18 °C Rethymno, GR
27/03/2023

ΕΡΓΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Δέκα οι ενδιαφερόμενες εταιρίες για τη μελέτη του νέου αρχαιολογικού μουσείου Ρεθύμνου

Δέκα συνολικά εταιρίες από όλη τη χώρα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό που αφορά στη μελέτη  ανέγερσης του νέου Αρχαιολογικού μουσείου Ρεθύμνου συνολικού προϋπολογισμού 2.493.073,24€. Η προθεσμία των προσφορών έληξε στις 14 του μήνα και η αποσφράγιση έγινε στις 17 του μηνός.

Πλέον η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού του έργου καλείται να εξετάσει τις προσφορές που κατατέθηκαν αρχικά στο τεχνικό τους κομμάτι, καθώς και τα δικαιολογητικά που αυτές εμπεριέχουν. Ακολούθως η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού σε δεύτερο στάδιο θα εξετάσει τις οικονομικές προσφορές όσων υποψηφίων η τεχνική προσφορά είναι άρτια και στη συνέχεια θα αξιολογήσει τα δεδομένα στοιχεία για να προχωρήσει στην κατακύρωση προσωρινού ανάδοχου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενστάσεις στον διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη εκτιμάται ότι το επόμενο δίμηνο θα υπάρχει ανάδοχος ο οποίος θα προχωρήσει στις παρακάτω μελέτες.

– Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων: 844.541,39 ευρώ.

– Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες: 46.009,38 ευρώ.

– Στατικές μελέτες: 621.631,8309 ευρώ.

– Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες: 559.258,6021 ευρώ.

– Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες: 96.448,57 ευρώ.

– Απρόβλεπτα: 325,183,47 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η μελέτη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσής της είναι οι επτά μήνες.

Η σημασία του συγκεκριμένου έργου είναι τεράστια για ολόκληρο τον νομό Ρεθύμνου που προσδοκά την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου χώρου που θα στεγάσει το σημαντικότατο αρχαιολογικό πλούτου της Π.Ε. Ρεθύμνου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προώθηση της αρχαιολογικής έρευνας και τη συμβολή στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. Μέχρι σήμερα μέρος του αρχαιολογικού θησαυρού του νομού στεγάζεται στην προσωρινή έκθεση στην αίθουσα του «Αγίου Φραγκίσκου» στην Παλιά πόλη.

Σημειώνεται ότι ο δήμος Ρεθύμνου, η Περιφέρεια και το υπουργείο Πολιτισμού έχουν υπογράψει σχετική προγραμματική σύμβαση.

Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης, όπως σημειώνεται στο σχετικό κείμενο, οι τρεις συμβαλλόμενοι φορείς, αναγνωρίζοντας την υψηλή αναγκαιότητα και προτεραιότητα για την κατασκευή του νέου Αρχαιολογικού μουσείου Ρεθύμνου με σκοπό την προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Π.Ε. Ρεθύμνου και με τελικό σκοπό την ενίσχυση της αστικής και πολιτισμικής ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και της ευρύτερης περιοχής και την τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας, συνεργάζονται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι η έκταση που προορίζεται για την ανέγερση του νέου Αρχαιολογικού μουσείου Ρεθύμνου, βρίσκεται στο δυτικό παράλιο τμήμα της πόλης του Ρεθύμνου (εκεί που σήμερα στεγάζεται το ΚΤΕΛ).

Οι προβλεπόμενοι χώροι

Στο τεύχος δημοπράτησης, μεταξύ άλλων, προβλέπονται οι χώροι που πρέπει να διαθέτει το νέο Αρχαιολογικό μουσείο. Αυτοί έχουν ως εξής:

– Οι εκθεσιακοί χώροι να είναι της τάξης των 1.300,00m2.

– Οι χώροι εκπαίδευσης και το αμφιθέατρο να είναι ευέλικτοι και να έχουν καθαρό εμβαδόν της τάξης των 180,00 m2 συνολικά.

– Τα εργαστήρια συντήρησης να έχουν καθαρό εμβαδόν 410,00 m2 με ευελιξία ένωσης χώρων, όπου είναι εφικτό.

– Οι αποθήκες (αρχαιολογικών ευρημάτων και γενικές) να έχουν καθαρό εμβαδόν της τάξης των 1.500,00 m2.

– Τα γραφεία διοίκησης να καταλαμβάνουν τον λιγότερο δυνατό χώρο, δηλαδή μικρότερο των 260,00m2 και ο χώρος που θα εξοικονομηθεί να αποδοθεί αντίστοιχα στην έκθεση.

