21 °C Rethymno, GR
25/05/2022

ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου: Η επίδοση και πρόοδος των εκπαιδευομένων

Πριν μερικές ημέρες πραγματοποιήθηκε η επίδοση της περιγραφικής αξιολόγησης για το πρώτο τετράμηνο στο ΣΔΕ Ρεθύμνου, σε ένα κλίμα χαράς και ενθουσιασμού από τους εκπαιδευόμενους, αλλά και ικανοποίησης εκ μέρους των εκπαιδευτών για την πρόοδο και την πολύπλευρη ανάπτυξη των εκπαιδευομένων τους.

Έχοντας ισχυρό το αίσθημα προσφοράς προς την τοπική κοινωνία, αλλά και της ευθύνης για την αξία του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου, οι εκπαιδευτές και η διεύθυνση του ΣΔΕ Ρεθύμνου συνέταξαν μια περίληψη για το περιεχόμενο του κάθε Γραμματισμού και τους μαθησιακούς στόχους που επιτεύχθηκαν στο πρώτο τετράμηνο.

Ευχής έργον είναι η διάχυση του ρόλου και της προσφοράς του σχολείου προς την τοπική κοινότητα και η προσέλκυση όλο και περισσότερων εκπαιδευομένων- ωφελούμενων την επόμενη εκπαιδευτική χρονιά.

 

 

Πληροφορικός Γραμματισμός

Στο πλαίσιο του Πληροφορικού Γραμματισμού προσπαθήσαμε να δώσουμε στους εκπαιδευόμενους όλα εκείνα τα εφόδια, ώστε να μπορούν να έλθουν σε επαφή με τις διάφορες χρήσεις του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού-διερευνητικού μέσου διδασκαλίας με την χρήση του κατάλληλου λογισμικού, αλλά και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων τους. Επίσης, βοηθήσαμε τους εκπαιδευόμενους να αντιληφθούν πόσο οι υπολογιστές και τα δίκτυα έχουν επηρεάσει τη μορφή της σύγχρονης κοινωνίας, αλλά και να προετοιμαστούν κατάλληλα, για να ενταχθούν στην κοινωνία της πληροφορίας. Τέλος, ενθαρρύναμε την πρακτική εξάσκηση σε υπολογιστικό σύστημα και στα βασικά προγράμματα εφαρμογών γραφείου. Τσιακίρης Θεόδωρος

 

 

Περιβαλλοντικός Γραμματισμός

Η μεθοδολογία για την επίτευξη των σκοπών του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού βασίστηκε σε ένα ευέλικτο πλαίσιο και πρόγραμμα σπουδών, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες γνώσεις και τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα διαλέξεων μας κατά το πρώτο τετράμηνο διαμορφώθηκε με βασικό κριτήριο την καλλιέργεια ενός υπόβαθρου ευαισθησίας πάνω σε μια σειρά από κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ειδικότερα, το ρεπερτόριο των θεματικών που πραγματευόμαστε περιστρέφεται γύρω από το ζήτημα του υπερπληθυσμού και της αυξανόμενης ζήτησης για τροφή, τον υπερκαταναλωτισμό, τη μη αειφόρο διαχείριση των φυσικών ενεργειακών πηγών, τη ρύπανση  (αέρα, νερού εδάφους), την κλιματική αλλαγή (φυσική μεταβλητότητα και ανθρωπογενείς δράσεις), το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την τρύπα του όζοντος, αλλά και τους περιβαλλοντικούς πρόσφυγες. Η αειφόρος ανάπτυξη δεν αναφέρεται μόνο σε ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον, αλλά και σε κοινωνικά θέματα, όπως είναι η φτώχεια, ο υποσιτισμός, η ειρήνη κλπ. Στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού λοιπόν, δώσαμε προτεραιότητα στην διαμόρφωση πολιτών με περιβαλλοντική συνείδηση και ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία. Πολίτες οι οποίοι θα αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες, ώστε να διαμορφώσουν στάσεις, συμπεριφορές στη καθημερινή τους ζωή ως προς την προστασία του περιβάλλοντος. Εύα Ιατρού

 

 

