26 °C Rethymno, GR
25/09/2021

ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ THINK TANK

Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΣΗΠΕ-Παντείου Πανεπιστημίου

Με στόχο τη συγκρότηση ενός μόνιμου θεσμοθετημένου χώρου σκέψης (think tank), που θα έχει ως αντικείμενο τη διαρκή παρακολούθηση (monitoring), αποτύπωση και επεξεργασία των συντελούμενων μεταβολών στο πεδίο της μαζικής επικοινωνίας στη χώρα μας, υπεγράφη προ ημερών μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Παντείου Πανεπιστημίου και του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων.

Το μνημόνιο από πλευράς ΣΗΠΕ υπέγραψαν προ ημερών ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΗΠΕ κ. Γ. Κατσαΐτης και από πλευράς Παντείου Πανεπιστημίου η Πρύτανις του, καθηγήτρια κα Χριστίνα Κουλούρη.

 

Το σκεπτικό της πρότασης

Το σκεπτικό της πρότασης, που υιοθετήθηκε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, και τους στόχους της κοινής αυτής δράσης ανέπτυξε ο αντιπρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου και εκδότης της εφημερίδας «Ρεθεμνιώτικα Νέα» κ. Μανώλης Χαλκιαδάκης.

«Το σκεπτικό της πρότασης εκκινεί από την πεποίθηση ότι ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων, λόγω του αντικειμένου στο οποίο δραστηριοποιείται, έχει ανάγκη να συγκροτήσει μόνιμες και σταθερές σχέσεις επιστημονικής συνεργασίας με πανεπιστημιακά ιδρύματα, προκειμένου να μετέχει σε διαδικασίες παραγωγής νέας γνώσης, τόσο για τους ίδιους τους επαγγελματίες, όσο και για τον δημόσιο χώρο (πολιτική, κοινωνία, ΜΜΕ).

Η δεκαετής οικονομική κρίση, η αλλαγή μοντέλου ενημέρωσης διεθνώς, λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών, αλλά και η ραγδαία επιτάχυνση ψηφιοποίησης πλείστων όσων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο που διαμόρφωσε η πρόσφατη υγειονομική κρίση, έχουν μεταβάλει άρδην το τοπίο της μαζικής επικοινωνίας και στη χώρα μας.

Καθώς νέες νόρμες επικοινωνίας και νέα επιχειρηματικά μοντέλα εδραιώνονται, είναι απολύτως κρίσιμο και ουσιαστικό η διοίκηση του Συνδέσμου να εγκαινιάσει σε μόνιμη βάση συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, τη Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού και το τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού.

Στη βάση όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, ο ΣΗΠΕ προτείνει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο την από κοινού συγκρότηση ενός μόνιμου θεσμοθετημένου χώρου σκέψης (think tank), που θα έχει ως αντικείμενο τη διαρκή παρακολούθηση (monitoring), αποτύπωση και επεξεργασία των συντελούμενων μεταβολών στο πεδίο της μαζικής επικοινωνίας.

Στο χώρο αυτόν θα μετέχουν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, ειδικοί επιστήμονες, μεταπτυχιακοί-διδακτορικοί φοιτητές) και μέλη – εκπρόσωποι ΣΗΠΕ (ιδιοκτήτες-εκδότες, δημοσιογράφοι, εργαζόμενοι/στελέχη ΜΜΕ), οι οποίοι θα συμβάλλουν ενεργά στην αναγκαία όσμωση επιστημονικής έρευνας και επαγγελματικής εμπειρίας, με σκοπό τη διάχυση νέας γνώσης στο οικείο επιστημονικό και επαγγελματικό αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο.

Ως βασικοί άξονες εργασίας προτείνονται ενδεικτικά:

– τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα στο χώρο της ενημέρωσης

– η αντιμετώπιση των fake news

– η λειτουργία των μηχανισμών διάχυσης της πληροφορίας

– οι επιπτώσεις των τεχνολογικών μεταβολών στο πεδίο της μαζικής επικοινωνίας

– ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων και διακρίβωση πρωτογενούς περιεχομένου

Η συνεργασία θα υλοποιείται αλλά και θα διαχέεται μέσω δράσεων όπως:

 • σχεδιασμός και οργάνωση σχετικών μαθημάτων, με στόχο την εισαγωγή τους στα προγράμματα σπουδών τμημάτων με οικείο αντικείμενο
 • σχεδιασμός και οργάνωση εργαστηρίων μελέτης, ερευνητικών προγραμμάτων, επιστημονικών ανακοινώσεων
 • από κοινού διοργάνωση ημερίδων
 • από κοινού υποβολή ερευνητικών προτάσεων και προγραμμάτων
 • δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο

Συμπληρωματικά αναφέρονται μερικές ενδεικτικές θεματικές

 • Τεχνολογία, περιεχόμενο, πνευματικά δικαιώματα
 • Νέοι κώδικες επικοινωνίας
 • Νέα ηθική της επικοινωνίας
 • Οικονομικά μοντέλα στην ενημέρωση
 • Έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος: βίοι παράλληλοι ή αντίθετοι;
 • Ο παράγοντας χρόνος στην παραγωγή της είδησης
 • Τα όρια μεταξύ ελευθερίας έκφρασης και επαγγελματικής δημοσιογραφίας
 • Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η χρήση τους στον έντυπο τύπο κ.α.».

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία που συνάπτει ο Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων με πανεπιστημιακό ίδρυμα, στο πλαίσιο πάντα της στρατηγικής στόχευσης ανάπτυξης συνεργειών με ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, προκειμένου να διερευνηθεί, να κεφαλαιοποιηθεί και να αναβαθμιστεί το κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και δεοντολογικό κεφάλαιο του περιφερειακού τύπου.

Προηγήθηκε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με πρώτο βήμα των δυο πλευρών την κατάθεση κοινής πρότασης σε πρόσκληση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιοποίηση και την αξιοποίηση του αρχειακού πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος των εφημερίδων μελών του ΣΗΠΕ.

Μέσω της πρότασης αυτής, θα δοθεί η δυνατότητα να αναλυθεί, να τεκμηριωθεί και να αξιοποιηθεί η συνεισφορά των περιφερειακών εφημερίδων στην ιστορική καταγραφή και δημοσιογραφική αποτύπωση γεγονότων των τοπικών κοινωνιών που συνθέτουν τη χρονική διαδρομή των περιοχών της ελληνικής επαρχίας.