20 °C Rethymno, GR
20/05/2022

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΕΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

Στις 18 Ιανουαρίου εξετάζεται η προσφυγή για το έργο του δημοτικού φωτισμού

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και την τοποθέτηση περισσότερων από 7.000 λαμπτήρων τύπου Led

Την Τρίτη 18 Ιανουάριο θα εξεταστεί από την Αρχή Προδικαστικών Προσφύγων η ένσταση που έχει καταθέσει ένας εκ των τριών υποψηφίων ανάδοχων του μεγάλου για το δήμο Ρεθύμνου έργο του δημοτικού φωτισμού. Ακολούθως και με βάση την απόφαση που θα ληφθεί ο δήμος θα πρέπει είτε να προχωρήσει εξαρχής στην επαναδημοπράτηση του έργου με δυνατότητα αυτή να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης με πρόσκληση εργολάβων που τηρούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης, είτε στην άλλη περίπτωση της δικαίωσης του υποψήφιου αναδόχου να προχωρήσουν με αυτόν τον ανάδοχο στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

Εκτιμάται ότι μέχρι τέλος του μήνα θα είναι γνωστή η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να προχωρήσει το έργο αυτό. «περιμένουμε την απόφαση της Αρχής Προδικαστικών Προσφύγων που θα εξετάσει την ένσταση του υποψηφίου αναδόχου απέναντι στο πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης του διαγωνισμού του δήμου. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή και αν η επιτροπή αποφασίσει ότι έχει νόμιμη αιτίαση ο ανάδοχος τότε θα προχωρήσουμε στο διαγωνισμό με τον ανάδοχο αυτό, αν η Αρχή πει ότι ο δήμος έχει δίκιο τότε πάμε σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις και σύντομα θα προχωρήσουν ο διαδικασίες είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο» ανέφερε στα ΡΝ ο γενικός γραμματέας του δήμου Ρεθύμνου Μαρίνος Ρουσσιάς.

Υπενθυμίζεται ότι συγκεκριμένο έργο θα υλοποιηθεί μέσω δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 4.050.000 ευρώ με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), του ΥΠΕΚΑ, που είναι τεχνικός σύμβουλος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων εποπτευόμενος φορέας του ΥΠΕΚΑ. Το έργο του οδοφωτισμού αφορά σε όλες τις δημοτικές ενότητες, σε όλες τις έδρες των παλιών καποδιστριακών δήμων και εκτός από την πόλη, οδοφωτισμός έχει προβλεφθεί και ακόμα σε 20 χωριά, όπου καταγράφονται μεγάλες καταναλώσεις και υπάρχουν μεγάλα δίκτυα.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και την τοποθέτηση περισσότερων από 7.000 λαμπτήρων τύπου Led, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στην πόλη, αλλά και στους οικισμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, έχει ως στόχο την εξασφάλιση ποιοτικού και επαρκή φωτισμού.

Ο οδοφωτισμός αφορά την πόλη και τους οικισμούς και θα καλύψει τον μητροπολιτικό δήμο σε ποσοστό 70%. Ο χρόνος παράδοσης του έργου, όπως προβλέπεται στον διαγωνισμό είναι το ένα έτος, ωστόσο σε κάθε περιοχή που θα τοποθετείται αυτός θα δίδεται προς χρήση. Σημειώνεται ότι ο Δήμος κάθε χρόνο διαθέτει 700.000 ευρώ στον οδοφωτισμό. Με το συγκεκριμένο έργο εκτιμάται ότι το ποσό αυτό θα περιοριστεί και θα υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση.

 

Η τεχνική περιγραφή

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη για την τεχνική περιγραφή του έργου η μελέτη αφορά:

α) στην αναβάθμιση του οδοφωτισμού του Δήμου Ρεθύμνης με: – την προμήθεια και εγκατάσταση νέας τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων διόδων εκπομπής φωτός (LED), σε αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων των οδών, – την προμήθεια και εγκατάσταση λαμπτήρων τεχνολογίας LED, σε αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων σε παραδοσιακά φωτιστικά σώματα της παλιάς πόλης, – την προμήθεια και εγκατάσταση οπτικών μονάδων LED εντός υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων.

β) στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου και διαχείρισης του δημοτικού φωτισμού, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο.

Η αναβάθμιση του συστήματος δημοτικού φωτισμού θα πρέπει να τηρεί κατ’ ελάχιστον τους κάτωθι όρους: α) τήρηση των κανονισμών φωτισμού, β) μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας με επίτευξη εξοικονόμησης καταναλισκόμενης ενέργειας σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση γ) ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης και συντήρησης του συστήματος δημοτικού φωτισμού, και δ) βιωσιμότητα της παρούσας επένδυσης, που θα εξασφαλίζεται μέσω της εξοικονόμησης πόρων από την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου συστήματος δημοτικού φωτισμού.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Ρεθύμνης και ειδικότερα η προμήθεια, η τοποθέτηση / εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία, η τεχνική παρακολούθηση, και η συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων και του συστήματος ελέγχου διαχείρισης του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Ρεθύμνης. Η προμήθεια χωροθετείται σε οδούς και πλατείες του Δήμου Ρεθύμνης, και θα καλύψει μεγάλο μέρος της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου. Θα αντικατασταθούν τα φωτιστικά στις οδούς του Δήμου και στην πλειοψηφία των πλατειών. Ειδικότερα, η υπό ανάθεση προμήθεια περιλαμβάνει: – την αποξήλωση των παλαιάς τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων στα σημεία που θα υποδειχθούν, – την προμήθεια των νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED υψηλής ενεργειακής απόδοσης, – την αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας LED σε παραδοσιακά φωτιστικά, – την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών μονάδων LED εντός υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων, – την προμήθεια συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του δημοτικού φωτισμού, τόσο του αναγκαίου λογισμικού (software) όσο και του εξοπλισμού (hardware), για την λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του δημοτικού φωτισμού μέσω Η/Υ, – την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών, πλέον των ρητά άνωθεν αναφερόμενων, που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού, – τον ποιοτικό έλεγχο και την εκτέλεση κατάλληλων δοκιμών (testing) των φωτιστικών και των άλλων υλικών που θα εγκατασταθούν, – την εγκατάσταση των νέων φωτιστικών σωμάτων και του επί μέρους εξοπλισμού του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του δημοτικού φωτισμού στην θέση των αποξηλωμένων παλαιών φωτιστικών σωμάτων, – την ηλεκτρολογική σύνδεση των νέων φωτιστικών σωμάτων και του εξοπλισμού του συστήματος ελέγχου δημοτικού φωτισμού, – τη ρύθμιση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του δημοτικού φωτισμού και την διασύνδεσή του με το σύστημα GIS του Δήμου Ρεθύμνης, – τη θέση σε λειτουργία του νέου δημοτικού φωτισμού του Δήμου Ρεθύμνης, – τη δοκιμαστική παρακολούθηση του συστήματος για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του, – την εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων και δοκιμών για τον προσδιορισμό του ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης κόστους του συστήματος δημοτικού φωτισμού, – την υποχρέωση ανταπόκρισης σε περίπτωση αστοχίας σε οτιδήποτε αφορά στην παρούσα προμήθεια ως αναφέρεται παραπάνω είτε αφορά στην αντικατάσταση του βλαβέντος εξοπλισμού με νέο είτε αφορά στην επαναρύθμιση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου δημοτικού φωτισμού.