18 °C Rethymno, GR
30/11/2021

Σταθερά και όχι ευκαιριακά δίπλα στους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα

Του Γιάννη Κεφαλογιάννη

Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το ζήτημα με την ΚΥΑ βρεθήκαμε διπλά στους παραγωγούς και στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί ένα μεγάλο εύρος τεχνικών ζητημάτων που ανέκυψαν. Σε αυτή την κατεύθυνση, αναδείξαμε το πρόβλημα με βάση το χρόνο εφαρμογής αλλά και την ουσιαστική μεταρρυθμιστική προσπάθεια που επιχειρεί η Κυβέρνηση.

Μετά την πλήρη και αναλυτική διαβούλευση με τους παράγωγους της Κρήτης τέθηκαν τρεις βασικοί πυλώνες για τους οποίους αναπτύσσω συνοπτικά τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες την τελευταία διετία.

 1. Μέτρα στήριξης των παραγωγών και αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους παραγωγής:
 • Μείωση του φορολογικού βάρους κατά 50 εκατ. ευρώ για τους αγρότες κατά την αγορά πετρελαίου έτσι ώστε περίπου ένας στους δύο αγρότες να λάβουν την επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου (200.000 δικαιούχοι).
 • Με τη νέα συμφωνία για την ΚΑΠ η Ελλάδα διατηρεί τα ίδια κεφάλαια που είχε στην προηγούμενη ΚΑΠ, περίπου 19,3 δισεκατομμύρια, όταν ο συνολικός προϋπολογισμός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την υπόλοιπη Ευρώπη έπεσε περίπου 10%.
 • Για το κρίσιμο ζήτημα αντιμετώπισης του αυξανόμενου κόστους παραγωγής επαναλαμβάνω την ξεκάθαρη και άμεση δέσμευση της ηγεσίας του υπουργείου και της Κυβέρνησης αναφορικά με την επιδότηση των κτηνοτρόφων για αγορά ζωοτροφών με ένα ενισχυμένο πλαίσιο από το Μέτρο 14  για την Ευζωία των Ζώων. Γίνεται προσπάθεια η στήριξη αυτή να αποτελέσει σταθερά για το σύνολο της νέας προγραμματικής περιόδου. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις καθώς αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη δυσκολία που βιώνουν οι παραγωγοί.
 • Επιπρόσθετα, προχωρήσαμε στη διευκόλυνση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με την εισαγωγή ρυθμίσεων για τη νομιμοποίηση ιδίως των πρόχειρων καταλυμάτων ζώων, τα οποία συνιστούν κατά προσέγγιση ποσοστό 50%-60% αυτών, καθώς και η μείωση του κόστους παραγωγής. Συνέπεια αυτών θα είναι ο εκσυγχρονισμός των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η βιωσιμότητά τους και η ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας, τηρώντας πάντα τους προβλεπόμενους υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς όρους.
 • Παράλληλα, με βάση την κατανομή των κονδυλίων (συνολικά 420 εκ. ευρώ) ανά περιφέρεια για την 3η πρόσκληση του υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση των Νέων Γεωργών» η Κρήτη από 30.662.000 που έλαβε στην αντίστοιχη πρόσκληση του 2016 θα λάβει 37.300.000 πόσο αυξημένο κατά 21,65%. Αυτό με βάση το γεγονός ότι ο κάθε νέος παραγωγός που θα εγκριθεί με 000 ευρώ αντί με 14-17.000 που έμπαινε στο πρόγραμμα το 2016 αναδεικνύει τη στρατηγική ουσιαστικής ενίσχυσης των παραγωγών και ειδικά των νέων ανθρώπων.
 • Πέρα από τον τομέα των ενισχύσεων, προχωράμε σε άτοκες δόσεις για την εξόφληση των επτά κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής και για τους αγρότες με το τελικό ποσό της ενίσχυσης που θα κληθούν να επιστρέψουν να είναι μειωμένο έως και 75%.
 • Τέλος, ιδρύεται Ταμείο Παροχής μικροπιστώσεων στον πρωτογενή τομέα για να ενισχυθεί η δανειοδότηση αγροτικών επενδύσεων παρέχοντας δάνεια για κεφάλαιο κίνησης με ελκυστικούς όρους χρηματοδότησης και με ιδιαίτερα ευέλικτες διαδικασίες.
 1. Αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από τους δασικούς χάρτες

