16 °C Rethymno, GR
09/12/2022

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τα έργα του δήμου Ρεθύμνου που διεκδικούν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

-Πρόταση για ένταξη του πάρκινγκ των Τεσσάρων Μαρτύρων ως εμβληματικό έργο

Στην προτεραιοποίηση των έργων που θέλει να εντάξει στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης» προχώρησε ο Δήμος Ρεθύμνου διεκδικώντας κονδύλια για έργα που είναι αναγκαία για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Με δεδομένο ότι τέθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών ανώτατα όρια συνολικού προϋπολογισμού για κάθε δήμο (πλαφόν) κι επειδή με βάση αυτή την απόφαση δεν είναι δυνατόν να εγκριθούν όλα τα έργα για τα οποία είχαν καταθέσει προτάσεις ή προτίθενται να καταθέσουν οι ΟΤΑ, κλήθηκαν τώρα να προχωρήσουν σε προτεραιοποίηση των προτάσεών τους και να επιλέξουν ποια έργα θεωρούν περισσότερο αναγκαία προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση.

Για τον σκοπό αυτό συνεδρίασε εκτάκτως την Πέμπτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Ρεθύμνης, καθώς η τελική προθεσμία υποβολής των φακέλων στο υπουργείο Εσωτερικών είναι η 31η Μαΐου.

Οι δήμοι έχουν χωριστεί από το υπουργείο σε 6 κατηγορίες και ανάλογα με την κατηγορία έχει τεθεί συγκεκριμένο πλαφόν.

Ο δήμος Ρεθύμνου εντάσσεται στην κατηγορία 3 στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι δήμοι που αποτελούν έδρες νομών με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων και το ανώτατο όριο προϋπολογισμού των προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν είναι τα 22.000.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε μιλώντας στα «Ρ.Ν.», ο δήμαρχος Ρεθύμνου, Γιώργος Μαρινάκης, τόνισε ότι για τα εμβληματικά έργα, όπως είναι το πάρκινγκ των Τεσσάρων Μαρτύρων, θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση από το υπουργείο Εσωτερικών. Σε σχετικές δηλώσεις του ο Γιώργος Μαρινάκης ανέφερε: «Ο Δήμος Ρεθύμνου με γνώμονα πως θα καταφέρει να απορροφήσει περισσότερα χρήματα και να κάνει σημαντικά έργα που τα χρειάζεται η κοινωνία μας, έκανε μια προτεραιοποίησης αξιολογώντας ποια έργα θα μπορούν να γίνουν ενδεχομένως με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία αργότερα και ποια είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν με το σημερινό χρηματοδοτικό εργαλείο. Έργα όπως είναι τα λύματα και ο αγωγός από το ανατολικό Ρέθυμνο είναι έργα επιτακτικής ανάγκης, γιατί ελπίζουμε ότι συγχρόνως θα έχουμε λύσει το θέμα των αντλιοστασίων για να έχουμε μια ολοκληρωμένη λύση στη διαχείριση των λυμάτων του ανατολικού τουριστικού Ρέθυμνου. Αυτά είναι έργα αναγκαία για την προστασία του περιβάλλοντος και την γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. Το ίδιο συμβαίνει και με το σχολειό του Ρουσσοσπιτίου που για ειδικούς λόγους δεν μπορεί να ενταχθεί σε ΕΣΠΑ και πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Άλλο έργο είναι η αποχέτευση της Ελεύθερνας, όπου υπάρχει πρόβλημα με τα λύματα, τα οποία καταλήγουν στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου. Έτσι δουλεύουμε και φυσικά προτεραιοποιούμε το έργο του πάρκινγκ, του οποίου η φύση είναι τέτοια και σύμφωνη με όσα προβλέπει η υπουργική απόφαση για τα εμβληματικά έργα με πολυεπίπεδες επιδράσεις και στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων».

