21 °C Rethymno, GR
25/05/2022

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η 2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DRYADS

Χρήση καινοτόμων εργαλείων για την πρόβλεψη και διαχείριση πυρκαγιών στην Κρήτη

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 2η Συνάντηση Εταίρων του ευρωπαϊκού έργου DRYADS που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 21-22 Φεβρουαρίου 2022. Το έργο φιλοδοξεί να αναπτύξει και να δοκιμάσει σε πραγματικές συνθήκες ένα ολιστικό οικοσύστημα τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών για την πρόβλεψη, ανίχνευσή, διαχείριση πυρκαγιών σε δασικές περιοχές αλλά και την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών.
Το έργο DRYADS, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 202» και αποτελείται από 47 εταίρους από 13 ευρωπαϊκές χώρες και την Ταιβάν. Επικεφαλής της κοινοπραξίας είναι ο Οργανισμός “Rise Fire Research AS” από τη Νορβηγία. To DRYADS ξεκίνησε τις εργασίες του την 01/12/2021 και εχει διάρκεια 42 μήνες.
Το Οικοσύστημα τεχνολογιών του DRYADS θα αναπτυχθεί, εφαρμοστεί και αξιολογηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της κάθε περιοχής μέσω οκτώ διαφορετικών σεναρίων στη Νορβηγία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ταϊβάν και την Ελλάδα.
Στο έργο DRYADS η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά με 9 συνολικά εταίρους. Από την Κρήτη συμμετέχουν, το Πολυτεχνείο Κρήτης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων “ΜΑΙΧ”. Από την υπόλοιπη Ελλάδα συμμετέχουν, επίσης, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”, η ιδιωτική εταιρία Έρευνας & Ανάπτυξης “ADRESTIA”, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης “ΕΚΕΤΑ”, η εταιρία Έρευνας & Τεχνολογίας “Frontier Innovations”, η εταιρία παροχής υπηρεσιών Τεχνολογίας & Μηχανικής “Engineers for Business” και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης, αναλύθηκαν οι βασικοί τομείς δραστηριότητάς του έργου, από τους επικεφαλής εταίρους που είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό και την επιτυχή υλοποίησή τους. Ο Επίκουρος Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, κ. Αραμπατζής Γεώργιος, παρουσίασε τις δράσεις που αφορούν στην κατανόηση του κύκλου ζωής των πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, τη διερεύνηση των τρεχουσών πρακτικών, σχετικά με ολιστικά συστήματα διαχείρισης πυρκαγιάς, και την αξιολόγησή τους μέσα από μια ολιστική προσέγγιση με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των τελικών χρηστών, ούτως ώστε να γίνεται επιτυχημένα η πρόληψη και η ανίχνευση της πυρκαγιάς, να υπάρχει άμεση ετοιμότητα και απόκριση, καθώς και αποκατάσταση και προσαρμογή του φυσικού περιβάλλοντος.
Από την πλευρά του ελληνικού πιλότου, η επικεφαλής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Δρ. Μαρία Κοζυράκη, παρουσίασε τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς, όπου το ομώνυμο φαράγγι έχει επιλεγεί ως η πιλοτική περιοχή όπου θα δοκιμαστούν οι λύσεις του DRYADS, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν υποδομή για αισθητήρες, ακουστικούς αισθητήρες, διεπαφές εικονικής πραγματικότητας και συστήματα διαχείρισης περιστατικών. Οι λύσεις αυτές επικεντρώνονται στην ελαχιστοποίηση του αριθμού των θυμάτων ο οποίος μπορεί να είναι υψηλός λόγω της δυσκολίας της εξόδου από το φαράγγι δεδομένου του δύσβατου της περιοχής.
Το ΜΑΙΧ θα συμμετέχει ενεργά και υποστηρικτικά στις παραπάνω πιλοτικές δράσεις, όπως επίσης και σε θέματα κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης, ανάλυση αγοράς, επιχειρησιακών μοντέλων, αειφορίας και σχεδίασης κατάλληλων στρατηγικών, όπως επίσης και σε δραστηριότητες διάδοσης και επικοινωνίας του έργου.
Το Πολυτεχνείο Κρήτης θα παρέχει τεχνογνωσία και καθοδήγηση για την απρόσκοπτη εφαρμογή της πιλοτικής εφαρμογής στο Φαράγγι της Σαμαριάς, καθοδηγώντας την συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων του πιλότου και οργανώνοντας την συνεργασία μεταξύ των φορέων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Τις τεχνολογικές λύσεις στον ελληνικό πιλότο, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τη χρήση drones και μιας ολοκληρωμένη ψηφιακής πλατφόρμας, θα αναπτύξουν και εγκαταστήσουν η Κυπριακή εταιρεία ACCELIGENCE Ltd και η Ιταλική εταιρεία Gruppo Maggioli. Από την Ελλάδα επίσης συμμετέχουν στον ελληνικό πιλότο και η ιδιωτική εταιρία Έρευνας & Ανάπτυξης “ADRESTIA” και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ενώ από την υπόλοιπη Ευρώπη μεταξύ άλλων συμμετέχουν η Κυπριακή ιδιωτική εταιρεία Έρευνας & Συμβουλευτικής “8Bells” και η Copenhagen Business School ‘’CBS”.

Το DRYADS είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020», και υλοποιείται από 47 εταίρους από 13 Ευρωπαϊκές χώρες και την Ταιβάν. Η κοινοπραξία του έργου παρακινούμενη από την ανάγκη για μια πιο αποτελεσματική, επιστημονική διαχείριση των ανεξέλεγκτων και καταστρεπτικών δασικών πυρκαγιών και την εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων με βάση τον κίνδυνο, θα αξιοποιήσει προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, υψηλού επιπέδου ετοιμότητας (TRL) και θα τα ενώσει σε μια ολιστική πλατφόρμα διαχείρισης πυρκαγιών που θα βελτιστοποιεί και θα επαναχρησιμοποιεί τους διαθέσιμους κοινωνικο-τεχνολογικούς πόρους και στις τρεις βασικές φάσεις των πυρκαγιών. Οι λύσεις του έργου θα επιδειχθούν και θα αξιολογηθούν υπό πραγματικές συνθήκες σε οκτώ πιλοτικές περιπτώσεις σε οκτώ χώρες (Ρουμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Νορβηγία, Αυστρία, Γερμανία και Ταιβάν).

Το εργο εχει διάρκεια: 42 μήνες και προϋπολογισμό 22.8 εκ ευρώ.