12 °C Rethymno, GR
25/03/2023

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΑΣΦΥΚΤΙΚΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ

Πρωτοβουλίες ενημέρωσης για τον δασικό χάρτη αναλαμβάνει ο δικηγορικός σύλλογος Ρεθύμνου

Πρωτοβουλίες ενημέρωσης των πολιτών για τα ζητήματα που προκύπτουν από τον δασικό χάρτη του Ρεθύμνου, αλλά και για τον τρόπο προάσπισης των δικαιωμάτων τους ,αναλαμβάνει ο δικηγορικός σύλλογος Ρεθύμνου. Με ανακοίνωσή του την οποία κοινοποιεί στη διεύθυνση Δασών, την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, τους δήμους του νομού, το ΤΕΕ και τους βουλευτές επισημαίνει τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν με τις ασφυκτικές προθεσμίες, ζητώντας παράταση τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους.

Στην σχετική ανακοίνωση του δικηγορικού συλλόγου αναφέρεται:

«Το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού συλλόγου Ρεθύμνης, κατόπιν της από 04-05-2022 έκτακτης συνεδρίασής του, ως προς την τροποποίηση του Δασικού Χάρτη ΠΕ Ρεθύμνου, ανακοινώνει τα εξής:

Με την υπ.αρ.1181/12-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΥ6ΠΟΡ1Θ-ΨΒΟ) απόφαση της διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ο Δασικός Χάρτης της ΠΕ Ρεθύμνου, με ταυτόχρονη πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του από κάθε ενδιαφερόμενο, με αρχικά ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών τη 10η-06-2021, κατόπιν δε παρατάσεων την 26η Μαΐου 2022 (15-06-2022 για τους κατοίκους/διαμένοντες στην αλλοδαπή). Με την υπ.αρ.2071/20-04-2022 πράξη της διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου (ΑΔΑ:Ψ5ΜΛΟΡ1Θ-ΧΜΧ) τροποποιήθηκε ο αναρτημένος Δασικός Χάρτης ΠΕ Ρεθύμνου «λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων προδήλων σφαλμάτων», με την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων ωστόσο να παραμένει ίδια.

Διαπιστώνεται ότι οι πρόσφατες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις δυστυχώς καταλήγουν κατ’ ουσίαν να μην αποτυπώνονται στον τροποποιηθέντα αναρτημένο χάρτη, με αποτέλεσμα τον προφανή αιφνιδιασμό των πολιτών, καθώς όσοι ανέμεναν με την ανάρτηση αυτή την απεμπλοκή των ιδιοκτησιών τους από την ομηρία του Δασικού Χάρτη, όχι μόνο διαψεύστηκαν πλήρως, αλλά καλούνται πλέον – παρά την οικονομική δυσχέρεια εάν όχι καθολική αδυναμία τους – να υποβάλουν αντιρρήσεις σε προθεσμία, σε κάθε περίπτωση μη νόμιμη, μόλις λίγων ημερών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η διοίκηση ουσιαστικά ματαιώνει τη δυνατότητα των πολιτών να προασπίσουν τα δικαιώματά τους, ενώ καθίσταται παντελώς αδύνατη η παροχή συνδρομής σε αυτούς από τους σχετιζόμενους επιστημονικούς κλάδους, ήτοι Δασολόγους, Δικηγόρους, Μηχανικούς, καθώς πρόκειται για υποβολή αντιρρήσεων για χιλιάδες ιδιοκτησίες σε πνιγηρή προθεσμία.

Ως εκ τούτου, δηλώνουμε τη σφοδρή αντίθεσή μας στην ως άνω πρακτική της διοίκησης και στην τεθείσα ασφυκτική προθεσμία των μόλις λίγων ημερών για την υποβολή αντιρρήσεων από την «νέα» ανάρτηση, τονίζοντας ότι είναι επιτακτική η έγκαιρη παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων τουλάχιστον μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο να αντικρούσουν τον χαρακτηρισμό των ιδιοκτησιών τους σαν δασικών, και μάλιστα με τη συνδρομή διεπιστημονικής ομάδας.

Δηλώνουμε την επιφύλαξή μας ως προς τις ήδη γενόμενες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις ιδίως ως προς την εφαρμογή αυτών «επί χάρτου» αλλά και σε επίπεδο κτηματογράφησης (ιδιοκτησιακό), απαιτώντας πλέον από τη διοίκηση ουσιαστική αντίληψη της νομικής και ιστορικής πραγματικότητας των αγροτικών ακινήτων του Ρεθύμνου και εν γένει της Κρήτης.

Τονίζουμε την κρισιμότητα της προστασίας και της ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα της οικονομίας του νησιού μας, το οποίο ως ζητούμενο δεν αναιρεί την εν γένει προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μας, που αποτελεί καθήκον όλων μας. Η έννοια της δασοβιοκοινότητας θα πρέπει να είναι ορισμένη και όχι ιδεατό σημείο αναφοράς, η δε διοίκηση να προβαίνει στην ανάρτηση Δασικών Χαρτών, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι αυτοί είναι πλήρεις, ακριβείς και σαφείς, καθώς μόνο έτσι δεν βλάπτεται το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον που φέρεται να υπηρετούν.

Εν όψει των παραπάνω, ενημερώνουμε τους πολίτες ότι ο Δικηγορικός σύλλογος Ρεθύμνης αναλαμβάνει την πρωτοβουλία της διοργάνωσης υπό την αιγίδα του και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και επιστημονικών κλάδων ημερίδας με θέμα τον Δασικό Χάρτη ΠΕ Ρεθύμνου και την υποβολή αντιρρήσεων, προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσής του για τα ζητήματα και τις προκλήσεις του αναρτημένου Δασικού Χάρτη, διαμορφώσει άποψη και αντιληφθεί τον τρόπο προάσπισης των δικαιωμάτων του.