22 °C Rethymno, GR
28/09/2021

Τι περιλαμβάνει ο νέος ΒΟΑΚ στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου

Σε ό,τι αφορά το έργο στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, και συγκεκριμένα από τον Ανισόπεδο Κόμβο Επισκοπής έως την αρχή της περιοχής Φόδελε, σε τμήμα του οποίου θα γίνει νέα χάραξη, περιλαμβάνει:

 • 16 υπόγειες εκσκαφής σήραγγες μονού κλάδου συνολικού μήκους 23.280 μέτρων
 • 10 σήραγγες ανοικτής εκσκαφής (cut and cover) μονού κλάδου συνολικού μήκους 5.132 μέτρων
 • 42 γέφυρες συνολικού μήκους 6546,2 μέτρων εκ των οποίων οι 30 υπερβαίνουν τα 100 μέτρα
 • 8 νέους ανισόπεδους κόμβους (οι 4 ημικόμβοι) και συγκεκριμένα:
 • Α.Κ Επισκοπής
 • Α.Κ Εσταυρωμένου
 • Α.Κ Λατζιμά
 • Α.Κ Δυτικός Πανόρμου Σκεπαστής (ημι- από και προς Ρέθυμνο)
 • Α.Κ Ανατολικός Πανόρμου Σκεπαστής (ημι -από και προς Ηράκλειο)
 • Α.Κ Δυτικός Εξαντη Μπαλίου (ημι- από και προς Ρέθυμνο)
 • Α.Κ Ανατολικός Εξάντη Μπαλίου (ημι -από και προς Ηράκλειο)
 • Α.Κ Σισσών

Προβλέπεται επίσης και αναβάθμιση όλων των υφιστάμενων κόμβων της πόλεως του Ρεθύμνου

Περιγραφή νέας χάραξης στο τμήμα Π.Ε. Ρεθύμνης

Η νέα χάραξη του Β.Ο.Α.Κ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, έτσι όπως προβλέπεται από τις μελέτες του υπουργείου Μεταφορών-Υποδομών, έχει ως εξής:

Μετά τον Ανισόπεδο Κόμβο Επισκοπής, η χάραξη της οδού διαμορφώνεται με σήραγγα υπό μορφή τόξου (δίδυμη σήραγγα υπόγειας εκσκαφής, μονής κατεύθυνσης ανά κλάδο -ο αριστερός κλάδος με μήκος 1,430m και ο δεξιός 1,480m), κάτω από την λοφοειδή έξαρση «Αρτικιάς», μέγιστου απόλυτου υψομέτρου της τάξης των +295 μέτρων. Στη συνέχεια, η χάραξη κινείται σταδιακά προς Ανατολικά(Ν των οικισμών Πετρέ και Γεράνι – δίδυμη σήραγγα υπόγειας εκσκαφής, μονής κατεύθυνσης ανά κλάδο- ο αριστερός κλάδος με μήκος 3.630m και ο δεξιός 3.150m), ΒΑ, Α (Ν. του αρχ. χώρου Γερανίου) και ΝΑ για να τερματίσει περί τον Ανισόπεδο Κόμβο Ατσιπόπουλου.

Ακολουθεί το σκέλος Ατσιπόπουλο – Κόμβος Αμαρίου, το οποίο ήδη έχει χαρακτηριστικά αυτοκινητόδρομου και ενσωματώνεται με την υφιστάμενη του χάραξη στο συνολικό έργο, με τις απαραίτητες αναβαθμίσεις και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας.

Ακολουθεί το ενιαίο σκέλος Κόμβος Αμαρίου – Λινοπεράματα. Το έργο χωρίζεται σε δυο υποτμήματα: Κόμβος Αμαρίου – Σκαλέτα και Σκαλέτα Λινοπεράματα.

Η προτεινόμενη χάραξη (ΠΕΛ), στο τμήμα Αμάρι-Σκαλέτα, αποτελεί νέα χάραξη η οποία απομακρύνεται από την πορεία του υφιστάμενου Β.Ο.Α.Κ. προς τα νότια και στη συνέχεια ελίσσεται μεταξύ Άδελε – Πηγής και Πηγιανού Κάμπου. Στη συνέχεια, μετά τον οικισμό Σκαλέτα η χάραξη στρέφεται βορειοανατολικά και μετά το ρέμα Τσαλκρή ακολουθεί την πορεία του υφιστάμενου Β.Ο.Α.Κ.

