8 °C Rethymno, GR
30/03/2023

ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Προχωρά ο σχεδιασμός για τη λειτουργία της σχολής Ασωμάτων Αμαρίου

-Ξεκίνησαν οι εργασίες περίφραξης του χώρου

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά ο σχεδιασμός της περιφέρειας Κρήτης  για την αναβίωση της γεωργικής σχολής Ασωμάτων Αμαρίου. Ήδη σε επόμενη συνεδρίαση  του  διοικητικού συμβουλίου της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «Δίκτυο Έρευνας και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης Σχολής Ασωμάτων»,  θα κατακυρώσει την πρόσληψη του  ατόμου που θα έχει καθήκοντα διαχειριστή της σχολής, μετά από σχετικό διαγωνισμό, ενώ ξεκινούν και οι εργασίες περίφραξης του χώρου της σχολής, με χρήματα που διέθεσε η περιφέρεια, συνολικού ύψους 200.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα σε εξέλιξη είναι και ο διαγωνισμός που αφορά στη μελέτη αναβίωσης της σχολής. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα ανέφερε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή σε επόμενη συνεδρίασή της η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας, θα κατακυρώσει τον ανάδοχο που προέκυψε από τον διαγωνισμό για τη μελέτη των κτιρίων εγκαταστάσεων της σχολής. Για τη μελέτη έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια ύψους 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ίδια αμέσως μετά ξεκινά η διαδικασία της εκπόνησης των μελετών, η οποία δεν θα ξεπεράσει τα δύο χρόνια.

«Είμαστε στο τέλος της διαδικασίας για την πρόσληψη του ανθρώπου που θα έχει καθήκοντα διαχειριστή. Σε επόμενο συμβούλιο θα γίνει η πρόσληψή του. Παράλληλα έχει εγκατασταθεί και ο εργολάβος ο κ. Ανυφαντάκης που θα κάνει τις εργασίες περίφραξης του χώρου της σχολής. Επίσης ολοκληρώνονται οι διαδικασίες του διαγωνισμού για τον ανάδοχο μελετητή των κτιριακών εγκαταστάσεων. Μόλις μας αποσταλούν οι φάκελοι με τις προσφορές και τις βαθμολογίες το αργότερο μέχρι τον επόμενο μήνα,  θα κατακυρώσουμε τον ανάδοχο, ώστε να ξεκινήσουν οι μελέτες. Όλα έχουν δρομολογηθεί είμαστε εντός του σχεδιασμού και του προγραμματισμού μας. Μόλις τελειώσουν οι μελέτες θα αναζητήσουμε χρηματοδοτικά προγράμματα είτε ευρωπαϊκά, είτε μέσω του υπουργείου. Πρέπει όμως να έχουμε μελέτες για να μας υποδείξουν το πόσο και το πώς με βάση αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Η υλοποίηση του σχεδιασμού σίγουρα θα δώσει μια μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή, διασυνδέοντας ταυτόχρονα τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό» ανέφερε η κ. Λιονή.

Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση των κτιριακών έργων απαιτείται η εκπόνηση των πλήρων μελετών των κτιριακών έργων και του περιβάλλοντος αυτών χώρου.

Οι μελέτες αυτές θα εκπονηθούν σε δύο στάδια, οριστικής και εφαρμογής.

Συγκεκριμένα απαιτούνται:

– Αρχιτεκτονικές μελέτες (122.542,52€): Θεωρείται ότι ο μελετητής θα μελετήσει εξ’ αρχής το έργο με βάση το πρόγραμμα (Masterplan) που του παραδίδεται. Απαιτείται η εκπόνηση του σταδίου της οριστικής και της εφαρμογής.

– Ειδικές αρχιτεκτονικές Μελέτες (15.025,35€): Αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων και εκπονούνται σε επίπεδο οριστικής και εφαρμογής με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης.

– Στατικές μελέτες (103.119,34€): εκπονούνται σε επίπεδο οριστικής και εφαρμογής με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης.

– Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (70.794,17€) εκπονούνται σε επίπεδο οριστικής και εφαρμογής με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης. Περιλαμβάνουν τη μελέτη των Η/Μ Εγκαταστάσεων και τη μελέτη ΚΕΝΑΚ.

