25 °C Rethymno, GR
22/09/2021

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ» ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Φιλόδοξος σχεδιασμός κτιρίου πρότυπου για τη στέγαση των μαθητών των ειδικών σχολείων

-Πρόκειται για εγκαταστάσεις 3.000 τ.μ.

Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» κατατέθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου ο φάκελος με το προσχέδιο της μελέτης για το έργο ανακατασκευής του κτιρίου του ΚΕΓΕ και μετατροπής του σε ειδικό σχολείο.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο, σε ένα τεράστιο κτίριο 3.000 τ.μ. με σύγχρονες προδιέγραφες, που εφόσον υλοποιηθεί θα αποτελέσει ένα κτίριο πρότυπο που θα στεγάσει τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες του νομού Ρεθύμνου.

Στο φάκελο που κατατέθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών η Τεχνική Υπηρεσία το Δήμου Ρεθύμνου τεκμηριώνει την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου που αποτελεί ζωτικής σημασίας για όλο το νομό, με δεδομένο ότι θα φιλοξενεί μαθητές από τους πέντε δήμους του νομού. Μαθητές που σήμερα στεγάζονται σε χώρους μικρούς που δεν μπορούν να καλύψουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες τις ανάγκες των παιδιών αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Το έργο αυτό είναι εκτός του πλαφόν, καθώς καλύπτει τις ανάγκες όλων των δήμων του νομού του προγράμματος, ενώ κατατέθηκε στον άξονα που αφορά την «Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος δήμων» και ο ανάδοχος θα κάνει τόσο τη μελέτη όσο και την κατασκευή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο προϋπολογισμός του έργου, που αρχικά είχε προεκτιμηθεί στα 5.5-6 εκ. ευρώ, με την προσθήκη επιπλέον τετραγωνικών μέτρων αναμένεται να φτάσει τα 9 εκ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην τεκμηρίωση που κατέθεσε ο Δήμος Ρεθύμνου στο υπουργείο, σήμερα το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Ρεθύμνου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) και το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) αποτελούν δυο σχολικές μονάδες αναφοράς όλου του Νομού, των οποίων την ευθύνη λειτουργίας φέρει ο Δήμος. Το δυναμικό των δυο μονάδων αυτών είναι αντιστοίχως 40 και 38 μαθητές και η στέγασή τους στην παρούσα φάση αποτελεί μείζον θέμα, καθώς δεν εξυπηρετούνται ούτε στο ελάχιστο οι απαραίτητες εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Πιο συγκεκριμένα το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Ρεθύμνου στεγάζεται σε μισθωμένο χώρο πεπερασμένων δυνατοτήτων, χωρίς αίθουσες για τα μαθήματα ειδικοτήτων που απαιτεί ένα επαγγελματικό σχολείο, ενώ το Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης φιλοξενείται προσωρινά από το 1ο Ειδικό Δημοτικό του Δήμου, όπου παραχωρήθηκαν κάποιες αίθουσες.

Για την επίλυση του κτιριολογικού ζητήματος των δυο παραπάνω δομών παραχωρήθηκε στο Δήμο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 102/8547/14-01-2019 Απόφαση, η χρήση ακινήτου εμβαδού 9.763,64 τ.μ. με υφιστάμενα κτίσματα εμβαδού 1145 τ.μ., τα οποία χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν ως Σχολή Γεωργικής Επιμόρφωσης.

Μετά από συνεδρίαση, η πενταμελής Επιτροπή Καταλληλότητας έκρινε ως αναγκαίο και κατάλληλο για τη μεταστέγαση των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. το ακίνητο που παραχωρήθηκε στον Δήμο, υπό την προϋπόθεση να υλοποιηθούν πριν τη λειτουργία τους οι παρεμβάσεις. Επιπλέον χορηγήθηκαν στο Δήμο από το Υπουργείο Παιδείας προτάσεις κτιριολογικών προγραμμάτων τόσο για το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. όσο και το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., καθώς και παρατηρήσεις και επισημάνσεις που αφορούν στην χωροθέτηση των λειτουργιών και την τροποποίηση των υφιστάμενων κτισμάτων, ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση αφενός όλων των επιβεβλημένων από το νόμο μελετών και αφετέρου την κατασκευή του έργου (συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντα χώρου) βάσει του ν.4412/2016 και της κείμενης νομοθεσίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στην διαρρύθμιση και επισκευή όλων των εσωτερικών χώρων των υφιστάμενων κτισμάτων προκειμένου να εξυπηρετήσουν τη λειτουργία των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., την ανέγερση των επεκτάσεων που θα περιγράφονται από τη μελέτη και το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα καθώς και κάθε αναγκαία επέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού ιδρύματος που θα διαθέτει χώρους και εξοπλισμό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ώστε να μπορεί να επιτελεστεί πλήρως ο σκοπός λειτουργίας του ο οποίος δεν είναι άλλος από το να βοηθήσει και να δυναμώσει ένα σύνολο παιδιών που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες.

