16 °C Rethymno, GR
24/03/2023

ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η 4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «MOVING»

Αξιοποίηση ορεινών περιοχών του Ρεθύμνου μέσα από την αλυσίδα αξίας του χαρουπάλευρου

Tην 7η και 8η Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «Moving», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης, με αντικείμενο τον απολογισμό της προόδου που επιτεύχθηκε κατά το πρώτο μισό του έργου και να συζητηθούν τα επόμενα βήματα για το τελευταίο μέρος του.

Το έργο «Moving» εξειδικεύεται στην αξιοποίηση των ορεινών περιοχών μέσω της διασυνδεσιμότητας και της πράσινης ανάπτυξης με επικεφαλής εταίρο το πανεπιστήμιο της Κόρδοβα (Ισπανία). Η Περιφέρεια Κρήτης (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης) και το πανεπιστήμιο Κρήτης (Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας) συμμετέχουν ως εταίροι, μελετώντας την αλυσίδα αξίας του χαρουπάλευρου με περιοχή αναφοράς την ορεινή και ημιορεινή περιοχή του Ρεθύμνου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 51 άτομα, ανάμεσά τους οι εταίροι του έργου από 23 οργανισμούς από 16 διαφορετικές χώρες (συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκία, Σερβία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα της Περιφέρειας, η συντονίστρια του έργου Moving, από το πανεπιστήμιο της Κόρδοβα, ξεκίνησε τη συνάντηση δίνοντας μια αναλυτική επισκόπηση του έργου. Τα τελευταία δύο χρόνια, το έργο έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες από τις ερευνητικές δραστηριότητες προχωρώντας θετικά. Από εδώ και στο εξής, το έργο Moving θα επικεντρωθεί στη σύγκριση των 23 αλυσίδων αξίας, στην ανάλυση πολιτικής (ΠΕ7) και στην άσκηση προοπτικής διερεύνησης (ΠΕ6). Αυτές οι δραστηριότητες είναι αλληλένδετες και αλληλοσυμπληρώνονται, επομένως θα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα.

Στο πλαίσιο των διήμερων συναντήσεων, οι υπεύθυνοι των Πακέτων Εργασίας (ΠΕ) παρείχαν ενημερώσεις σχετικά με το έργο, που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα και τα επόμενα βήματα, καθώς πλέον βρίσκεται στο 2ο μισό της υλοποίησής του:

Τα εργαστήρια ανταλλαγής απόψεων των ομάδων προοπτικής του έργου Moving θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Μαρτίου για να ξεκινήσει η διοργάνωση διαπεριφερειακών εργαστηρίων, που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής ανάπτυξης των ορεινών περιοχών (ΠΕ6).

Επισημάνθηκαν, επίσης, τα κύρια αποτελέσματα της συμμετοχικής ανάλυσης ευαλωτότητας των χερσαίων συστημάτων και της χαρτογράφησης ευαλωτότητας των ορεινών περιοχών (ΠΕ3). Μέσω των πινάκων ευαλωτότητας, το έργο Moving πραγματοποίησε μια λεπτομερή ανάλυση της ευαλωτότητας και λεπτομερή περιγραφή των προσαρμοστικών μηχανισμών, οι οποίοι θα χρησιμεύσουν ως βάση για άλλες δραστηριότητες του έργου.

Εξετάστηκαν επίσης οι επιδόσεις ως προς την ευαλωτότητα και την ανθεκτικότητα των 23 περιοχών αναφοράς του Moving (ΠΕ4). Οι περιφερειακές πολυπαραγοντικές ομάδες (MAPs) οργάνωσαν πολλά εργαστήρια με τοπικούς ενδιαφερόμενους για να εντοπίσουν τις προϋποθέσεις για την προσαρμοστική ικανότητα των αλυσίδων αξίας και να αναλύσουν τη σύνδεσή τους με συγκεκριμένες απειλές. Συγκεκριμένα, οργανώθηκαν 23 εργαστήρια με συνολικά 215 συμμετέχοντες (αγρότες, μεταποιητές, καταναλωτές, υπεύθυνoυς χάραξης πολιτικής, ερευνητές και άλλους), οι οποίοι εντόπισαν περισσότερα από 340 παραδείγματα προϋποθέσεων προσαρμοστικής ικανότητας. Ταυτοχρόνως με αυτή τη δραστηριότητα υλοποιείται η παγκόσμια στρατηγική αναβάθμισης. Αφού εντοπίστηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες κάθε αλυσίδας αξίας του Moving, ήρθε η ώρα να δοθεί μια λύση για τη βελτίωση της προστιθέμενης αξίας τους.

