Με ποινική ρήτρα και συνεχείς πιέσεις η εξέλιξη του αρδευτικού έργου του Ρεθύμνου

Οι επιπτώσεις της ακρίβειας και της τεράστιας αύξησης των οικοδομικών υλικών του προηγούμενου διαστήματος έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα υπό εξέλιξη έργα, καθώς εργολάβοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, κυρίως … Συνεχίστε να διαβάζετε το Με ποινική ρήτρα και συνεχείς πιέσεις η εξέλιξη του αρδευτικού έργου του Ρεθύμνου.