Η λίστα των ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία

Η λίστα των ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία

Το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/17-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 915/Β/17-03-2020)...

Page 1070 of 1144 1 1.069 1.070 1.071 1.144