Με δεδομένη τη σημασία που έχει η κατοχή και η αξιοποίηση των γαιών στον πυρήνα της κρητικής κοινωνίας η Κυβέρνηση προσπαθεί από την πρώτη στιγμή να συνδυαστεί η ολοκλήρωση της κατάρτισης των δασικών χαρτών με την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που δημιουργήθηκαν. Έτσι, με βάση την αναμόρφωση των δασικών χαρτών, που πρόσφατα κρίθηκε συνταγματική από το ΣτΕ, θέτοντας σε ισχύ τις προβλέψεις του περιβαλλοντικού νόμου 4685/2020 ενσωματώθηκαν:

 • Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα.
 • Αποφάσεις υπουργού Γεωργίας ή Νομάρχη για κατάτμηση – αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων με γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
 • Αποφάσεις υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.
 • Άδειες υπουργού Γεωργίας προς σύναψη συμφωνιών εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές.
 • Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δημοσίων κτημάτων (Ιμλιακίων), μπασταινουχικών κτημάτων, εξαγορασθεισών εμφυτεύσεων και εμφυτευτικών γαιών Κρήτης.
 • Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το δημόσιο κτημάτων, δυνάμει ειδικών νόμων.
 • Ειδικά αγροτικά μητρώα (αμπελουργικό και ελαιουργικό μητρώο)
 • Τέλος, έχει ήδη προχωρήσει ο αποχαρακτηρισμός από το τεχνικό συμβούλιο δασών των εκτάσεων που καλύπτονται από αραιή βλάστηση κι έχουν ως κυρίαρχο είδος τον ασπάλαθο (Calicotme villosa L.) και τη φρυγανώδη βλάστηση.

Συνεχίζουμε τη συντονισμένη προσπάθεια με θεσμική προσήλωση και  ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενεργειών για την άμεση υλοποίηση όλων των λύσεων οι οποίες παρουσιάστηκαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα τόσο για τις τεχνικές παραμέτρους του ζητήματος όσο και για το ιδιοκτησιακό πρόβλημα σε επίπεδο Κρήτης.

 1. Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων

Διασταύρωση δηλώσεων ΟΠΕΚΕΠΕ-ΑΑΔΕ

Προκειμένου να διορθωθούν μηχανογραφικές αρρυθμίες που ανέκυψαν, το σύστημα διοικητικών πράξεων του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανοίξει από Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 ώστε οι παραγωγοί μέσω των συμβούλων τους (ΚΥΔ, κ.ά.) να μπορούν να προβούν σε διορθωτικές δηλώσεις. Μετά τη διόρθωση των στοιχείων από τους δικαιούχους θα περιληφθούν στην εκκαθάριση όσοι βάσει των νεότερων στοιχείων τη δικαιούνται και θα καταβληθεί το σύνολο των δικαιούμενων ποσών στην εκκαθάριση του Δεκεμβρίου. Με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα αντιμετωπίζεται  συνολικά σε ποσοστό 95% με εξαίρεση όσους δεν είχαν στις κατοχή τους τα αγροτεμάχια στις 31/5.

Natura

 • Ξεκαθαρίζουμε ότι όσοι παραγωγοί είναι ενταγμένοι σε μέτρα αγροτικής ανάπτυξης εντός περιοχών «NATURA» θα λάβουν κανονικά τις ενισχύσεις τους.
 • Για την εξαίρεση των αρόσιμων εκτάσεων που είναι εντός περιοχών Natura ή γειτνιάζουν με αυτές ως προς τις αρόσιμες εκτάσεις που γειτνιάζουν με περιοχές Natura οι περιπτώσεις αυτές ήδη εξετάζονται αυτεπάγγελτα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα διορθωθούν και θα εκκαθαριστούν άμεσα.
 • Το μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη ανοίξει για την υποβολή ενστάσεων με ιδιαίτερη επισήμανση για αρόσιμες καλλιέργειες μέσα σε βοσκοτοπικές εκτάσεις ζήτημα το οποίο δεν θεραπεύεται.
 • Η εκτίμηση του οργανισμού είναι ότι στην ολοκλήρωση της πληρωμής της φετινής χρονιάς οι αποκλίσεις θα αφορούν λιγότερο από το 0,2% των συνολικών εκτάσεων της χώρας.

 Επιλεξιμότητα

Η ανανέωση του χαρτογραφικού υποβάθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί υποχρέωση απορρέουσα από το ευρωπαϊκό δίκαιο και κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται σε ποσοστό 33% .Όπως και στις υποθέσεις Natura, το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ανοικτό και οι ενστάσεις ήδη εξετάζονται με στόχο την καθολική αποπληρωμή των δικαιωμάτων στις πληρωμές του Δεκεμβρίου.

 Νεοεισερχόμενοι στο εθνικό απόθεμα με νεαρά ζώα

Όσοι νεοεισερχόμενοι ζήτησαν εθνικό απόθεμα για νεαρά ζώα, θα λάβουν φέτος το 1/3 των βοσκοτόπων, ακριβώς διότι τα ζώα είναι νεαρά και άρα έχουν λιγότερες ανάγκες, και θα λάβουν κανονικά το υπόλοιπο των δικαιωμάτων τους το επόμενο έτος, και όταν τα ζώα τους έχουν γίνει πλέον παραγωγικά, μετά από επιτόπιο και καθολικό έλεγχο και επιβεβαίωση του ακριβούς αριθμού των δηλωθέντων ζώων με τα πραγματικά. Το πρόβλημα λύνεται καθολικά στηρίζοντας στην πράξη τους νέους που επιθυμούν να μπουν στην παραγωγή.

 Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος

Η ρύθμιση αφορά 2.000 από τις συνολικά 42.000 περιπτώσεις  δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος με έτος απόκτησης το 2020 και αποσκοπεί στην άρση των στρεβλώσεων στο χώρο των δικαιωμάτων και στην ουσία της καταστρατήγησης της έννοιας και της ίδιας της ύπαρξης του εθνικού αποθέματος. Η ολοκλήρωση του ελέγχου των μεταβιβάσεων (εκτός του 2020) αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Νοέμβριου προκειμένου οι παραγωγοί να μπορέσουν να πληρωθούν κανονικά το Δεκέμβριο. Παράλληλα, όσοι από τους δικαιούχους εθνικού αποθέματος το 2020 χάνουν τα δικαιώματα τους θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία με την νέα προγραμματική περίοδο που ξεκινάει το 2023 αρκεί να καλύπτουν τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ, τις παραμέτρους του ενεργού αγρότη και κυρίως αφού δεσμευτούν ότι θα παραμείνουν στην παραγωγική διαδικασία χωρίς αστερίσκους.

Ειδικές περιπτώσεις μισθωτηρίων – κατανομή δημόσιου βοσκοτόπου

Ενεργοί Κτηνοτρόφοι που ενεργοποιούν δικαιώματα σε εκτάσεις με ιδιωτικά μισθωτήρια συμβόλαια η συμβόλαια Δήμων και Μοναστηριών, που παρά τη βούλησή τους ο εκμισθωτής αποσύρει τις συμβάσεις μισθώσεων, θα έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να αποδείξουν την αδυναμία ανανέωσης της μίσθωσης και να αιτηθούν δικαιωμάτων για ενεργοποίηση σε δημόσιο βοσκότοπο. Επιπρόσθετα, θίξαμε και το ζήτημα του  ελέγχου περιπτώσεων οπού παραγωγοί που έχει μεταβληθεί η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων τα οποία δηλώνουν πρέπει επίσης να καλυφθούν. Είναι ξεκάθαρο ότι η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα μετά την πληρωμή του Δεκεμβρίου, ώστε να μην διαταραχθεί ή καθυστερήσει η ομαλή ολοκλήρωση της πληρωμής του συνόλου των δικαιούχων.

Είμαστε σταθερά δίπλα στους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα με υπεύθυνες θέσεις, και φυσικά όχι ευκαιριακά και ανάλογα με το ρόλο μας να τους χαϊδεύουμε τα αυτιά σε περίοδο αντιπολίτευσης και κατά την κυβερνητική περίοδο να τους στοχοποιούμε.