– Μελέτες Υδραυλικών έργων (98.572,30€): αφορούν μελέτες οριοθέτησης – διευθέτησης ρεμάτων και την Μελέτη Επεξεργασίας Αποβλήτων και εκπονούνται σε επίπεδο προμελέτης και οριστικής με παράλειψη του σταδίου της προκαταρκτικής.

– Ενεργειακές Μελέτες (47.871,75€): αφορούν τη μελέτη Φ/Β Συστήματος.

– Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (33.452,10€).

– Γεωργικές Μελέτες (14.361,52€): αφορούν τη μελέτη του εξοπλισμού λειτουργίας της μονάδας.

Το κόστος για το σύνολο των μελετών ανέρχεται σε 721.183,91€ συν ΦΠΑ και θα καλυφτεί με χρήματα της Περιφέρειας Κρήτης.

Όπως αναφέρει η διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, πρόκειται για την εκπόνηση μελέτης των απαραιτήτων κτιριακών υποδομών που θα στεγάσουν τις λειτουργίες της σχολής.

Τα υπάρχοντα κτίρια της παλαιάς σχολής Ασωμάτων είτε λόγω παλαιότητας είτε λόγω παρωχημένου σχεδιασμού δεν μπορούν να στεγάσουν τις ανάγκες της νέας αναβαθμισμένης μονάδας.

Το έργο των νέων εγκαταστάσεων μελετήθηκε, ώστε να σέβεται την υφιστάμενη εικόνα και φυσιογνωμία του σταθμού και της ευρύτερης περιοχής και για το λόγο αυτό υπήρξε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες της διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου και της Αρχαιολογίας. Επίσης λήφθηκαν υπόψη όλες οι πολεοδομικές διατάξεις και νομικές απαιτήσεις.

Οι σχεδιαζόμενες υποδομές εξυπηρετούν την εκπαίδευση αγροτών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα αιγοπροβατοτροφίας, επεξεργασίας του γάλακτος και βελτίωσης βοσκοτόπων και ζώων.

Αξιοποίηση αναβάθμιση και δημιουργία πρότυπου αγροκτήματος

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο το 2018 παραχωρήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης η χρήσης 13 ακίνητων του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων συνολικού εμβαδού 503 στρεμμάτων με τις υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις τους, που βρίσκονται στον δήμο Αμαρίου του νομού Ρεθύμνης.

Η παραχώρηση ορίστηκε για χρονικό διάστημα 25 έτη με δυνατότητα παράτασης για 10 έτη. Σκοπός της παραχώρησης είναι η αξιοποίηση – αναβάθμιση – επαναλειτουργία του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας, του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου Ασωμάτων και η δημιουργία πρότυπου Αγροκτήματος επιδεικτικού χαρακτήρα.

Η Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει στην αναβίωση και αναβάθμιση της σχολής Ασωμάτων μέσα από τη μετατροπή της σε πρότυπο εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο για την κτηνοτροφία. Αυτό άλλωστε είναι κάτι που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Αμαρίου, αλλά και στη σύνδεση πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό αποτελώντας ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης για όλη την Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2021 υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης, στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό και στον δήμο Αμαρίου, μέσω της οποίας καθορίστηκε το πλαίσιο συμφωνίας και συνεργασίας για την αξιοποίηση και αναβάθμιση του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων και του περιβάλλοντος χώρου και η λειτουργία του ως «Πρότυπο Μεσογειακό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας σε ξηροθερμικές περιοχές», καθώς και η επαναλειτουργία της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής Ασωμάτων. Σκοπός είναι η διατήρηση, αναβάθμιση και διάθεση γενετικού υλικού ντόπιων φυλών αιγών και προβάτων της Περιφέρειας Κρήτης, την ερευνητική υποστήριξη του παραγωγικού συστήματος της αιγο-προβατοτροφίας και γενικά της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης των προϊόντων της, τη διαρκή διάχυση τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης των κτηνοτρόφων για τη στήριξη της νησιώτικης κτηνοτροφίας – κτηνοτροφίας των ξηροθερμικών περιοχών. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η αναβάθμιση του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων και η λειτουργία του ως «Πρότυπο Μεσογειακό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας σε ξηροθερμικές περιοχές».