφάνεια της κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τμ ή 3% αν πρόκειται για επαγγελματική ή εμπορική μίσθωση.

– Την αύξηση στο 25% από 20% του συντελεστή φορολογίας αποζημιώσεων για το κλιμάκιο της αποζημίωσης από 100.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Τα άλλα κλιμάκια μένουν ως έχουν: Δηλαδή αποζημιώσεις ως 60.000 ευρώ παραμένουν αφορολόγητες, από 60.001 ευρώ ως 100.000 ευρώ θα φορολογούνται με συντελεστή 10%. Τέλος για αποζημιώσεις άνω των 150.001 ευρώ ο συντελεστής φορολογίας παραμένει στο 30%. Στο νομοσχέδιο επισημαίνεται ότι αυτή η κλίμακα φορολογίας εφαρμόζεται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύμβασης η οποία συνδέει τον φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης. Η πρόταση αυτή αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο φορολόγησης του εφάπαξ που καταβάλει το δημόσιο.

– Τη θέσπιση φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων ακόμη και αν πρόκειται για δωρεά ή γονική παροχή. Ο συντελεστής φορολογίας καθορίζεται στο 20% ενώ προβλέπονται συντελεστές απομείωσης της αξίας των παλαιών ακινήτων ανάλογα με την παλαιότητά τους,.

– Την αύξηση στο 15% του συντελεστή φορολογίας των τόκων των καταθέσεων από 10% σήμερα.

– Την αύξηση από το 20% στο 26% του συντελεστή φορολογίας των αδιανέμητων κερδών των επιχειρήσεων ενώ για τα μερίσματα προβλέπεται φορολογικός συντελεστής 10% από 25% σήμερα.

– Την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από κάθε φυσικό πρόσωπο που συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του ανεξαρτήτως ποσού εισοδήματος. Επίσης προβλέπεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από 1 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου κάθε έτους για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Πηγή: ΑΜΠΕ