19 °C Rethymno, GR
22/03/2023

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ενίσχυση της οργανωτικής επάρκειας πολιτικής προστασίας του δήμου Ρεθύμνου

Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και τον δήμο Ρεθύμνης, συνδιοργανώθηκε στις 22 Φεβρουαρίου εθνική ημερίδα παρουσίασης και μεταφοράς αποτελεσμάτων του έργου TransCPEarlyWarning, το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Διαπεριφερειακού προγράμματος Interreg Adrion. Το έργο έχει ως στόχο την αύξηση του επιπέδου συνεργασίας των εθνικών φορέων πολιτικής προστασίας της περιοχής Αδριατικής Ιονίου για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων από το στάδιο της έγκαιρης προειδοποίησης. Για τον σκοπό αυτό, το έργο προωθεί την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου έγκαιρης προειδοποίησης στις χώρες Adrion, ενισχύει τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των φορέων πολιτικής προστασίας, και προωθεί την υιοθέτηση Ευρωπαϊκών προτύπων πολιτικής προστασίας στις χώρες που εντάσσονται στο Όργανο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA).

Κύριο αποτέλεσμα του έργου αποτελεί η ενίσχυση της οργανωτικής επάρκειας φορέων πολιτικής προστασίας ώστε να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στην περιοχή της Αδριατικής Ιονίου. Προς την κατεύθυνση αυτή, το έργο έχει αναπτύξει μία καινοτόμο πλατφόρμα έγκαιρης προειδοποίησης για την υποστήριξη της δικτύωσης πολιτικής προστασίας στην περιοχή Adrion, ένα Διεθνές Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης Πολιτικής Προστασίας, και  Στρατηγική Έγκαιρης Προειδοποίησης Πολιτικής Προστασίας, συνοδευόμενη από σχετικό σχέδιο δράσης.

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα κύρια αποτελέσματα του έργου και πιο συγκεκριμένα η διαδικτυακή πλατφόρμα έγκαιρης προειδοποίησης πολιτικής προστασίας, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο εστίασης για τους φορείς πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα και ευρύτερα στην περιοχή Adrion, παρέχοντας δυνατότητες διαχείρισης και εποπτείας των διαδικασιών έγκαιρης προειδοποίησης πολιτικής προστασίας, ολοκλήρωσης υπαρχόντων συστημάτων που αξιοποιούνται στις καθημερινές διεργασίες των φορέων πολιτικής προστασίας, πειραματισμού με καινοτόμες εφαρμογές και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και εγγύησης της κυβερνοασφάλειας.

Η Πλατφόρμα Έγκαιρης Προειδοποίησης έχει ήδη δοκιμαστεί πιλοτικά σε επτά χώρες της περιοχής Αδριατικής Ιονίου. Στην Ελλάδα, η πιλοτική δοκιμή έγινε στο πλαίσιο άσκησης επί χάρτου πολιτικής προστασίας που διοργανώθηκε από τον δήμο Ρεθύμνης στις 31 Ιανουαρίου 2023.

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν οι τέσσερεις προτάσεις πολιτικής του έργου οι οποίες σηματοδοτούν ανάγκες του οικοσυστήματος πολιτικής προστασίας και θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της αύξησης της αποτελεσματικότητάς του:

  • Αναβάθμιση και υιοθέτηση κοινής πλατφόρμας διαχείρισης διαδικασιών πολιτικής προστασίας βασισμένης στην πλατφόρμα TransCPEarlyWarning, αλλά με επεκτάσεις ώστε να καλύπτονται όλοι οι τύποι καταστροφών και όλος ο κύκλος ζωής τους.
  • Προαγωγή διαθεσιμότητας δεδομένων και διαλειτουργικότητας εργαλείων για λήψη αποφάσεων σχετικών με την πολιτική προστασία βάσει δεδομένων.
  • Αναβάθμιση δεξιοτήτων στο οικοσύστημα πολιτικής προστασίας.
  • Στοχευμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με την πολιτική προστασία, ώστε να μειωθεί η τρωτότητα της κοινωνίας σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

Την ημερίδα χαιρέτισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστος Στυλιανίδης, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι: «Το έργο αναδεικνύει την άρρηκτη σχέση μεταξύ κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας και ταυτόχρονα τη σημασία της συνεργασίας και επίσης τον κεντρικό ρόλο της επιστημονικής κοινότητας με τη συνδρομή της τεχνολογίας στη δύσκολη αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης». Αναφέρθηκε δε  στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά χαρακτηρίζοντας τα ως «παράδειγμα ουσιαστικής παραγωγής έρευνας και λύσεων», ενώ τόνισε την  ανάγκη δημιουργίας «ενός σύγχρονου μηχανισμού διαχείρισης των κρίσεων και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, ειδικά στον τομέα των φυσικών καταστροφών, όπου θα ενσωματώνεται η επιστημονική γνώση και η ανάλυση σε όλη τη διαδικασία των αποφάσεων που αφορά τις φυσικές καταστροφές».

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων κ. Χρυσόστομος Στύλιος τόνισε την ενεργοποίηση του ινστιτούτου σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος με σημαντικό αντίκτυπο για την κοινωνία και τους δημόσιους φορείς και οργανισμούς, όπως της πολιτικής προστασίας, αξιοποιώντας την έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία, πέραν από το κύριο αντικείμενο του Ινστιτούτου που παραμένει η βιομηχανία και η βιομηχανική πληροφορική.

Ο δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Μαρινάκης στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη σημασία του έργου στον τομέα της έγκαιρης προειδοποίησης, και της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων που έχει αναπτυχθεί στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Ανέφερε επίσης ότι θεωρεί τη συνεργασία αυτή ουσιώδους σημασίας για την αποσόβηση μεγάλων καταστροφών και την αποτροπή των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, τόνισε την ανάγκη άντλησης πόρων ως εξαιρετικά επιτακτική για τη θωράκιση των περιοχών της Αδριατικής Ιονίου έναντι των φυσικών καταστροφών.

Οι κύριες παρουσιάσεις της ημερίδας έγιναν από τους ερευνητές του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων κ. Αθανάσιο Καλογερά και Χρήστο Αλεξάκο, και τον Υπεύθυνο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ρεθύμνης κ. Βασίλειο Ποθητό.

Την ημερίδα παρακολούθησαν δια ζώσης σε Πάτρα και Ρέθυμνο και διαδικτυακά περισσότερα από 40 άτομα προερχόμενα από Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Δήμους και φορείς Πολιτικής Προστασίας, ενώ μεταδιδόταν και ζωντανά από το κανάλι του έργου. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε αναφέρθηκε η συμφωνία των συμμετεχόντων με τις προτάσεις πολιτικής που έχουν διατυπωθεί από το έργο ως σημαντικών προτάσεων για την περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.