16 °C Rethymno, GR
30/11/2022

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΜΕΠΑ

Ακρίβεια και ανεργία τα σοβαρότερα προβλήματα για τους πολίτες της Κρήτης

Η ακρίβεια και η ανεργία αποτελούν τα σοβαρότερα προβλήματα των πολιτών της Κρήτης, οι οποίοι μετά την διετία της πανδημίας και τις επιπτώσεις που αυτή είχε στην καθημερινότητα τους και στους οικογενειακούς τους προϋπολογισμούς πλέον είναι αντιμέτωποι με τον υψηλό πληθωρισμό και τις ανατιμήσεις βασικών καταναλωτικών ειδών.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την έρευνα η ακρίβεια (27,6%) ακολουθούμενη από την ανεργία (23,4%), αλλά και η έλλειψη ή ανεπάρκεια εγκαταστάσεων και υποδομών στην Κρήτη (13,5%) αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζει σήμερα το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος. Επίσης οι πολίτες της Κρήτης σε ποσοστό 9,9% αναφέρουν την παιδεία ως βασικό πρόβλημα ενώ το 5.7% αναφέρεται στις κοινωνικές δομές (σχολεία ,παιδικοί σταθμοί, νοσοκομεία, ΚΑΠΗ) και ακολουθεί η κοινωνική ασφάλιση με ποσοστό 4.6%. Για το 3.7% του κρητικού πληθυσμού που συμμετείχε στη έρευνα πρόβλημα είναι τα ναρκωτικά, και  μετά η εγκληματικότητα σε ποσοστό 3.6%. Ακολουθεί ο τουρισμός σε ποσοστό 2.7%, η κρίση στον πρωτογενή τομέα για το 1,8% και το περιβάλλον για το 1,7%.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα της έρευνας που διεξήχθη τη περίοδο 2021-2022 από το Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (LAFIM) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Οικονομικές επιπτώσεις  από την Πανδημία COVID-19 στη Κρήτη (ΟΕΠ)», από την ποια προκύπτει  ότι οι επιχειρήσεις της Κρήτης ζητούν επιπλέον μέτρα στήριξης για τα επόμενα 2 έτη για να επανέλθουν σύντομα σε τροχιά ανάπτυξης.

Επιπλέον στοιχεία προέκυψαν από τη πρόσφατη Παγκρήτια δημοσκόπηση με θέμα την ανάπτυξη, που διενεργήθηκε από το LAFIM (lafim.hmu.gr) του ΕΛΜΕΠΑ, και στην οποία πήραν μέρος πολλά νοικοκυριά του νησιού. Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε από τον Διδάσκοντα και μέλος του LAFIM του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Δρ. Γεώργιο I. Ματαλλιωτάκη και την εποπτεία του Αντιπρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ και  Διευθυντή του LAFIM Καθηγητή Χρήστου Φλώρου.

Παράλληλα, στην έρευνα ζητήθηκε η άποψη των πολιτών για τους σημαντικότερους τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση ώστε να επιτευχτεί ανάπτυξη. Όπως τονίζεται,  οι πολίτες φαίνεται να εστιάζουν κυρίως στον τουρισμό αλλά και στον πρωτογενή τομέα (16,9%). Ακολουθούν οι εμπορικές δραστηριότητες (14,2%), η ανάπτυξη της βιομηχανίας (8,4%) και οι εξαγωγές (7,1%).

Παράλληλα, οι πολίτες δείχνουν την εμπιστοσύνη τους στον τουρισμό θέτοντάς τον πρωταγωνιστικό παράγοντα στην οικονομικο-κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας , οι οποίοι σε πολύ μεγάλο ποσοστό (61,3%) επιθυμούν την αύξηση του αριθμού των τουριστών στο νησί. Το 28,6% του δείγματος δήλωσε ότι ο τουρισμός στην Κρήτη πρέπει να παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που υποστήριξαν ότι ο αριθμός των τουριστών πρέπει να μειωθεί.

Σε ερώτηση σχετικά με τις τουριστικές υποδομές στην Κρήτη, η πλειοψηφία των πολιτών (34,3%) διατύπωσε την άποψη ότι αυτές επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των επισκεπτών του νησιού. Ένα ποσοστό της τάξης του 25,7% δήλωσε ότι πρέπει να κατασκευαστούν καινούργια ξενοδοχεία στην Κρήτη ώστε να ενισχυθεί το τουριστικό προϊόν. Σε ποσοστό 17,3% υποστηρίζουν ότι θα ήταν καλύτερο να υπάρχουν πολλά μικρά ξενοδοχεία στο νησί, ενώ αντίθετη άποψη φαίνεται να έχει το 15,9% των ερωτηθέντων, οι οποίοι επιθυμούν μεγάλα ξενοδοχεία.

