28 °C Rethymno, GR
15/08/2022

ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Προσωρινός ανάδοχος για το έργο βιοκλιματικής ανάπλασης της Μελισσινού

Αναδείχτηκε προσωρινός εργολάβος για το μεγάλο έργο βιοκλιματικής ανάπλασης των οδών Σαλαμίνος και Μελισσινού στο ιστορικό κέντρο του Ρεθύμνου. Ο εργολάβος Δημήτρης Ανυφαντάκης προσέφερε έκπτωση σε ποσοστό 35%. Ακολουθεί η περίοδος που προβλέπεται ο διαγωνισμός για την κατάθεση των δικαιολογητικών και εγγυητικών επιστολών αλλά και για τυχόν ενστάσεις. Όπως ανέφερε στα «Ρ.Ν.» ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων Άγγελος Μαλάς, οι διαδικασίες οι γραφειοκρατικές θα έχουν ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο και ο σχεδιασμός είναι το έργο να ξεκινήσει τον Νοέμβριο, αμέσως μετά την λήξη της τουριστικής περιόδου, ώστε να μην επιβαρυνθεί κυκλοφοριακά η πόλη.

Υπενθυμίζεται ότι η βιοκλιματική ανάπλαση των οδών Σαλαμίνος και Μελισσινού αποτελεί ένα από τα υποέργα της πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ρεθύμνης», το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.114.870,63€.

Ειδικότερα, το έργο βιοκλιματικής ανάπλασης των οδών Σαλαμίνος και Μελισσινού, περιλαμβάνει:

  • ασφαλή και προσπελάσιμα πεζοδρόμια, αυξάνοντας και το ποσοστό σκίασης με την χρήση δέντρων, αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των νέων φωτιστικών
  • υποδομές για κίνηση ΑΜΕΑ
  • αισθητική σύνδεση της οδού Ι. Μελισσινού με την οδό Αρκαδίου και με τη μελέτη Βιοκλιματικής Αναβάθμισης του δυτικού παραλιακού μετώπου της πόλης
  • προκαθορισμός θέσεων στάθμευσης οχημάτων και δικύκλων, δίνοντας όμως βάρος στη εξασφάλιση του απαραιτήτου πλάτους του πεζοδρομίου
  • αντικατάσταση της ασφάλτου με φυσική πέτρα που έχει καλύτερες θερμικές ιδιότητες
  • κάδοι απορριμμάτων αναρτώμενοι στους φωτιστικούς στύλους

Ειδικότερα, το έργο της βιοκλιματικής ανάπλασης των οδών Μελισσινού και Σαλαμίνος έχει ως στόχο τη δημιουργία ασφαλούς και προσπελάσιμου σε όλους δικτύου κίνησης πεζών, την αισθητική αναβάθμιση και σύνδεση των οδών με την περιοχή παρέμβασης, ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα της, δημιουργία νέων λειτουργικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης μαζί με την ηλεκτρονικά ελεγχόμενη διαχείριση των θέσεων φορτοεκφόρτωσης, τη βιοκλιματική ανάπλαση με φυτεύσεις, χρήση ψυχρών υλικών και εξοικονόμηση ενέργειας.

Σύμφωνα με την μελέτη που έχει γίνει αυτή φροντίζει να διατηρήσει τις υφιστάμενες υψομετρικές στάθμες εκεί που υπάρχουν κατώφλια οικιών και καταστημάτων και να ανυψώσει την στάθμη του οδοστρώματος, ώστε η υψομετρική διαφορά δρόμου και πεζοδρόμιων να μην ξεπερνά τα όρια της νομοθεσίας (7-10εκ.).

Η μελέτη προκαθορίζει θέσεις στάθμευσης οχημάτων και δικύκλων δίνοντας όμως βάρος στην εξασφάλιση του απαραιτήτου πλάτους του πεζοδρομίου.

Γίνεται προσπάθεια ώστε οι νέες χαράξεις του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων να είναι τέτοια που να επιφέρει τις ελάχιστες δυνατές αλλαγές στα φρεάτια και κουτιά των υπογειοποιημένων δικτύων.

Επιπλέον η μελέτη καθορίζεται από βιοκλιματικά κριτήρια ανάπλασης ανοικτών χώρων που είναι τα εξής:

– Αύξηση του ποσοστού σκίασης με τη χρήση δέντρων.

– Χρήση ψυχρών υλικών με μεγάλη ανακλαστικότητα που αποτρέπουν το φαινόμενο της θερμικής νησίδας σε επιλεγμένες περιοχές με ικανή επιφάνεια και αυξημένο ποσοστό έκθεσης στον ήλιο.

– Φροντίδα για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του νέου φωτισμού.

– Αντικατάσταση της ασφάλτου με φυσική πέτρα που έχει καλύτερες θερμικές ιδιότητες.

Η βιοκλιματικα ναπαλση ειανι το μεγαλύτερο έργο υποδομής που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου», που υλοποιεί ο Δήμος Ρεθύμνου σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο μέσω ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, από το πρόγραμμα στον Δήμο Ρεθύμνης αναλογεί το ποσό των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ για έργα υποδομών, ενώ στον Εμπορικό Σύλλογο, που εστιάζει στο σκέλος της προώθησης και προβολής των επιχειρήσεων το ποσό των 150.000 ευρώ. H δημιουργία ανοιχτού κέντρου εμπορίου -Open Mall- στην «καρδιά» της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου εστιάζει στην τόνωση της τοπικής αγοράς, αφού θα καταστεί πιο ελκυστική για τους επισκέπτες και παράλληλα θα επιτρέψει την προβολή και προώθηση των τοπικών καταστημάτων μέσα από σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία.