23 °C Rethymno, GR
22/09/2021

ΚΑΙ ΤΟ 2009 ΕΠΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ Π. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ ΥΠΗΡΞΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Στην αυριανή συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου η παραχώρηση έκτασης για νέο νοσοκομείο

Το θέμα για παραχώρηση οικοπεδικής έκτασης του Πανεπιστημίου Κρήτης στου Γάλλου για ανέγερση νέου Νοσοκομείου στο Ρέθυμνο, πρόκειται να συζητηθεί στην αυριανή συνεδρίαση της Συγκλήτου του ακαδημαϊκού ιδρύματος με απόφαση του πρύτανη, Γεωργίου Κοντάκη. Η συζήτηση έρχεται στο όργανο του Ιδρύματος μια εβδομάδα μετά την γνωστοποίηση που έκανε ο κ. Κοντάκης στον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, της πρόθεσης του Πανεπιστημίου να παραχωρήσει έκταση για δημιουργία νέου νοσοκομείου διερμηνεύοντας την επιθυμία αλλά και την ανάγκη της τοπικής κοινωνίας, όπως έχει εκφραστεί δια των θεσμικών της φορέων, να αποκτήσει ο νομός ένα νέο σύγχρονο δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα που θα καλύπτει τις αυξημένες υγειονομικές ανάγκες.

Στην απόφαση του Πανεπιστημίου προς τον υπουργό Υγείας, για παραχώρηση έκτασης, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου προτείνει επίσης τη διασύνδεση του νέου νοσοκομείου με την Ιατρική Σχολή και την δημιουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών.

Ως εισηγητής του θέματος έχει οριστεί από τον πρύτανη ο προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, Εμμανουήλ Κακλαμάνος.

Το θέμα της παραχώρησης οικοπεδικής έκτασης στου Γάλλου για ανέγερση νέου νοσοκομείου συζητείται εδώ και δυο δεκαετίες περίπου χωρίς απτό αποτέλεσμα. Πιο ζεστά συζητήθηκε την διετία 2008-2009, επί Πρυτανικής Αρχής του Ιωάννη Παλλήκαρη, όταν και μπήκε στην Σύγκλητο τουλάχιστον πέντε φορές με θετική τελική απόφαση, ωστόσο άγνωστο για ποιους λόγους «κόλλησε». Πιθανόν να μην υπήρχε κεντρική πολιτική βούληση για την υλοποίηση του έργου. Γιατί δεν αρκεί ο χώρος έκτασης, χρειάζονται και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την κατασκευή νοσοκομείου κι αυτά είναι ευθύνη και χρέος της κεντρικής πολιτείας να τα εξασφαλίσει. Πιθανόν όμως και να μην έγιναν δεκτές οι προϋποθέσεις που είχε θέσει τότε το Πανεπιστήμιο προκειμένου να παραχωρήσει την οικοπεδική έκταση.

Για να δούμε χρονολογικά το θέμα, να θυμίσουμε ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι τοπικοί θεσμικοί φορείς αναζητώντας κατάλληλη οικοπεδική έκταση για νέο νοσοκομείο κι αφού απορρίπτονται διάφοροι χώροι, όπως μια έκταση στον Σωματά Αρμένων, θέτουν αίτημα στο Πανεπιστήμιο να παραχωρήσει περί τα 100 στρέμματα για τον σκοπό αυτό.

Περί το 2005 με 2007, αποστέλλονται επιστολές στην πρυτανική αρχή από τους τότε θεσμικούς φορείς (δήμαρχο, βουλευτές).

Το Πανεπιστήμιο αφουγκράζεται την τοπική κοινωνία, κατανοεί την ανάγκη για νέο νοσοκομείο. Δεν απορρίπτει το αίτημα το οποίο από τότε συνοδεύεται με την πρόταση για διασύνδεσή του με την Ιατρική Σχολή και την δημιουργία Πανεπιστημιακών κλινικών.

Το 2008 για πρώτη φορά η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης εξετάζει το ενδεχόμενο δυνατότητας για ανάπτυξη Πανεπιστημιακών Κλινικών εκτός του ΠΑΓΝΗ εξ αφορμής του αιτήματος του Ρεθύμνου.

Στις 24 Ιουλίου 2008 συγκαλείται Γενική Συνέλευση του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής για να συζητηθεί το παραπάνω θέμα. Πρόεδρος του τμήματος τότε ο Οδυσσέας Ζώρας, μετέπειτα πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο ίδιος εμφανίζεται θετικός σε ό,τι αφορά το εξεταζόμενο θέμα και εν τέλει η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει ότι κατ’ αρχήν έχει θετική πρόθεση για την ανάπτυξη Πανεπιστημιακών Κλινικών εκτός του μητρικού χώρου (ΠΑΓΝΗ), δηλαδή στο Ρέθυμνο, υπό τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως σημειώνει (έγκριση νέων θέσεων μελών ΔΕΠ κ.α.).

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2008 στην συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, ο πρύτανης Ι. Παλλήκαρης, ανακοινώνει την ομόφωνη απόφαση του Τμήματος Ιατρικής. Γίνεται εκτενής συζήτηση για το αν θα παραχωρηθεί έκταση για ανέγερση νέου νοσοκομείου. Παίρνουν τον λόγο και τοποθετούνται όλα τα μέλη της Συγκλήτου, που αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα δημιουργίας νέου νοσοκομείου στο Ρέθυμνο για την παροχή καλύτερων υγειονομικών υπηρεσιών στην τοπική κοινωνία, συμφωνούν στην ανάπτυξη και πανεπιστημιακών κλινικών, παράλληλα όμως κοινός τόπος είναι και ωφέλεια του Πανεπιστημίου.

Η Σύγκλητος λαμβάνοντας την υπ’ όψη και την ομόφωνη απόφαση της Φ.Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής, αποφασίζει και ορίζει πενταμελή «Επιτροπή Νοσοκομείου Ρεθύμνου», με πρόεδρο τον ίδιο και μέλη τους:

  • Θ. Κιτσόπουλο, αντιπρύτανη Υποδομών-Φοιτητικής Μέριμνας
  • Ο. Ζώρα, πρόεδρο Τμήματος Ιατρικής
  • Α. Καλοκαιρινό, κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής
  • Α. Πολίτη, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας
  • Π. Καπετάνιος, εκπρόσωπος Φοιτητών

Σκοπός της Επιτροπής όπως ορίζεται, είναι να επεξεργαστεί και να φέρει στην Σύγκλητο ολοκληρωμένη πρόταση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τεθούν στην συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς, του θέματος της παραχώρησης χρήσης οικοπεδικής έκτασης του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ανέγερση νέου νοσοκομείου στο Ρέθυμνο.

Στις 26 Νοεμβρίου 2008 η «Επιτροπή Νοσοκομείου Ρεθύμνου» έχοντας επεξεργαστεί συγκεκριμένη πρόταση, εισηγείται προς την Σύγκλητο την παραχώρηση έκτασης 60 στρεμμάτων από το Πανεπιστήμιο στο υπουργείο Υγείας για αόριστο χρόνο προκειμένου να ανεγερθεί νέο νοσοκομείο. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή εισηγείται 6 όρους για να γίνει η παραχώρηση έτσι ώστε να ωφεληθεί και το Πανεπιστήμιο. Μεταξύ άλλων προτείνει: συμμετοχή του Πανεπιστημίου στην Διοίκηση του νοσοκομείου, παραχώρηση του παλιού νοσοκομείου στο Πανεπιστήμιο για την κάλυψη φοιτητικών αναγκών, οι οικονομικοί πόροι από την εκμετάλλευση του κυλικείου του νοσοκομείου να διατίθενται προς όφελος της φοιτητικής μέριμνας, δέσμευση του υπουργείου Παιδείας για επιπλέον θέσεις μελών ΔΕΠ.

Στις 22 Ιανουαρίου 2009, στην συνεδρίαση της Συγκλήτου ανακοινώνεται η παραπάνω πρόταση -εισήγηση της Επιτροπής, η οποία γίνεται δεκτή και ως προς το σκέλος της παραχώρησης αλλά και ως προς τους όρους που θέτει.

Η Σύγκλητος λοιπόν του Πανεπιστημίου Κρήτης, ομόφωνα τότε αποφάσισε και ενέκρινε «την πρόταση της επιτροπής όπως προαναφέρεται και δεσμεύεται ότι θα στηρίζει το Νοσοκομείο οπουδήποτε οικοδομηθεί εντός ή εκτός του χώρου του Πανεπιστημίου Κρήτης με δημιουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών εφόσον ζητηθεί».

Έκτοτε, δεν γνωρίζουμε να υπήρξε κάποια εξέλιξη για το θέμα. Σήμερα, δώδεκα χρόνια μετά και ύστερα από τον δημόσιο διάλογο που έγινε διαδικτυακά με πρωτοβουλία των «Ρ.Ν.» μεταξύ της Πρυτανικής Αρχής και των τοπικών θεσμικών φορέων όπου ξανατέθηκε το αίτημα του Ρεθύμνου, το θέμα ανασύρθηκε και πάλι και μπήκε στην ατζέντα θεμάτων προτεραιότητας, με τον πρύτανη να γνωστοποιεί στον υπουργό Υγείας την πρόθεση του Πανεπιστημίου να παραχωρήσει την απαιτούμενη οικοπεδική έκταση.