Αισθητικός Γραμματισμός

Η διδασκαλία μουσικών εννοιών, τραγουδιών, μουσικών παραδόσεων, η σύνδεση της μουσικής με άλλες τέχνες όπως ζωγραφική, γλυπτική, θέατρο, κινηματογράφο, χορό, η γνωριμία με έργα μεγάλων συνθετών, Ελλήνων και ξένων, παλιών και συγχρόνων, το bodypercussion και η κατασκευή μουσικών οργάνων με ανακυκλώσιμα υλικά σε συνδιδασκαλία με το αντικείμενο του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού είναι μερικά από τα φετινά αντικείμενα του Αισθητικού Γραμματισμού τα οποία καλλιεργήσαμε σε συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ Ρεθύμνου. Γεωργία Κονδύλη

 

 

Γλωσσικός Γραμματισμός (Α’ και Β’ Κύκλος Σπουδών)

Στο πλαίσιο του Γλωσσικού Γραμματισμού επιχειρείται η διδασκαλία γραμματικών και συντακτικών φαινομένων που συναντούν οι εκπαιδευόμενοι στην καθημερινότητα τους. Επίσης, έχει προκριθεί ως μείζονος σημασίας η εμπλοκή με διάφορες μορφές της δημοτικής γλώσσας όπως αυτή απαντάται σε ποικίλα κείμενα, όπως κεφαλλονίτικα παραμύθια, απομνημονεύματα από την Αγώνα για ανεξαρτησία του 1821, αλλά και την ξένη και ιδιαίτερα την ρωσική λογοτεχνία. Παράλληλα, θίγονται κοινωνικές και γενικότερα  πολιτισμικές πτυχές του καθημερινού βίου διαχρονικά. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι αισθάνονται ασφαλείς καθώς μπαίνουν ευχάριστα στην διαδικασία απορρόφησης πληροφοριών για τις οποίες έχουν άποψη σε μεγάλο βαθμό. Η προσπέλαση ζητημάτων και εν γένει γνώσεων, η ενεργοποίηση δεξιοτήτων όπως η συγγραφή λογοτεχνικών έργων και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, που πριν για το σχολείο  Δεύτερης Ευκαιρίας φάνταζαν ως κάτι αδιανόητο, είναι μεγάλες κατακτήσεις. Πέραν τούτων η ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων έχει εδραιώσει την αποφασιστικότητα τους να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και πολλοί από αυτούς να συνεχίσουν και σε ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Γιάννης Σουλές

 

Γλωσσικός Γραμματισμός (Β’ Κύκλος Σπουδών)

Στο Α’ τετράμηνο στον Γλωσσικό Γραμματισμό στον Β’ κύκλο μάθαμε τις διαφορετικές μορφές που μπορεί να πάρει το ρήμα μέσα από τις εγκλίσεις, ενώ δεν παραλείψαμε να αναφερθούμε στον τρόπο χρήσης τους και στο τι φανερώνουν στον καθημερινό μας λόγο. Αρωγός στην προσπάθειά μας ήταν διάφορα κείμενα συνταγών, μετά την μελέτη των οποίων, δόθηκε η υπόσχεση ότι θα τις χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινή μας διατροφή. Ακόμα, ξαναθυμηθήκαμε τις διάφορες χρονικές βαθμίδες του ρήματος και το πώς μπορεί να αλλάζει μορφή ανάλογα τους χρόνους που χρησιμοποιούμε. Μάθαμε επίσης, να διαβάζουμε τις ετικέτες των ρούχων, καθώς και τις οδηγίες πλυσίματός τους. Επιπλέον, αναφερθήκαμε στην αναγκαιότητα σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, καθώς και στην μορφή του και επιχειρήσαμε να συντάξουμε το βιογραφικό μας σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, είδαμε τα διαφορετικά είδη κείμενων και επικεντρωθήκαμε στα ειδησεογραφικά (άρθρα) και στα έργα με μορφή ημερολογίου. Επιπρόσθετα, μέσα από λογοτεχνικά κείμενα είδαμε τα διάφορα εκφραστικά μέσα, τις διαφορές ανάμεσα στον κυριολεκτικό και τον μεταφορικό λόγο, τους διαφορετικούς τύπους των αφηγητών. Εξετάσαμε σύγχρονα θέματα όπως: η τεχνολογία, το διαζύγιο, καθώς και τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στη ζωή μας. Τέλος, δεν παραλείψαμε να ασχοληθούμε με σύνθετες, συνώνυμες και αντώνυμες λέξεις, αναγνωρίζοντας την ποικιλία και τον πλούτο της γλώσσας μας. Γιώργος Μονιάκης

