16 °C Rethymno, GR
25/03/2023

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ

Κατώτατο μισθό τα 826 ευρώ προτείνει η ΓΣΕΕ

Κατώτατο μισθό στα 826 ευρώ μηνιαίως προτείνει η ΓΣΕΕ εκτιμώντας ότι το ποσό αυτό καλύπτει στοιχειωδώς τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Οι προτάσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού παρουσιάστηκαν χθες στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Γιώργος Αργείτης. Η πρόταση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι τα 826 ευρώ μηνιαίως, όπως ανέφερε ο κ. Αργείτης. Ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ είπε ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα παρά τις αυξήσεις των τελευταίων ετών εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το κατώφλι στης φτώχειας. Γι’ αυτό στη μελέτη προτείνεται ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί στο όριο ή πάνω από το όριο της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Στη μελέτη λαμβάνονται υπόψη δείκτες όπως το καλάθι του νοικοκυριού αλλά και το 60% του ενδιάμεσου μισθού που ανέρχεται στα 780 ευρώ. Αν συνεκτιμηθεί και ο προσδοκώμενος πληθωρισμός του 2023, τότε ο προτεινόμενος μισθό είναι 826 ευρώ μηνιαίως.

Η πρόταση της οργάνωσης των εργαζομένων διαμορφώνεται ως εξής: λαμβάνεται υπόψη ο διάμεσος μισθός που ανακοίνωσε η Eurostat. Το 60% του διάμεσου μισθού -σήμερα- φθάνει τα 780 ευρώ. Αν προστεθεί και η επιβάρυνση του πληθωρισμού διαμορφώνεται στα 826 ευρώ, ποσό που αποτελεί την πρόταση της ΓΣΕΕ.

Η αύξηση θα έχει θετική επίδραση στο ΑΕΠ και στην παραγωγικότητα, δεν προκαλεί πληθωρισμό και βελτιώνει το βεβαιωτικό επίπεδο των χαμηλόμισθων, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ.

Πιο αναλυτικά, η πρόταση της ΓΣΕΕ συνοψίζεται στα εξής:

  • Αύξηση του κατώτατου μισθού στο 60% του διάμεσου μισθού πλήρους απασχόλησης, συν τον προσδοκώμενο πληθωρισμό για το 2023, δηλαδή στα 826 ευρώ, με άμεση συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για το χρονοδιάγραμμα επίτευξής του. Επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στον θεσμό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, καθώς ο ρόλος και η λειτουργία της ως ελάχιστου γενικού ορίου προστασίας με καθολική εφαρμογή σε όλους τους εργαζομένους στο πλαίσιο διαβούλευσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων είναι κρίσιμης σημασίας για την αποδοχή του τελικού προσδιορισμού του ύψους του, την ενίσχυση της κοινωνικής και εργασιακής ειρήνης, και τελικά τη συμμόρφωση των εργοδοτών, που θα επιτρέψει την αύξηση της αποτελεσματικότητας των θετικών του επιδράσεων στην οικονομία, την κοινωνία και τη δημοκρατία.
  • Αποκατάσταση των προστατευτικών ρυθμίσεων του ατομικού και του συλλογικού εργατικού δικαίου (καθολικότητα ισχύος των όρων των ΣΣΕ, πλήρης μετενέργειά τους, αρχή της εύνοιας στη «συρροή» τους και επέκταση της ισχύος τους).
  • Άμεση επαναφορά των τριετιών.
  • Άρση θεσμικών και νομοθετικών εμποδίων για την αύξηση της κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας (άνω του 80% των μισθωτών).
  • Ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας για αποτελεσματική αντιμετώπιση της εργοδοτικής παραβατικότητας.
  • Ρύθμιση και έλεγχος των ευέλικτων και των άτυπων μορφών εργασίας για την προστασία των κατώτατων ορίων αμοιβής και εργασίας.

«Με θεσμική προσήλωση και σοβαρότητα –τόνισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος– εμμένουμε στις προτάσεις μας και καλούμε τους εργοδότες να έλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμφωνήσουμε για τον ελάχιστο συμβατικό μισθό».

Τέλος με αφορμή και την επικείμενη έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου ο κ. Παναγόπουλος ζήτησε την επαναλειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης, ώστε να τεθούν και να αντιμετωπιστούν όλα τα ανοικτά ζητήματα της εποχικής απασχόλησης.

 

Το χρονοδιάγραμμα

Επισημαίνεται ότι οι κοινωνικοί εταίροι στο σύνολό τους, αλλά και εμπλεκόμενοι επιστημονικοί φορείς και ερευνητικά ινστιτούτα θα πρέπει να υποβάλουν τις εκθέσεις – προτάσεις τους μέχρι αύριο 3 Φεβρουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο οδικός χάρτης με ορόσημο την 1η Απριλίου ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου κατώτατου μισθού έχει ως εξής:

– Σύνταξη και υποβολή της έκθεσης από τους εμπλεκόμενους φορείς, το αργότερο έως την 3η Φεβρουαρίου 2023

– Πρόσκληση για προφορική διαβούλευση το αργότερο έως την 10η Φεβρουαρίου 2023.

– Διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευόμενων, καθώς και της έκθεσης των φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τη σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης το αργότερο έως την 20η Φεβρουαρίου 2023.

– Ολοκλήρωση σχεδίου πορίσματος διαβούλευσης, το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2023.

– Εισήγηση του υπουργού Εργασίας προς το Υπουργικό Συμβούλιο για καθορισμός του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, το αργότερο έως την 10η Μαρτίου 2023.