27 °C Rethymno, GR
21/09/2021

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ADRISEISMIC»

Σχέδια διαχείρισης για την αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων του ιστορικού κέντρου

-Αντικείμενο μελέτης η πλατεία Σοχώρας

Στα πλαίσια του προγράμματος Interreg – ADRION του έργου «ADRISEISMIC» στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης μέσω του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας ως εταίροι, υλοποιήθηκε με επιτυχία η 2η προγραμματισμένη τοπική συνάντηση με στόχο την παρουσίαση προόδου των τριών πακέτων εργασίας του προγράμματος.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο κ. Γιώργος Αλεξάκης, αντιπεριφερειάρχης ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων Περιφέρειας Κρήτης, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, ο κ. Μανόλης Παραβολιδάκης, συντονιστής πολιτικής προστασίας Κρήτης, η κα Ελένη Πλουμίδη διευθύντρια Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης, οι κ.κ. Κούρου και Πέλη από τον ΟΑΣΠ, η κα Αναστασία Τζιγκουνάκη και ο κ. Κώστας Γιαπιτζόγλου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, ο κ. Βαγγέλης Δρανδάκης από τον Δήμο Ρεθύμνου, ο κ. Παντελής Μοχιανάκης από το ΤΕΕ/ΤΔΚ, και άλλοι εκπρόσωποι φορέων.

Σκοπός του 1ου πακέτου, το οποίο παρουσίασε η κα Ερμιόνη Γιαλύτη, Γεωλόγος, ειδική σύμβουλος του περιφερειάρχη Κρήτης, είναι η αλληλεπίδραση και μεταφορά τεχνογνωσίας, με σκοπό την ενδυνάμωση θεσμών και φορέων, και την υλοποίηση κοινής πολιτικής προκειμένου να αυξηθεί η εμπειρία και η εξειδίκευση σε θέματα σχετικά με τη μείωση της σεισμικής τρωτότητας. Το πακέτο βασίστηκε στην ανταλλαγή πρακτικών, τη συστηματοποίηση της υπάρχουσας γνώσης για τη μείωση της σεισμικής τρωτότητας καθώς και στη δημιουργία ενιαίου κανονιστικού πλαισίου και στην ενοποίηση – κοινή εφαρμογή των νομοθετημάτων και κανονισμών για κάθε χώρα.

Το 2ο πακέτο, στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Νίκος Βότσογλου, γεωλόγος, συντονιστής του έργου, περιλαμβάνει δύο φάσεις: Αρχικά την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για τη μείωση σεισμικής τρωτότητας ιστορικών κτιρίων όπου οι δράσεις εστιάζονται στον εντοπισμό μεθόδων ταχείας εκτίμησης σεισμικής τρωτότητας και μεθόδων ενίσχυσης ιστορικών κτιρίων που εφαρμόζονται στις χώρες αυτές. Η δεύτερη φάση αφορά τη μελέτη περίπτωσης της Περιφέρειας Κρήτης στη πλατεία Σοχώρας της πόλης του Ρεθύμνου, ως πλατεία που περιβάλλεται από ιστορικά κτίρια όπου θα εφαρμοστεί μία κοινή μεθοδολογία και μέσω συλλογής στοιχείων, επιστημονικών τεχνικών, οπτικής έρευνας χαρακτηριστικών δόμησης θα εξαχθεί μία φόρμα εκτίμησης σεισμικής τρωτότητας του συγκεκριμένου κτιρίου.

Το 3ο πακέτο εργασίας η παρουσίαση του οποίου έγινε από τον κ. Χαράλαμπο Φασουλά, γεωλόγο από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, έχει στόχο τη δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών πακέτων για την ενίσχυση δεξιοτήτων και εμπειρίας όλων εκείνων που ασχολούνται με τη σεισμική θωράκιση, ειδικά όσον αφορά στα πολιτισμικά μνημεία. Ο γενικός στόχος είναι να δημιουργηθούν πακέτα εκπαίδευσης και εργαλεία που θα βοηθήσουν όσους εμπλέκονται στη διαδικασία της σεισμικής θωράκισης των κτιρίων να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες, πακέτα που θα υλοποιηθούν μέσα από μια σειρά δράσεων και παραδοτέων έως το πέρας του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο που φέρει τίτλο «Νέες προσεγγίσεις για τη σεισμική βελτίωση και ανάπλαση ιστορικών, αστικών κέντρων στην περιοχή Αδριατικής και Ιονίου», αφορά την αντισεισμική προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των ιστορικών μνημείων και κτιρίων που αποτελούν σύμβολα της τοπικής, πολιτιστικής ταυτότητας και πυρήνες κοινωνικο-οικονομικού ιστού των περιοχών αυτών. H υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε επίσημα το Μάρτιο του 2020, θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2022 και έχει διάρκεια 30 μήνες. Συμμετέχουν 6 χώρες της Αδριατικής- Ιονίου (Ιταλία, Ελλάδα, Σερβία, Σλοβενία, Κροατία, Αλβανία) με 8 διαφορετικούς εταίρους: Πανεπιστήμια, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ερευνητικά και εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Τα παραδοτέα του προγράμματος θα είναι ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης, προστασίας και αποκατάστασης έναντι σεισμικής δράσης, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής, κάτι εξαιρετικά σημαντικό, ιδιαίτερα για την έντονη σεισμικότητα που παρουσιάζει το νησί της Κρήτης. Τα σχέδια θα εναρμονίζονται με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.

Δεδομένου ότι στα αστικά και ημιαστικά κέντρα της Κρήτης υφίστανται αρκετά ιστορικά κτίρια διαφόρων περιόδων, τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι υψίστης σημασίας για τη διαχείριση των κτιρίων αυτών. Το πρόσφατο συμβάν με την κατάρρευση του καπνοδόχου στο χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο εργοστάσιο της Ένωσης Ρεθύμνου, κατέδειξε τη σημασία του προγράμματος, καθώς και την ολιστική αντιμετώπιση των ιστορικών κτιρίων ως μονάδες αλλά και στα πλαίσια ενός αστικού κέντρου, τόσο υπό το πρίσμα της χωροταξίας όσο και της πολιτικής προστασίας.

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που στοχεύουν στην προστασία του δομημένου ιστού των πόλεων, της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού, αλλά και των ίδιων των πολιτών.