22 °C Rethymno, GR
26/03/2023

ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Σε δοκιμαστική λειτουργία το καλοκαίρι το εργοστάσιο του ΧΥΤΑ Αμαρίου

Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για το μεγάλο έργο διαχείρισης των απορριμμάτων του Ρεθύμνου στο Αμάρι. Οι εργασίες προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς και εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, όπως ανέφερε στα ΡΝ ο δήμαρχος Παντελής Μουρτζανός και τον ερχόμενο Ιούλιο το εργοστάσιο θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία. Ακολούθως και αφού διορθωθούν τυχόν αστοχίες ή προβλήματα, αυτό θα τεθεί σε πλήρη λειτουργιά τον Ιανουάριο του 2023, ανοίγοντας μια νέα φιλοπεριβαλλοντική σελίδα στην διαχείριση των απορριμμάτων της περιφερειακής ενότητας.

Η μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων του Αμαρίου θεωρείται μια από τις πλέον σύγχρονες της χώρας και αναμένεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων ολόκληρου του νομού με δεδομένο ότι οι εγκαταστάσεις θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν και τους πέντε δήμους του Ρεθύμνου. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία για πέντε χρόνια της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου, ήταν αρχικά προϋπολογισμού 41,5 εκ. ευρώ, ωστόσο στη συνέχεια ο προϋπολογισμός του περιορίστηκε στα 34 εκ. ευρώ.

Όπως είπε ο δήμαρχος της περιοχής, Παντελής Μουρτζανός, παρά τις όποιες καθυστερήσεις που καταγράφηκαν την περσινή χρονιά, συνέπεια των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, πλέον το έργο προχωρά με ρυθμούς ικανοποιητικούς και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανησυχία για την έγκαιρη ολοκλήρωση και παράδοσή του. Όπως είπε ήδη έχει ολοκληρωθεί ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), για τον οποίο εκκρεμούν ελάχιστες λεπτομέρειες, ενώ τον ερχόμενο Ιούνιο θα είναι έτοιμο και το εργοστάσιο, αντί τον Μάρτιο, όπου ήταν η αρχική προθεσμία. Ακολούθως όπως πρόσθεσε τον Ιούλιο του 2022, ξεκινά η περίοδος της δοκιμαστικής λειτουργίας τόσο για το ΧΥΤΑ όσο και για το ΧΥΤΥ. Η εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία προβλέπεται μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα ή αστοχίες και να διορθωθούν, ώστε τον Γενάρη το έργο να τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Το έργο κατασκευάζεται στη θέση «Κουλέ Μασχάλια» εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρίου. Η θέση του έργου είναι αυτή όπου βρίσκεται ήδη εγκαταστημένος ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Αμαρίου, θα λειτουργεί για πέντε χρόνια με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από τον ΕΣΔΑΚ για άλλα πέντε χρόνια. Το έργο, χρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η υλοποίησή του θα βελτιώσει αισθητά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Κρήτης, θα αναβαθμίσει τις δομές διαχείρισης των απορριμμάτων. Με αυτό το έργο, η διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων στο Αμάρι εκσυγχρονίζεται και χρησιμοποιώντας όλες τις προηγμένες μεθόδους, παράγεται όφελος για την κοινωνία.

Στόχος του περιβαλλοντικού έργου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα, καθώς και βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού, που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω μηχανικής διαλογής.

 Τι περιλαμβάνει το έργο

Το έργο περιλαμβάνει μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, είναι συνολικής δυναμικότητας 35.600 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Επιπροσθέτως, επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, με χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας), καθώς και άλλων οργανικών αποβλήτων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευασθεί και μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος δυναμικότητας 7.400 τόνων ετησίως.

Αναλυτικά, η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες:

– Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ.

– Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών.

– Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίησή του.

– Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης.

– Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης και παραγωγής ενέργειας.

– Μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος.

– Μονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού μετά την ωρίμανση, ώστε να παραχθεί χώνευμα τύπου Α και compost συγκεκριμένων προδιαγραφών.

– Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

– Συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Επίσης περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού μετακομποστοποίησης και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για έξι μήνες.

Το έργο περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο τμήμα του τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής, η οποία θα αφορά πλέον στην τελική διάθεση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας (ΧΥΤΥ), ενώ η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.