Ξεκάθαρη θέση διατυπώνεται από την κοινή γνώμη απέναντι στη φορολογική πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα. Επικρατεί η αίσθηση σε ποσοστό 52,0% ότι επιβαρύνει αρκετά τις υπάρχουσες επιχειρήσεις χωρίς να τους αφήνει έτσι περιθώρια ανάπτυξης. Συγχρόνως το 25,6% των πολιτών θεωρεί πως η υπάρχουσα φορολογική πολιτική λειτουργεί ανασταλτικά για την ανάπτυξη. Επιπλέον , η δημοσκόπηση εξέτασε τη γνώμη των πολιτών για τον τρόπο με τον οποίο προτιμούν να  δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας .Σε ποσοστό ύψους 60% οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι θα είναι καλύτερο να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας σταδιακά στον ιδιωτικό τομέα μέσω της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Αντίθετη άποψη διατύπωσε το 32,7% που δείχνει να προτιμά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα.

Η δημοσκόπηση εξέτασε και τη γνώμη των πολιτών για την ανάπτυξη της Νότιας πλευράς της Κρήτης με την κατασκευή  νοτίου οδικού άξονα, όπου  κάποιες περιοχές θα αναπτυχθούν σημαντικά, ενώ άλλες θα κρατήσουν το χαρακτήρα τους. Η συντριπτική πλειοψηφία των Κρητικών (77,1%) εξέφρασαν θετική γνώμη για την ανάπτυξη του Νότου, ενώ το 15,8% του δείγματος τάχθηκε κατά μίας τέτοιας προοπτικής.

Στα συμπεράσματα της έρευνας τονίζεται ότι οι πολίτες της Κρήτης ζητούν περαιτέρω ανάπτυξη μέσω του τουρισμού αλλά με επιπλέον ενίσχυση των υποδομών. Πιστεύουν ότι η ανάπτυξη του τουρισμού με νέες σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες θα μπορούν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, ενώ η αύξηση των τουριστών μπορεί να φέρει πιο γρήγορα την οικονομική ανάπτυξη στη Κρήτη.

Μετά τη 10ετή κρίση της ελληνικής οικονομίας, η ακρίβεια ξεπερνά την ανεργία ως μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί καθημερινά τους πολίτες της Κρήτης λόγω της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης.

Παρόλο που οι πολίτες θεωρούν πιο βιώσιμες τις μικρές επιχειρήσεις, επιθυμούν η ανάπτυξη να έρθει και μέσω των μεγαλύτερων επιχειρήσεων με στοχευμένα κίνητρα που μπορούν να δοθούν προς αυτή τη κατεύθυνση, ενώ θεωρούν ότι η εξαγωγή των ελληνικών προϊόντων και η εξωστρέφεια της επιχειρηματικότητας μπορεί να βοηθήσουν την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Με λίγα λόγια, οι πολίτες της Κρήτης θεωρούν ότι πυλώνας ανάπτυξης είναι και οι εξαγωγές, οι οποίες εμφανίζουν άνοδο το τελευταίο καιρό και έτσι μπορούν να ενισχύσουν τη προώθηση των τοπικών προϊόντων με κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους. Σε αυτό θα πρέπει να βοηθήσει και μια νέα φορολογική πολιτική, η οποία θα πρέπει να δώσει έμφαση σε αναπτυξιακούς φόρους που θα βοηθήσουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων με νέες επενδύσεις.

Τέλος, οι γενικότερες ανησυχίες των πολιτών σχετικά με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση αφορούν και τη κλιματική αλλαγή. Οι πολίτες επιθυμούν η ανάπτυξη με νέες υποδομές να μην επηρεάσει αρνητικά το περιβάλλον, αλλά να υπάρξει περιβαλλοντική πολιτική που θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο τους.

Συμπερασματικά, οι πολίτες της Κρήτης αντιλαμβάνονται πλήρως την έννοια της ανάπτυξης, βλέπουν τα πλεονεκτήματα του τουρισμού και του πρωτογενούς τομέα, και επιθυμούν τη πολύπλευρη ανάπτυξη του νησιού. Επίσης, είναι αισιόδοξοι για την επόμενη ημέρα αλλά ζητούν να γίνουν παρεμβάσεις ώστε να δουν γρήγορα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στη Κρήτη με σύμμαχο το υψηλού επιπέδου επιχειρηματικό, εργασιακό και επιστημονικό δυναμικό του νησιού.