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, Άγγελος Μαλάς, τόνισε: «Έχουμε κάποια έργα που είναι υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και πολλαπλασιαστικής αξίας για την κοινωνία και είναι έργα που έχουμε σχεδιάσει και μπορούν να ενταχθούν ως έργα εμβληματικά και ως έργα ειδικής κατηγορίας και έτσι ευελπιστούμε ότι θα είναι το πάρκινγκ των Τεσσάρων Μαρτύρων και το ειδικό σχολείο στο κτίριο του ΚΕΓΕ . Σε υψηλή προτεραιότητα μπαίνει το σχολείο Ρουσσοσπιτίου και οι παρεμβάσεις στα σχολεία και επιλέξαμε τον πάγιο άξονα του δήμου που έχει ένα κάνει με βιώσιμη κινητικότητα, ανάπτυξη και περιβάλλον και θέσαμε σε υψηλή προτεραιότητα την ηλεκτροκίνηση με αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων και ηλεκτρικών οχημάτων».

Η προτεραιοποίηση των έργων του δήμου Ρεθύμνου

Αναλυτικά η απόφαση του δήμου Ρεθύμνου σε σχέση με την προτεραιοποίηση των έργων έχει ως εξής:

1) «Αποχέτευση Οικισμών Δημοτικών Διαμερισμάτων Αρκαδίου – Νικηφόρου Φωκά».

Κύριο Υποέργο 2: Προμήθεια Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Ελεύθερνας Δήμου Ρεθύμνου ποσό 640.000,00 € (προ Φ.Π.Α.) Μη κύριο Υποέργο 5: Διαχείριση ΑΕΚΚ κύριου Υποέργου 2 ποσό 5.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Κύριο υποέργο 3: «Διασύνδεση Ακάθαρτων Δ.Ε. Αρκαδίου με ΕΕΛ Ρεθύμνου» ποσό 2.000.403,23 € (προ Φ.Π.Α.)

Μη κύριο Υποέργο 6: Διαχείριση ΑΕΚΚ Κύριου Υποέργου 3 ποσό 58.771,25 € ( χωρίς Φ.Π.Α. )

Μη κύριο Υποέργο 8: «ΟΚΩ» ποσό 100.200,00 € (προ Φ.Π.Α.).

2) «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Ρεθύμνης» με το ποσό των 888.964,84€

3) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Ρουσσοσπιτίου» με το ποσό των 4.385.432,0€

4) «Συντήρηση ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμεΑ Δήμου Ρεθύμνης» με το ποσό των Ι .02 Ι .228,68€

5) Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης στην Περιοχή Τεσσάρων Μαρτύρων με το ποσό των 23.978.120,00€ 6) «Αποχέτευση Οικισμών Δημοτικών Διαμερισμάτων Αρκαδίου – Νικηφόρου Φωκά»

Κύριο Υποέργο 1: «Αποχέτευση και Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά (Οικισμοί Α’ και Β’ Ομάδας) με το ποσό των 6.640.000,00€ (προ Φ.Π.Α.).

Μη κύριο υποέργο 4: Διαχείριση ΑΕΚΚ Κύριου Υποέργου 1 ποσό 168.516,00 (προ Φ.Π.Α.)

Μη κύριο υποέργο 7: Αγορά γης για το Κύριο Υποέργο 1 «Αποχέτευση Και Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά (Οικισμοί Α και Β’ Ομάδας)» ποσό 19.000€.

7) Εγκατάσταση – Εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης Δήμου Ρεθύμνου με το ποσό των 13.884.907 (προ ΦΠΑ) 8) «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης στον Δήμο Ρεθύμνης» με το ποσό των 2.682.279,22.

Συμπληρωματικά ο Δήμος έχει προχωρήσει στην κατάθεση προτάσεων στις παρακάτω προσκλήσεις οι οποίες σύμφωνα και με την ως άνω ΚΥΑ είναι εκτός πλαφόν του Δήμου:

1) Στην πρόσκληση ΑΤ11 Αντισεισμικά με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Ρεθύμνου» ποσό 55.978,19€.

2) Στην πρόσκληση ΑΤ 14 Ελλάδα 2021 με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων-δεικτών στον Δήμο Ρεθύμνης» ποσό 464.228,72€.

Άμεσα πρόκειται να προχωρήσουμε στην κατάθεση της πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ 07 Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος για την Αποκατάσταση Ειδικού σχολείου Δήμου Ρεθύμνης (ΚΕΓΕ).