 

Επιστημονικός Γραμματισμός:

Στο πλαίσιο του Επιστημονικού Γραμματισμού ασχοληθήκαμε με έννοιες που χρησιμοποιούμε καθημερινά στο λόγο μας και οι οποίες έχουν διαφορετικό εννοιολογικό περιεχόμενο στις φυσικές επιστήμες, όπως μάζα – βάρος, δύναμη- πίεση, χρόνος-χρονική- στιγμή, απόσταση – μετατόπιση και πολλές άλλες.Επίσης, στα μαθήματα μας προσεγγίσαμε έννοιες της σύγχρονης φυσικής όπως την θεωρία της σχετικότητα του Einstein. Επιπλέον, μάθαμε να είμαστε  ακριβείς στις διατυπώσεις μας και να μην βασιζόμαστε αποκλειστικά στις αισθήσεις μας,βγάζοντας αβίαστα  συμπεράσματα. Τέλος, κάναμε προσπάθειες ώστε να παρατηρούμε με προσοχή τα πειραματικά δεδομένα και να δίνουμε ερμηνείες σύμφωνες με την επιστημονική θεώρηση.  Φάνης Ηλιάκης

 

Στο Μαθηματικό Γραμματισμό οι εκπαιδευόμενοι του Α’ κύκλου σπουδών διδάχτηκαν τις βασικές πράξεις της αριθμητικής (πρόσθεση, αφαίρεση,πολλαπλασιασμό, διαίρεση και δυνάμεις) τόσο στους φυσικούς όσο και στους δεκαδικούς αριθμούς ενώ στην παρούσα φάση διδάσκονται τα κλάσματα. Στο Β’ κύκλο σπουδών διδάχτηκαν ποσοστά, πράξεις με ρητούς αριθμούς και επίλυση εξισώσεων πρώτου βαθμού, ενώ στα επόμενα μαθήματα θα διδαχθούν βασικές έννοιες της γεωμετρίας .Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν δεξιότητα με τις πράξεις, τόσο χρησιμοποιώντας χαρτί και μολύβι, όσο και με την χρήση αριθμομηχανής. Η εξοικείωση με τις πράξεις, αλλά και η χρήση πιο αφηρημένων εννοιών όπως είναι οι μεταβλητές θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους στην επίλυση καθημερινών πρακτικών προβλημάτων αλλά και στη συνέχεια τους στα μαθήματα του Λυκείου. Γιώργος Σαββάλας

 

 

Αγγλικός Γραμματισμός (Α’ Κύκλος Σπουδών)

Ο Αγγλικός Γραμματισμός ασχολείται κατά κύριο λόγο με την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των εκπαιδευομένων. Αρχικά, διερευνήθηκαν οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων του Α΄ κύκλου. Στη συνέχεια, επικεντρωθήκαμε στην απόκτηση ενός αριθμού βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα που βαθμιαία θα εξασφαλίσει στους εκπαιδευόμενους/ες τη δυνατότητα να κατανοούν και να παράγουν λόγο που είναι συχνής χρήσης σε περιβάλλοντα όπου συνυπάρχουν αλλόγλωσσοι πολίτες, ή σε περιβάλλοντα όπου η αγγλική χρησιμοποιείται ως γλώσσα επικοινωνίας (π.χ. να μπορούν να κατανοούν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά τους στοιχεία). Παράλληλα με τα παραπάνω, κινητοποιώντας το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων απέναντι στην αγγλική γλώσσα στοχεύσαμε στο να εξοικειωθούν με τον πολιτισμό των αγγλόφωνων και μη αγγλόφωνων λαών, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην υιοθέτηση μια θετικής στάσης απέναντι στην αγγλική γλώσσα, αλλά και στη διαμόρφωση μιας διαπολιτισμικής συνείδησης.  Ελένη Βενιανάκη

