29 °C Rethymno, GR
24/05/2022

3,6 δισ. ευρώ οδεύουν προς τη χώρα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε στις 28/2/22 την έγκριση του ποσού των 3,6 δισ. ευρώ από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility), που όπως γνωρίζουμε είναι το βασικό μέσο της Next Generation EU. Από τα χρήματα αυτά 1,7 δισ. ευρώ αφορούν σε επιχορηγήσεις και σχεδόν 1,9 δισ. ευρώ σε δάνεια, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), σύμφωνα με δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2022 από τις Βρυξέλλες.

Η εκταμίευση αυτή είναι απάντηση σε αίτημα πληρωμής της χώρας μας, αφού θεωρήθηκε ότι πετύχαμε τα 15 ορόσημα που επιλέχθηκαν στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την πρώτη δόση. Καλύπτουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της ηλεκτρικής κινητικότητας, της διαχείρισης απορριμμάτων, της αγοράς εργασίας, της φορολογίας, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της υγειονομικής περίθαλψης, των δημόσιων συγκοινωνιών, καθώς και του συστήματος ελέγχου της Ελλάδας για την εφαρμογή του RRF. Η υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής από την Ελλάδα ακολούθησε μια περίοδο στενής συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Επιτροπής για την προετοιμασία των αποδεικτικών στοιχείων, που αποδεικνύουν την ικανοποιητική εκπλήρωση των ορόσημων που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής. Λόγω της συγκυρίας που εκδόθηκε η ανακοίνωση και κυρίως των γεγονότων από την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, θεωρούμε ότι η ανακοίνωση αυτή θα αναλυθεί δεόντως.

Εμείς θα επικεντρωθούμε τόσο στο σημερινό μας σημείωμα, όσο και στα επόμενα με την εξειδίκευση του τομέα των Κοινωνικών υποθέσεων, τομέα με σημαντικές διαστάσεις και ταυτίσεις με το εν λόγω ποσόν, στα πλαίσια της αγοράς εργασίας, βασικού άξονα των Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πρέπει όμως να υπενθυμίσουμε ότι το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας  περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων και μεταρρυθμιστικών μέτρων σε τέσσερις θεματικές συνιστώσες:

– Πράσινη μετάβαση.

– Ψηφιακός μετασχηματισμός.

– Απασχόληση.

– Δεξιότητες και κοινωνική συνοχή.

Το συνολικό σχέδιο ανέρχεται σε 30,50 δισ. Ευρώ. Όσον αφορά την εκταμίευση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, αναμένεται να πάρει περίπου ένα μήνα για να ζητηθεί και η γνώμη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (ΟΔΕ). Ιδιαίτερη πολιτική σημασία έχει η δήλωση της προέδρου της Κομισιόν ότι «Σήμερα, έχουμε φτάσει σε ένα νέο ορόσημο στην εφαρμογή του Next Generation EU» και συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι «Η χώρα έχει σημειώσει καλή πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης, μέσω των μεταρρυθμίσεων στην ηλεκτρική κινητικότητα, της ρύθμισης της αγοράς εργασίας και της εφαρμογής του πλαισίου δανειακής διευκόλυνσης. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ελλάδα στη φιλόδοξη πορεία της ανάκαμψης ».

Αυτή η ανακοίνωση μας επιτρέπει να μπούμε στο θεμελιώδες κεφάλαιο με το νέο τίτλο: Επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό, στην Κοινωνική Συνοχή και στις Άξιες.

Σε μια προσπάθεια να δούμε τι σημαίνει αυτός ο τομέας στην πολιτική διάρθρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειώνουμε ότι το σύνολο των χρημάτων που έχουν προικοδοτήσει τον τομέα για το έτος που διανύουμε, ήτοι το 2022 ανέρχεται στο ποσό των 17,9 δισ. ευρώ που θα απορροφηθούν κυρίως όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Ονομασία                                                                         Πιστώσεις 2022

Αναλήψεις υποχρεώσεων           Πληρωμές

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ»                                                                            96.736.708                96.736.708

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ+ (ΕΚΤ+)                           13.268.820.498          13.814.385.000

ERASMUS+                                                                       3.316.367.154            3.223.383.002

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                         131.710.226               109.218.236

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ                                                      380.153.096               379.369.204

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ                                                      200.901.193               161.825.357

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ                                                                    42.527.000                36.465.825

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 234.632.181               226.143.002

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 189.097.698      214.540.013

 Σύνολο                                                                          17.860.945.754       18.262.066.347

 

Από τον ανωτέρω πίνακα βλέπουμε ότι ένα κονδύλι περίπου 97 εκατ. ευρώ προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των στόχων των προγραμμάτων ή των δράσεων που υπάγονται στην παρούσα ομάδα, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες για τεχνική και διοικητική βοήθεια η οποία δεν συνεπάγεται καθήκοντα δημόσιας αρχής και την οποία η Επιτροπή έχει αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες με ad hoc συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Οι δαπάνες στήριξης αφορούν το πρόγραμμα Erasmus+ τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, την εκτέλεση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και άλλες δράσεις. Επίσης διοικητικά θα στηριχθούν και οι δράσεις για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», για το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες», καθώς και για το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη».