15 °C Rethymno, GR
02/02/2023

ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ Ο ΧΥΤΑ ΚΑΙ Ο ΧΥΤΥ

Από Γενάρη τίθεται σε δοκιμαστική λειτουργία το νέο εργοστάσιο στο ΧΥΤΑ Αμαρίου

Σε τέσσερις μήνες αναμένεται να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία του νέου εργοστασίου στο ΧΥΤΑ Αμαρίου. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μιλώντας στα «Ρ.Ν.», ο δήμαρχος της περιοχής Παντελής Μουρτζανός οι εργασίες συνεχίζονται, ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και τους πρώτους μήνες του έτους το νέο εργοστάσιο να υποδεχτεί τους πρώτους τόνους απορριμμάτων. Όπως εξήγησε η πιλοτική λειτουργία θα έχει διάρκεια έξι μήνες και ο στόχος της είναι να εντοπιστούν τυχόν αστοχίες ή προβλήματα και να διορθωθούν. Σύμφωνα με τον κ. Μουρτζανό το εξάμηνο αυτό θα είναι σε λειτουργία τόσο ο ΧΥΤΑ όσο και το εργοστάσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα θα τεθεί σε πλήρη και αποκλειστική λειτουργία τον Ιούνιο του 2023.

«Οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά με σκοπό να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία τον Ιανουάριο. Αρχές του επόμενου μήνα θα έχουμε συνάντηση με τους αναδόχους για τις τελικές λεπτομέρειες. Η δοκιμαστική λειτουργία σημαίνει ότι θα λειτουργεί ταυτόχρονα ο ΧΥΤΑ και ο ΧΥΤΥ για έξι μήνες. Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα σε αυτή την περίοδο. Ο στόχος είναι να δοκιμαστεί το εργοστάσιο και τα όποια προβλήματα εντοπιστούν σε αυτό το διάστημα να επιδιορθωθούν, για να δοθεί στη συνέχεια σε πλήρη και αποκλειστική λειτουργία» τόνισε ο κ. Μουρτζανός.

Με τη λειτουργία του εργοστασίου θα αξιοποιηθούν και οι δυο χώροι υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων που βρίσκονται στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο έργο κατασκευάζεται στη θέση «Κουλέ Μασχάλια» εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Αμαρίου. Η θέση του έργου είναι αυτή όπου βρίσκεται ήδη εγκαταστημένος ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Αμαρίου, θα λειτουργεί για πέντε χρόνια με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από τον ΕΣΔΑΚ για άλλα πέντε χρόνια.

Η μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων του Αμαρίου θεωρείται μια από τις πλέον σύγχρονες της χώρας και αναμένεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων ολόκληρου του νομού, με δεδομένο ότι οι εγκαταστάσεις θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν και τους πέντε δήμους του Ρεθύμνου. Ο προϋπολογισμός του έργου που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία για πέντε χρόνια της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου, ήταν αρχικά 41,5 εκ. ευρώ, ωστόσο στη συνέχεια ο προϋπολογισμός του περιορίστηκε στα 34 εκ. ευρώ. Το έργο, χρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η υλοποίησή του θα βελτιώσει αισθητά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Κρήτης, θα αναβαθμίσει τις δομές διαχείρισης των απορριμμάτων. Με αυτό το έργο, η διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων στο Αμάρι εκσυγχρονίζεται και χρησιμοποιώντας όλες τις προηγμένες μεθόδους, παράγεται όφελος για την κοινωνία.

Στόχος του περιβαλλοντικού έργου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα, καθώς και βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού, που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω μηχανικής διαλογής.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το έργο περιλαμβάνει μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, είναι συνολικής δυναμικότητας 35.600 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Επιπροσθέτως, επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, με χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας), καθώς και άλλων οργανικών αποβλήτων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευασθεί και μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος δυναμικότητας 7.400 τόνων ετησίως.

Αναλυτικά, η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες:

– Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ.

– Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών.

– Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίησή του.

– Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης.

– Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης και παραγωγής ενέργειας.

– Μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος.

– Μονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού μετά την ωρίμανση, ώστε να παραχθεί χώνευμα τύπου Α και compost συγκεκριμένων προδιαγραφών.

– Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

– Συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Επίσης περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού μετακομποστοποίησης και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για έξι μήνες.

Το έργο περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο τμήμα του τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής, η οποία θα αφορά πλέον στην τελική διάθεση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας (ΧΥΤΥ), ενώ η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Υπό διερεύνηση οι πηγές χρηματοδότησης για νέο ΧΥΤΥ στο Αμάρι

Εν τω μεταξύ ο δήμος Αμαρίου αναζητά χρηματοδότηση προκειμένου να αγοράσει ένα χώρο στον όποιο θα μπορεί να κατασκευαστεί ένας νέος ΧΥΤΥ (χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων) προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων του νομού σε βάθος χρόνου.

Ήδη έχει κατατεθεί στην περιφέρεια Κρήτης ο φάκελος με την οικονομοτεχνική μελέτη, διεκδικώντας χρηματοδότηση για την αγορά χώρου, για την κατασκευή και λειτουργία νέου ΧΥΤΥ, ώστε μετά τη δεκαετία να υπάρχει ετοιμότητα και οργάνωση για να μπορεί να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα η διαχείριση των απορριμμάτων. Για τη δημιουργία νέου ΧΥΤΥ άλλωστε έχει ήδη γίνει η μελέτη από το πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο είχε προκρίνει επτά χώρους σε κοντινή περιοχή, οι οποίοι και δεν προκαλούν καμία όχληση στο περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα. Σημειώνεται ότι το κόστος για την αγορά χώρου ΧΥΤΥ ανέρχεται σε 1.5 εκ. ευρώ. Με την εξαγορά αυτή θα καταστεί εφικτή η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων του νομού με ασφάλεια, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ορίζοντας 10ετίας που θέτουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα, αυξάνοντας το σχετικό δείκτη στα 50 και πλέον έτη.