 

Αγγλικός Γραμματισμός(Β’ Κύκλος Σπουδών)

Οι εκπαιδευόμενοι του Β’ κύκλου φοίτησης στο Σ.Δ.Ε. Ρεθύμνου κατά τη διάρκεια του  α’ τετραμήνου έχουν διδαχθεί λεξιλόγιο που αφορά τις ημέρες τους μήνες και τις εποχές στην αγγλική γλώσσα και είναι σε θέση να εκφραστούν δηλώνοντας τις αγαπημένες τους μέρες, εποχές ή τις αντίστοιχες δραστηριότητες που εμπίπτουν σε αυτές τις καθημερινές περιστάσεις επικοινωνίας. Ακόμα, είναι ικανοί να αναγνωρίσουν λεξιλόγιο υψηλής συχνότητας, όπως είναι τα καιρικά φαινόμενα και αντίστοιχα να εκφράσουν την προσωπική τους άποψη, αλλά και αριθμούς, έτσι ώστε να διαβάζουν ημερομηνίες, ή να δηλώνουν την ηλικία τους. Επίσης, δημιουργήσαμε μια «γωνιά κουλτούρας (culturecorner) και με διάφορες αφορμές ή περιστάσεις ανατρέχουμε σε έθιμα που υπάρχουν σε διάφορες αγγλόφωνες κουλτούρες, ενώ παράλληλα μέσα από τη δυνατότητα χρήσης οπτικοακουστικών μέσων οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε επαφή με τον τρόπο ζωής, την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τις συνήθειες και τα διάφορα ήθη κι έθιμα αγγλόφωνων πολιτισμών. Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια άμεση επαφή με το αγγλικό στοιχείο και ενισχύεται το διαπολιτισμικό τους αίσθημα. Τέλος, ασχοληθήκαμε με το σχηματισμό και τη χρήση των παροντικών ρηματικών τύπων που διευκολύνουν την άμεση ανταπόκρισή της τους σε διάφορες καθημερινές περιστάσεις επικοινωνίας. Χατζηδημητρίου Άννα

 

 

Κοινωνικός Γραμματισμός(Β’ Κύκλος Σπουδών)

Βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο του Κοινωνικού Γραμματισμού στο Β΄κύκλο ήταν να δημιουργηθεί μια ισχυρή σχέση και μια δυναμική στην ομάδα που να δίνει την ευκαιρία για ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα αισθάνονται άνετα να εκφράζουν τις απόψεις, τις ιδέες τους, τα συναισθήματά τους και τις ανησυχίες τους. Βασικός επίσης στόχος ήταν να επικρατήσουν στην ομάδα θετικά συναισθήματα και οι εκπαιδευόμενοι να νιώθουν ότι οι ανάγκες τους λαμβάνονται υπόψη και ότι γίνονται συνδιαμορφωτές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχοντας αυτά ως βασικές αρχές, προσεγγίσαμε σημαντικά θέματα που άπτονται της σύγχρονης ζωής όπως τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων, τις προοπτικές της αγοράς εργασίας και τους επερχόμενους μετασχηματισμούς. Δώσαμε επίσης έμφαση στο σύγχρονο τρόπο ζωής και πώς αυτός έχει επηρεάσει τις διατροφικές μας συνήθειες, εστιάζοντας στο ζήτημα της ανθυγιεινής διατροφής και της παχυσαρκίας ως ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα. Τέλος, αναλύσαμε γεγονότα της επικαιρότητας τα οποία οι εκπαιδευόμενοι αναδείκνυαν και πάνω στα οποία επιθυμούσαν να λάβουν περισσότερες γνώσεις. Στο επόμενο τετράμηνο, οι εκπαιδευόμενοι του δεύτερου κύκλου έχουν επεξεργαστεί μια σειρά από ενδιαφέροντα τα οποία θα προσεγγίσουμε στις κοινωνιολογικές και κοινωνικές τους προεκτάσεις!  Πολύβιος Ψήνας