– Οι τεχνικές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα οι χώροι για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις να καταλαμβάνουν τη μικρότερη δυνατή έκταση, με τη μέγιστη οικονομία χώρου, χωρίς αυτό να έχει επίπτωση στην ποιότητα των λειτουργιών που θα προσφέρουν, λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση για το μικρότερο δυνατό λειτουργικό κόστος με αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι χώροι εξυπηρέτησης κοινού να είναι περίπου 275,00 m2.

Επιπλέον, στην προαναφερθείσα απόφαση, αναφέρονται τα ακόλουθα: – Το σύνολο του καθαρού εμβαδού του μουσείου να κυμαίνεται από 4.100,00 έως 4.200,00 m2 το δε αντίστοιχο μεικτό εμβαδόν να μην υπερβαίνει τα 6.000,00 m2.

– Τα ύψη στον εκθεσιακό χώρο να ποικίλουν από 4,00 έως 6,00m.

– Το κτίριο να είναι βιοκλιματικό και κατά το δυνατό να αποφευχθεί η μεγάλη έκταση υπόγειων χώρων.

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη το μουσείο μελλοντικά μπορεί να επεκταθεί μέσα στο υφιστάμενο οικόπεδο. Το στοιχείο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη χωροθέτηση του κτιρίου, ώστε η μελλοντική επέκταση να μην διαταράξει την αισθητική του κτιρίου, τη λειτουργική κατανομή των χρήσεων των χώρων, την ομαλή ροή των επισκεπτών και την ασφάλεια των εκθεμάτων. Το κτίριο του μουσείου πρέπει να εντάσσεται στο περιβάλλον, αλλά και να είναι ορατό από την πρόσβαση σε αυτό. Να ληφθεί υπόψη η άμεση οπτική επαφή του με τη Φορτέτζα.

Ο σχεδιασμός του κτιρίου να ακολουθεί τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, πρέπει να μελετηθεί η τοποθέτηση σήμανσης στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του μουσείου, που θα διευκολύνει τον προσανατολισμό και κίνηση των επισκεπτών. Πρέπει ακόμη να περιλαμβάνεται και σήμανση για την κίνηση και εξυπηρέτηση των ΑμεΑ.

Υποχρεώσεις – δικαιώματα των συμβαλλομένων

Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, είναι ο «κύριος του έργου», η Περιφέρεια Κρήτης, ο «Φορέας χρηματοδότησης» και ο δήμος Ρεθύμνης, ο «Φορέας υλοποίησης». Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Το ΥΠΠΟΑ αναλαμβάνει:

– Την παρακολούθηση με συνεχή εποπτεία της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

– Την έγκριση των σχετικών μελετών δια των αρμόδιων γνωμοδοτικών του οργάνων.

– Να παρέχει την υποστήριξή του κατά την υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής.

– Να παρέχει στον φορέα υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του.

– Να παρέχει τις αρχές και προδιαγραφές των μελετών και των επεμβάσεων και τον προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής του αναδόχου, καθώς και κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.

– Να συνεργάζεται με τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της.

– Να συμμετέχει στην επιτροπή παρακολούθησης δια των εκπροσώπων του.

– Να ορίσει ομάδα εργασίας που θα παρακολουθεί την εκπόνηση των μελετών σε όλα τα στάδια και θα διατυπώνει τις αρχές και τις κατευθύνσεις του σχεδιασμού και εν γένει θα συνεργάζεται στενά με τον ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να ακολουθεί τις υποδείξεις της.

– Να συνεργάζεται με τον φορέα υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου.

Ο δήμος Ρεθύμνου, ως φορέας υλοποίησης, αναλαμβάνει:

– Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του έργου.

– Να κοινοποιεί στον κύριο του έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια ειδική υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.

– Να συνεργαστεί με τον κύριο του έργου για τη σύνταξη του τεχνικού δελτίου πράξης και την υποβολή του στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.

– Να τηρεί ως δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης 2014-2020.

– Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

– Να εξασφαλίσει ότι ο μελετητής ή η μελετητική ομάδα θα βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ.

– Να εξασφαλίσει ότι στο έργο θα περιλαμβάνονται και οι διορθώσεις, τροποποιήσεις και εν γένει προσαρμογές που ενδεχομένως απαιτηθούν κατά την έγκριση της μελέτης, από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ.

– Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.

– Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.

– Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον φορέα χρηματοδότησης) τη χρηματοδότηση του έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.

– Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του έργου.

– Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου, σε συνεργασία με τους λοιπούς συμβαλλόμενους φορείς.

Η Περιφέρεια Κρήτης, ως φορέας χρηματοδότησης, αναλαμβάνει:

– Να χρηματοδοτήσει το έργο, διά του Ε.Π. «Κρήτη».

– Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης από τις πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

– Να παρέχει έγκαιρα στους αντισυμβαλλόμενους την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου.

– Να συνεργάζεται με τον φορέα υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου.