13 °C Rethymno, GR
22/03/2023

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ

Παρέμβαση του δημάρχου Ρεθύμνου για την παράταση υποβολής αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη

Με  έγγραφο που απέστειλε  σήμερα ο δήμαρχος Ρεθύμνης και αντιπρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης  στον γενικό γραμματέα Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας ζητά την άμεση παρέμβασή του στην επίλυση του κρίσιμου ζητήματος της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων εκ μέρους θιγόμενων ιδιοκτητών στους αναρτημένους δασικούς χάρτες που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Ο δήμαρχος στο έγγραφό του τονίζει, ότι απαιτείται η ουσιαστική εφαρμογή του Νόμου, σύμφωνα με τον οποίο, ορίζεται περιθώριο 105 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των δασικών χαρτών για την υποβολή των αντιρρήσεων.

Το έγγραφο του δήμαρχου προς τον γραμματέα δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Αραβώση γνωστοποιήθηκε στη συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Μ. Κοζυράκη και στη αν. πρ/νη της διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου κ. Δ. Σταματάκη.

Ειδικότερα, στο έγγραφό του ο δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης αναφέρει: «Επιτρέψτε μου να θέσω υπόψη σας ένα κρίσιμο ζήτημα, καταλυτικής σημασίας, το οποίο επικεντρώνεται μεν στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, αλλά αναμφίβολα αφορά και τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης. Αξίζει να επισημανθεί εξαρχής ο επείγοντας χαρακτήρας τον, δοθέντος ότι η μη έγκαιρη επίλυσή του εκ μέρους του υπουργείου σας, καθιστά πιθανή την προσβολή της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων επί των προσφάτως ανηρτημένων δασικών χαρτών, ως νομικά εσφαλμένης, αφού παραβιάζεται ρητή διάταξη τον Νόμου. Ειδικότερα: Στις 21 Απριλίου 2022, αναρτήθηκαν στο σύστημα τον Κτηματολογίου αναμορφωμένοι οι δασικοί χάρτες που αφορούν μεταξύ άλλων την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Σύμφωνα με το αριθ. Πρωτ: 2071/20-4-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΜΛΟΡ 1 Ο ΧΜΧ) της Δασικής Υπηρεσίας Ν. Ρεθύμνου, τη συγκεκριμένη ημερομηνία άρχεται επισήμως η διαδικασία υποβολής των αντιρρήσεων εκ μέρους Θιγόμενων ιδιοκτητών. Το ΥΠΕΚΑ ωστόσο είχε ήδη ορίσει ως ημερομηνία λήξης υποβολής των αντιρρήσεων την 26η Μαΐου 2022. 

Πέραν των ενστάσεων, τις οποίες ευλόγως έχουν διατυπώσει επ’ αυτού θεσμικοί φορείς του νησιού και τον Ρεθύμνου (Π.Ε.Δ Κρήτης, Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου κ.ά.) επικαλούμενοι σοβαρούς, αντικειμενικούς λόγους που συνηγορούσαν στην αιτούμενη για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου παράταση της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων και οι οποίοι δεν λήφθησαν υπόψη από τη διεύθυνση Δασών τον ΥΠΕΚΑ, προκύπτει το εξής νομικό ζήτημα: Σύμφωνα με το άρθρο 15 τον Ν 3889/10, οποιαδήποτε αναμορφωμένη ανάρτηση δασικού χάρτη συνιστά νέα ανάρτηση και ως εκ τούτον υπόκειται σε καθεστώς νέας προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων, διάρκειας 105 ημερών. Όπως εναργώς προκύπτει, η ορισθείσα ως καταληκτική ημερομηνία 26η Μαΐου αντίκειται στη συγκεκριμένη διάταξη και επομένως δύναται να προσβληθεί ως μη σύννομη. Κύριε Γενικέ, σννεκτιμώντας τα προαναφερθέντα παρακαλούμε διευκρινίστε την ακριβή διάρκεια της ισχύουσας προθεσμίας λαμβάνοντας υπόψη σας τη σύγχυση που έχει προκληθεί και τη δικαιολογημένη δυσαρέσκεια τόσο των αρμοδίων υπηρεσιών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τούς ενδιαφερόμενους πολίτες όσο και των ίδιων των ιδιοκτητών που αδυνατούν να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις τους κατα να προστατεύσουν τις περιουσίες τους εντός τον ασφυκτικά περιορισμένου χρονικού διαστήματος των μόλις 37 ημερών που μεσολαβούν από την ανάρτηση έως τις 26 Μαΐου 2022. Συμφωνούμε ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας να τηρεί τον νόμους και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο νόμος ορίζει με σαφήνεια το χρονικό περιθώριο των 105 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των δασικών χαρτών για την υποβολή των νομίμων ενστάσεων. Σε αναμονή της άμεσης παρέμβασης σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για συνεργασία επί τον κρίσιμου αυτού ζητήματος».

Τους λόγους που καθιστούν επιτακτική την παράταση των προθεσμιών για τους δασικούς χάρτες, εκθέτει σε επείγον αίτημά της το προεδρείο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κρήτης, απευθυνόμενη στον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, καθώς και στον υφυπουργό κ. Γιώργο Αμυρά.

Στο σχετικό έγγραφο της ΠΕΔ Κρήτης, που κοινοποιείται παράλληλα στους βουλευτές και τους δήμους της Κρήτης, ο πρόεδρος Γιάννης Κουράκης, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Μαρινάκης, ο γραμματέας Γιάννης Μαλανδράκης και σε συνεργασία με το μέλος του Δ.Σ. κ. Ευριπίδη Κουκιαδάκη, τονίζουν μεταξύ άλλων ότι «Η ΠΕΔ Κρήτης έχει συμβάλει μέχρι σήμερα, με σειρά πρωτοβουλιών, δράσεων και συγκεκριμένων προτάσεων στην προσπάθεια της πολιτείας να ολοκληρώσει το Δασολόγιο και το Κτηματολόγιο, το οποίο άλλωστε αποτελεί συνταγματική και συμβατική υποχρέωση της χώρας.

Όμως η καθυστέρηση στην έκδοση των αναμενόμενων αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, καθώς και στην ψήφιση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως και η μόλις πρόσφατα ανάρτηση των αναμορφωμένων δασικών χαρτών, δεν έδωσαν τον αναγκαίο χρόνο στους χιλιάδες πολίτες να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις τους.

Για τους λόγους αυτούς, αν και είναι απολύτως κατανοητή η ανάγκη της έγκαιρης κύρωσης των δασικών χαρτών, η ΠΕΔ Κρήτης θεωρεί απολύτως αναγκαίο τόσο την παράταση των προθεσμιών για την άσκηση αντιρρήσεων, όσο και την άμεση συγκρότηση όλων των προβλεπομένων από τον νόμο συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών, των επιτροπών αντιρρήσεων, καθώς και κάθε άλλης απαιτούμενης θεσμικής παρέμβασης, που θα διευκολύνει στη διεκπεραίωση του τεράστιου αναμενόμενου έργου που προκύπτει από τις εν λόγω διαδικασίες».