 

 

Κοινωνικός Γραμματισμός (Α’ Κύκλος Σπουδών)

Κατά τη διάρκεια του Α’ τετράμηνου, στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου του Κοινωνικού Γραμματισμού στον Α’ κύκλο σπουδών, επεξεργαστήκαμε κάποια βασικά ζητήματα κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος. Αρχικά, εξετάσαμε το κατά πόσο τα άτομα διαμορφώνουν την κοινωνία ή η κοινωνία τα άτομα, καθώς και τη στάση της ελληνικής κοινωνίας συνολικά απέναντι στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά προβλήματα της επικαιρότητας. Έπειτα αναλύσαμε τις θέσεις και τους ρόλους που αναλαμβάνουν τα κοινωνικά υποκείμενα στον καθημερινό τους βίο και πως το βιώνουν αυτό. Παράλληλα συζητήθηκαν και θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των εκπαιδευομένων, όπως είναι το κοινωνικό φαινόμενο της αυτοκτονίας, ο εθιμικός κώδικας του κεράσματος, αλλά και η διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ των γειτόνων και κατά πόσο οι σχέσεις αυτές επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Κελαποστόλου Δήμητρα

 

Συμβουλευτική Σταδιοδρομία

Στο πλαίσιο της «Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας», διενεργήθηκαν μια σειρά από δράσεις υποστήριξης, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Οι ατομικές παρεμβάσεις, στόχο είχαν την διερεύνηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την λήψη επαγγελματικών αποφάσεων. Οι ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις στόχο είχαν τόσο τη διαπραγμάτευση ζητημάτων/προβλημάτων που προκύπτουν κατά την άσκηση ενός επαγγέλματος (π.χ. εργασιακός εκφοβισμός), όσο και την ενημέρωση με τους τρόπους και τα μέσα σχεδιασμού της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Μάνος Πετράκης

 

 

Συμβουλευτική Ψυχολογία

Κάθε ομάδα έχει τη δυναμική της και κατά τις συναντήσεις μας την ενισχύουμε και την εξελίσσουμε μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων. Κατά το πρώτο τετράμηνο δόθηκε η ευκαιρία σε όλα τα άτομα να εκφραστούν μέσα από εικαστικά ή χρησιμοποιώντας ως έναυσμα ταινίες μικρού μήκους. Στις δυο πρώτες συναντήσεις ο κάθε εκπαιδευόμενος μας συστήθηκε εστιάζοντας σε ό,τι ο ίδιος θεωρούσε σημαντικό και ακόμη αναφέρθηκε στην ιστορία του ονόματός του. Τα θέματα των επόμενων συναντήσεων ήταν άμεσα συνδεδεμένα με την επικαιρότητα: η αξία της προσφοράς, οι στόχοι για τη νέα χρονιά, ενσυναίσθηση, συντροφικότητα, τα συναισθήματά μας απέναντι στα γεγονότα του πολέμου, ιεράρχηση αναγκών. Σε κάθε συνάντηση οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονταν σε μικρές ομάδες που συνεργάζονταν για να φέρουν σε πέρας μια συγκεκριμένη εργασία.  Στη συνέχεια παρουσίαζαν την εργασία τους σε όλη την τάξη. Τέλος, η ψυχολόγος «έκλεινε» την κάθε συνάντηση προσθέτοντας σχετικές πληροφορίες από το χώρο της Ψυχολογίας. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν με μεγάλη προθυμία και με πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Χαβρεδάκη Αργυρώ

 

Η Διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας συγχαίρουν τους εκπαιδευόμενους Α’ και Β΄ Κύκλου Σπουδών για την αξιέπαινη προσπάθειά τους στο α’ τετράμηνο, και τους εύχεται ο  δύσκολος, αλλά ωραίος αγώνας τους για την κατάκτηση της γνώσης να είναι το ίδιο αποδοτικός και συνεχής.

Πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου στο τηλ: 2831035519, κατά τις απογευματινές ώρες (17.00-21.30).

Ιωάννης Σπυριδάκης – Διευθυντής ΣΔΕ Ρεθύμνου