Τεχνική περιγραφή του έργου

Το έργο με τίτλο «ανακατασκευή του κτιρίου του ΚΕΓΕ και μετατροπή του σε ειδικό σχολείο πρόκειται να εκτελεστεί εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία έχει παραχωρηθεί ως προς τη χρήση του στο Δήμο Ρεθύμνης προκειμένου να κατασκευαστεί και να εγκατασταθεί το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και το Ενιαίο Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο. Η έκταση που έχει παραχωρηθεί έχει εμβαδόν 9763,64 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση «ΚΕΓΕ – Άγιος Μάρκος» στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Ρεθύμνου, Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνου, Δήμου Ρεθύμνου και εκτός ορίων οικισμού. Εντός της έκτασης υφίστανται κτίσματα συνολικού εμβαδού κάλυψης 1182,00 τ.μ. τα οποία κατασκευάστηκαν ύστερα από την έκδοση της υπ’ αριθμό 696/78 οικοδομικής άδειας. Τα κτίσματα αυτά θα ανακατασκευαστούν ενώ θα γίνει και προσθήκη κατ’ επέκταση.

Στοιχεία δόμησης

– Υφιστάμενα κτίσματα:

Συνολική δόμηση: 1472 τ.μ.

από τα οποία 327 τ.μ. παραμένουν στη χρήση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Συνολική επιφάνεια κάλυψης: 1182,00m2.

– Κτίρια Προσθήκης:

Υπόγειο: 270 τ.μ.

Επίπεδο 1: 1106 τ.μ.

Επίπεδο 2: 901 τ.μ.

Επίπεδο 3: 845 τ.μ.

Συνολικό εμβαδόν προσθήκης: 3.122 τ.μ.

Συνολική κάλυψη προσθήκης: 1.247 τ.μ.

Στοιχεία κατασκευής:

 1. Φέρων οργανισμός, τοιχία υπογείου, σκάλες και τμήμα αύλειου χώρου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τυχόν αρμοί στα σημεία που θα προκύψουν από την στατική επίλυση θα έχουν πλάτος 5 εκ.
 2. Τοιχοποίιες από πλινθοδομή: Οι εξωτερικές θα είναι μπατικές με μόνωση και σενάζ και οι εσωτερικές μπατικές με σενάζ με ηχομόνωση ανάλογα το χώρο
 3. Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά εκτός από τις οροφές που μένουν ανεπίχριστες
 4. Οι αίθουσες, οι σκάλες και τα γραφεία επιστρώνονται με μάρμαρο, τα W.C με πλακίδια γρανίτη, η αυλή και το υπόγειο με βιομηχανικό δάπεδο, τα γήπεδα με συνθετικό τάπητα πάνω σε ασφαλτική υπόβαση, τα πεζοδρόμια με τσιμεντόπλακες και μέρος του περιβάλλοντα χώρου με φυτική γη-χλοοτάπητα.
 5. Το κτίριο μονώνεται συνολικά, τόσο με υγρομονωτικά όσο και με θερμομονωτικά υλικά, ακολουθώντας την εγκεκριμένη μελέτη ενεργειακής απόδοσης.
 6. Τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι από αλουμίνιο με θερμοδιακοπή, ηλεκτροστατικής βαφής, και υαλοπίνακες ασφαλείας (laminated) low e. Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι πρεσσαριστές και θα τοποθετηθούν θύρες πυροπροστασίας όπου απαιτείται. Οι θύρες των αιθουσών θα κατασκευαστούν με σκελετό αλουμινίου και πάνελ πλήρωσης. Ανάλογα με την θύρα ή το υαλοστάσιο τοποθετείται κλειδαριά ασφαλείας, ανάκληση, μηχανισμός επαναφοράς κλπ.
 7. Το κτίριο θα βαφεί εσωτερικά κι εξωτερικά με πλαστικά ακρυλικά χρώματα και η αίθουσα Η/Υ με ειδικό χρώμα ηλεκτρομαγνητικής προστασίας.
 8. Θα κατασκευαστούν ψευδοροφές από γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, λωρίδες αλουμινίου και ηχοαπορροφητικές, ανάλογα με το χώρο.
 9. Θα τοποθετηθούν κουπαστές στις σκάλες από ανοξείδωτο χάλυβα
 10. Το κτίριο θα εξοπλιστεί με ντουλάπια, ντουλάπες, κρεμάστρες, ρόλερ σκίασης.
 11. Στον περιβάλλοντα χώρο όπου θα τοποθετηθεί περιτοίχιση θα γίνει με λιθοδομή και ηλεκτροπεραστή περίφραξη συνολικού ύψους 2,00μ. Εκτός από τον αύλειο χώρο θα κατασκευαστεί γήπεδο μπάσκετ, και θα τοποθετηθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός. Επίσης στον αύλειο χώρο κατασκευάζονται καθιστικά παγκάκια, και κρουνοί νερού. Στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου γίνεται φύτευση (χαμηλή, μεσαία, ψηλή, αναρριχώμενη).
 12. Στο διδακτήριο θα κατασκευαστούν όλες οι απαιτούμενες Η/Μ εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα:

α. Αποχέτευση (με αποδέκτη στεγανό και απορροφητικό βόθρο)

β. Ύδρευση

γ. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων

ε. κλιματισμός – Αερισμός

στ. Γείωση

ζ. Ανελκυστήρας

η. Πυροπροστασία