«Οι Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στον 21ο αιώνα»

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε συνεργασία με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ρεθύμνης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης … Συνεχίστε να διαβάζετε το «Οι Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στον 21ο αιώνα».