28 °C Rethymno, GR
11/08/2022

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΟΥΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

Γνωριμία με το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ) – Φοίτηση και προοπτικές

-Η Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση από λύση ανάγκης για λίγους, συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, η οποία αποβλέπει στον συνδυασμό της γενικής παιδείας και της τεχνικής επαγγελματικής γνώσης, παρέχεται αποκλειστικά στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.).

Τα Επαγγελματικά λύκεια διακρίνονται σε Ημερήσια και Εσπερινά. Στα Εσπερινά λύκεια φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές.

Τι χρειάζεται να γνωρίζω για τη φοίτηση στο ΕΠΑ.Λ.;

Η φοίτηση τόσο στο Ημερήσιο όσο και Εσπερινό Επαγγελματικό λύκειο διαρκεί 3 χρόνια (τριετής φοίτηση).

Οι 9 τομείς σπουδών των ΕΠΑ.Λ. είναι:

– Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

– Διοίκησης και Οικονομίας.

– Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

– Εφαρμοσμένων Τεχνών.

– Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

– Μηχανολογίας.

– Ναυτικών επαγγελμάτων (Ο τομέας δε λειτουργεί στα ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου).

– Πληροφορικής.

– Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας.

Τα μαθήματα στο Επαγγελματικό λύκειο περιλαμβάνουν μαθήματα: Γενικής Παιδείας, Τεχνικά- Επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Α Τάξη ΕΠΑ.Λ. είναι τάξη Βασικών Δεξιοτήτων, δηλαδή αποκτώνται γενικές γνώσεις και δεξιότητες και περιλαμβάνει κοινά μαθήματα για όλους τους μαθητές.

Η Β Τάξη ΕΠΑ.Λ. είναι τάξη Επαγγελματικών Τομέων και διαχωρίζεται σε τομείς σπουδών. Οι μαθητές επιλέγουν τομέα Σπουδών και διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας, κοινά για όλους τους μαθητές και μαθήματα Επαγγελματικών Τομέων (Τεχνολογικά – Επαγγελματικά).

Η Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ. είναι τάξη Επαγγελματικών Ειδικοτήτων και διαχωρίζεται σε ειδικότητες. Οι μαθητές επιλέγουν Ειδικότητα και διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας, κοινά για όλους τους μαθητές και μαθήματα Ειδικότητας, που έχουν άμεση σχέση με το επάγγελμα που θα ακολουθήσει ο μαθητής αργότερα.

Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Επαγγελματικό λύκειο;

– Στην Α’ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι Απολυτηρίου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.

– Στη Β’ τάξη έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν και μαθητές που έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) καθώς επίσης και απόφοιτοι ΓΕΛ, για την απόκτηση πτυχίου και παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας.

Τι τίτλο σπουδών αποκτώ αποφοιτώντας από ένα Επαγγελματικό λύκειο (Ημερήσιο ή Εσπερινό);

Στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων χορηγείται:

– Απολυτήριο Επαγγελματικού λυκείου, ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια), όσο και για την πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Και:

– Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4, το οποίο εξασφαλίζει το δικαίωμα να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Τι Δυνατότητες έχω μετά την αποφοίτηση από το Επαγγελματικό λύκειο;

Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών λυκείων έχουν τις εξής εναλλακτικές προοπτικές:

– Απευθείας ένταξη στην αγορά εργασίας.

– Φοίτηση στο προαιρετικό Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας που δίνει τη δυνατότητα για ασφαλή ένταξη σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό την εποπτεία του σχολείου (με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 95% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση) και συμπληρωματική εργαστηριακή εκπαίδευση στο σχολείο.

– Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια), σε σχολές και τμήματα αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς αποφοίτησης μέσω Ειδικών Πανελλαδικών Εξετάσεων σε 4 μαθήματα της Γ’ τάξης (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και δυο μαθήματα ειδικότητας), καθώς και σε Στρατιωτικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Αστυφυλάκων, Πυροσβεστικής και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Η εισαγωγή των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. γίνεται σε ειδικό ποσοστό θέσεων επί του συνολικού ποσοστού εισακτέων, που ορίζεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

– Συνέχιση σπουδών στα Ι.Ε.Κ. με φοίτηση τριών εξαμήνων στην ίδια ειδικότητα ή πέντε εξαμήνων για την απόκτηση νέας ειδικότητας και εν συνεχεία με εξετάσεις πιστοποίησης δίνεται η δυνατότητα απόκτησης πτυχίου επιπέδου 5.

– Επανεγγραφή στην Γ’ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση και 2ης ειδικότητας του τομέα που έχει αποφοιτήσει ή στη Β’ Τάξη για ειδικότητα άλλου τομέα, παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα ειδικότητας.

Τι χρειάζεται να γνωρίζω για το Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας;

Με τη συμμετοχή των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στο θεσμό της μαθητείας επιχειρείται η ομαλή και ασφαλής είσοδός τους στην αγορά εργασίας, με στόχο τη στήριξή τους μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.

Στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται:

– Πρόγραμμα εργαστηριακού μαθήματος της ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα διδακτικό έτος.

Και:

– Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο, τριάντα δύο (32) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι έντεκα (11) μήνες.

Στη μαθητεία προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση και ασφάλιση για τους μαθητευόμενους.

Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού Έτους αποκτούν πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, το οποίο χορηγείται μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Αποκτούν επίσης πολύτιμη εργασιακή εμπειρία που τους οδηγεί στην απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπου αυτό απαιτείται και σε πρόσθετα προσόντα για το δημόσιο τομέα μέσω ΑΣΕΠ (150 μόρια).

 

Τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουν οι απόφοιτοι τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης;

Η νομοθετική κατοχύρωση των διαφόρων επαγγελμάτων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελεί αρμοδιότητα των υπουργείων που εποπτεύουν τα επαγγέλματα αυτά. Πληροφορίες για τα επαγγελματικά δικαιώματα διαφόρων ειδικοτήτων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορείτε να βρείτε στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) .

Επίσης, χρήσιμες πληροφορίες προσφέρουν τα Επαγγελματικά Περιγράμματα του ΕΟΠΠΕΠ, καθώς για κάθε επάγγελμα, αναφέρουν ποιοι πτυχιούχοι μπορούν να τα ασκήσουν, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες και τις προοπτικές κάθε επαγγέλματος.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των Επαγγελματικών λυκείων της διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, μπορείτε να συμβουλεύεστε τις ιστοσελίδες των σχολικών μονάδων 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου, 2ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου, Εσπερινό ΕΠΑΛ Ρεθύμνου, Ημερήσιο ΕΠΑΛ Γαράζου.

Σημειώνεται ότι οι εγγραφές στα Επαγγελματικά λύκεια ξεκίνησαν χθες και θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη 07-07-2022 και ώρα 23:59. Στον σύνδεσμο https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/# μπορείτε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία.

Ρέβη Χριστίνα

Υπεύθυνη της διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης για τη Μαθητεία