Επί του τμήματος Αμάρι-Σκαλέτα προβλέπεται η διέλευση του άξονα με σήραγγες σε περιοχή Ν-ΝΑ του παραλιακού οικισμού Πλατανιάς (1 για κάθε κλάδο – μήκος αριστερού και δεξιού κλάδου 530m). Επίσης σήραγγες προβλέπονται και για τη διέλευση του άξονα μεταξύ των οικισμών Πηγιανός Κάμπος και Σταυρωμένος (παραλιακοί οικισμοί προς Β) και Παγκαλοχώρι και Χαμαλεύρι (προς Ν).

Ειδικότερα προβλέπονται σήραγγες μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται τεχνικό γεφύρωσης 35m. Στα δυτικά του τεχνικού γεφύρωσης το μήκος των σηράγγων (αριστερός και δεξιός κλάδος) θα είναι 720m και στα ανατολικά 750m. Στο τμήμα Σκαλέτα – μέχρι τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, η χάραξη του νέου αυτοκινητόδρομου, κατά τμήματα είτε, συμπίπτει ή κινείται παράλληλα και σε εγγύτητα με τη χάραξη του υφιστάμενου Β.Ο.Α.Κ., είτε χωροθετείται εκτός του υφιστάμενου Β.Ο.Α.Κ.

Τα κριτήρια με βάση τα οποία έγινε η επιλογή της προτεινόμενης νέας χάραξης

Για να δούμε τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη κατά την αξιολόγηση και επιλογή της προτεινόμενης χάραξης στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, όπως τα εξηγεί το υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών:

 1. Ως προς τις χρήσεις γης
 • Διέλευση μέσω οικισμών
 • Ευαίσθητες χρήσεις /περιοχές τουριστικής ανάπτυξης
 • Αρχαιολογικοί χώροι
 • Προστετευόμενες περιοχές NATURA
 1. Ως προς την όχληση κατά τη φάση κατασκευής του έργου
 • Ηχητική όχληση/δονήσεις
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση
 • Όχληση κατοίκων και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
 1. Ως προς την όχληση κατά τη φάση λειτουργίας του έργου
 • Κατανάλωση φυσικών πόρων (κατανάλωση καυσίμου, λόγω μήκους)
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση
 • Περιβαλλοντικός θόρυβος
 • Οπτική όχληση
 • Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον (μείωση τροχαίων ατυχημάτων/ οδική ασφάλεια)
 • Κοινωνικές οικονομικές επιπτώσεις (ανάπτυξη τουριστικών περιοχών)
 • Μορφολογικά χαρακτηριστικά/ αλλοίωση φυσιογνωμίας τοπίου
 • Τεχνικές υποδομές (αύξηση κόστους κατασκευής)
 1. Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Λειτουργικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδικής αρτηρίας με όρους οδικής ασφάλειας

Όπως συμπερασματικά σημειώνει το υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών: «Επειδή η συγκέντρωση σημειακών ανθρωπογενών πιέσεων είναι μεγαλύτερη στο βόρειο τμήμα του νησιού, από όπου σήμερα διέρχεται ο Β.Ο.Α.Κ. και ακόμα μεγαλύτερη πλησίον των αστικών κέντρων των πόλεων των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, επιλέχθηκε μια λύση που να μην απομακρύνεται σε ακραίο βαθμό από την παραγωγική δραστηριότητα χωρίς παράλληλα να επηρεάζει ανεπτυγμένες δραστηριότητες στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό και σε συνδυασμό με τα περιβαλλοντικά, γεωτεχνικά, γεωμορφολογικά, αρχαιολογικά και τεχνικά δεδομένα του έργου.

Παράλληλα, σε ένα αρκετά μεγάλο εύρος της νέας χάραξης έχουν επιλεχθεί κατασκευαστικές μέθοδοι που αξιοποιούν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και τις ευρωπαϊκές προδιάγραφες προκειμένου μέσα από σήραγγές και τεχνικά έργα να επιτυγχάνεται η μικρότερη δυνατή όχληση στο περιβάλλον και στις παρακείμενες περιοχές».