Παρουσιάστηκαν οι πέντε βασικές ομάδες (ΠΕ5), όπου οι 23 αλυσίδες αξίας ομαδοποιήθηκαν πλέον ανάλογα με τα κοινά τους χαρακτηριστικά: (i) δημογραφικές και κοινωνικές πτυχές, (ii) τεχνολογία, καινοτομία και υποδομή, (iii) εδαφικότητα, συνεργασία και διακυβέρνηση, (iv) υπηρεσίες φύσης και οικοσυστήματος και (v) προϊόντα αξίας και ποιότητας.

Η κατευθυντήρια συνάντηση περιλάμβανε επιπρόσθετα μια παρουσίαση σχετικά με την ανάλυση της εφαρμογής του προαιρετικού όρου ποιότητας του Καν. 1151/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Προϊόν ορεινής παραγωγής», ένα θέμα που εξετάστηκε στο δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο Moving Eu Map από το ευρωπαϊκό δίκτυο Euromontana. Υπάρχει ανάγκη να επικαιροποιηθεί το νομοθετικό καθεστώς του όρου «Προϊόν ορεινής παραγωγής» σε εθνικό επίπεδο, να αναλυθεί ο πραγματικός αντίκτυπός του στην αντίληψη των καταναλωτών, στα έσοδα των αγροτών και σε εδαφικό επίπεδο και να δούμε την αλληλεπίδραση με άλλα συστήματα ποιότητας. Τα δύο ευρωπαϊκά δίκτυα AREPO που συμμετέχουν στο έργο Moving θα πραγματοποιήσουν έρευνα για τη συλλογή καλών πρακτικών σχετικά με τη χρήση του όρου «Προϊόν ορεινής παραγωγής». Όλες οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλλουν στον χάρτη πορείας πολιτικής του Moving και στην έκθεση του δικτύου Euromontana σχετικά με την εφαρμογή του όρου «Προϊόν ορεινής παραγωγής».

Η πρώτη μέρα ολοκληρώθηκε με ένα εργαστήριο για να βοηθήσει στη βελτίωση του Εννοιολογικού και Αναλυτικού Πλαισίου (ΠΕ2). Οι συμμετέχοντες επεσήμαναν ορισμένα ζητήματα σχετικά με τους πόρους, τις αλυσίδες αξίας, τη διακυβέρνηση και τα αποτελέσματα και πώς μπορούν να ενσωματωθούν στην επικαιροποιημένη έκδοση (ΠΕ2).

H δεύτερη ημέρα ήταν αφιερωμένη σε δραστηριότητες διάχυσης (ΠΕ1). Οι εταίροι ενημερώθηκαν για τη διαδικασία δημιουργίας των «Moving Story Maps» (Χάρτες Ιστορίας). Τους τελευταίους μήνες, αυτοί οι χάρτες ιστοριών έχουν υποστεί τεχνικές ενημερώσεις για να είναι πιο εύχρηστοι για τους επισκέπτες. Συνολικά, υπάρχουν 454 διαδραστικοί χάρτες ιστοριών που περιέχουν περιγραφές αλυσίδων αξίας και οργανώνονται σε γεωγραφικά προσδιορισμένα γεγονότα.

Η εφαρμογή «Moving Mountain App» αποτέλεσε επίσης αντικείμενο συζήτησης σχετικά με τις δραστηριότητες διάχυσης. Αυτή η εφαρμογή, που πρόκειται να κυκλοφορήσει μετά την αξιολόγηση των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ενισχύσει τη συμμετοχή των ανθρώπων στην ανθεκτικότητα των ορεινών περιοχών.

Τέλος μια ειδική συνεδρία πραγματοποιήθηκε για την ανασκόπηση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάχυσης. Ο υπεύθυνος εργασίας εστίασε την παρουσίασή του στην πρόοδο που σημειώθηκε κατά τα δύο πρώτα χρόνια του έργου όσον αφορά στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου και σε εκδηλώσεις διάχυσης στις οποίες το Moving μπορεί να συμμετάσχει και να μοιραστεί τα αποτελέσματά του.

Όλα τα μέχρι στιγμής παραδοτέα του έργου δημοσιεύονται στη βιβλιοθήκη (https://www.moving-h2020.eu/library/Library) του ιστότοπου του Moving.