8 °C Rethymno, GR
01/02/2023

ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε 56 εκ. ευρώ ανέρχεται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Ρεθύμνης το 2023

-Απουσίαζε η αντιπολίτευση από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης

Σε 56.189.839 ευρώ ανέρχεται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Ρεθύμνου για το 2023, το οποίο όπως προκύπτει από τη σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας είναι ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι, κάτι που οφείλεται όπως τονίζεται στη σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, στην ένταξη αρκετών νέων έργων με παράλληλη όμως απορρόφηση από την υλοποίηση έργων που ήταν ήδη ενταγμένα. Το 2023 είναι η χρονιά που θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλα τα έργα του ΕΣΠΑ και να δρομολογηθεί άμεσα η υλοποίηση και των υπόλοιπων μεγάλων έργων του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», έργα από ΣΑΕΠ και τα έργα Ταμείου Ανάκαμψης.

Χθες στη σχετική συνεδρίαση, η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, από την οποία απουσίαζε σύσσωμη η αντιπολίτευση, γνωμοδότησε θετικά, ενώ το τεχνικό πρόγραμμα θα τεθεί προς ψήφιση στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, που κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη.

«Σημαντικό είναι το γεγονός ότι έχουν παραμείνει σε αρκετά υψηλά επίπεδα και οι επενδύσεις με ποσά που προέρχονται από πόρους, κυρίως, του δήμου. Όλα τα έργα είναι απαιτητικά τόσο από πλευράς υλοποίησης αλλά και από πλευράς διοικητικής και χρηματοοικονομικής παρακολούθησης. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα δεν κρίθηκε αναγκαίο να ενταχθούν άλλα έργα – μεγάλες επενδύσεις από πόρους δήμου πλην βεβαίως των κωδικών που εξυπηρετούν ανάγκες καθημερινότητας είτε σε στενότερο είτε σε ευρύτερο πεδίο, ανάγκες της πόλης και των οικισμών και οι οποίες σαφώς είναι πολλές και σημαντικές και για τον λόγο αυτό σημαντικά κονδύλια κατευθύνονται προς τον τομέα καθημερινότητα. Η συνέχιση των έργων για την αποκατάσταση των καταστροφών είναι κάτι που θα συνεχιστεί και στο επόμενο εξάμηνο, με κονδύλια που ήδη έχουν έρθει αλλά και άλλα που έρχονται, καθώς μέχρι και τον Μάιο του 2023 συνεχίζει να ισχύει η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Επομένως το μεγάλος βάρος θα δοθεί στην υλοποίησης και ολοκλήρωση των μεγάλων έργων και στην απορρόφηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσών από τα ενταγμένα αυτά έργα από διάφορα προγράμματα, χωρίς όμως να παραμεριστεί η εξυπηρέτηση των αυξημένων καθημερινών αναγκών, επίλυσης προβλημάτων καθημερινότητας και αποκατάστασης ζημιών» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι το έτος 2023 τα κονδύλια από ΣΑΤΑ παραμένουν στα ίδια επίπεδα δηλαδή σε 766.830,00€ ακριβώς ίδιο με το ποσό το οποίο είχε προβλεφθεί και για το 2022.

Όσον αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται από πόρους του δήμου το ποσό ανέρχεται σε 10.425.277,14€ για το 2023. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του έτους με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου ενισχύονταν κωδικοί του τεχνικού προγράμματος από διαθέσιμους πόρους δήμου τα οποία αθροιζόμενα με τα υπόλοιπα διαθέσιμα για το 2022 οριστικοποίησαν το ποσό στο παραπάνω νούμερο.

Εκτός από τα παραπάνω υπάρχουν και ποσά από συγκεκριμένες πηγές όπως τα έσοδα από λατομεία συνολικού ποσού 726.124,90€, τα έσοδα από την ελεγχόμενη στάθμευση ποσού 72.357,73€ και τέλος τα έσοδα από πρόστιμα αυθαιρέτων συνολικού ποσού 362.405,81€ ποσά που μπορεί να διατεθούν για έργα κοινωφελούς σκοπού, για βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, εφαρμογή σχεδίων πόλης, και αναπλάσεις περιοχών.

Όσον αφορά τις πιστώσεις από δημόσιες επενδύσεις (ΣΑΕΠ) περιλαμβάνεται μαι σειρά από έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους δημοσίων επενδύσεων και είναι είτε συνεχιζόμενα είτε εντάχθηκαν εντός του 2022. Μια νέα κατηγορία χρηματοδοτήσεων που το τελευταία δύο έτη έχει ενταχθεί ως χρηματοδοτικό εργαλείο είναι το πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών «Φιλόδημος» το οποίο έχει μετεξελιχθεί σε πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Τέλος υπάρχει μια κατηγορία των έργων που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά κονδύλια και πιο συγκεκριμένα από το ΕΣΠΑ, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, leader κ.ά.

 

Οι χρηματοδοτήσεις

Αναλυτικά, οι χρηματοδοτήσεις έχουν ως εξής:

Πηγές  χρηματοδότησης 2023
ΣΑΤΑ 3.239.556,96
Ανταποδοτικά καθαριότητας 211.000,00
Ανταποδοτικά νεκροταφείων 237.021,55
ΣΑΤΑ σχολείων 838.778,26
ΣΑΤΑ Πολίτικη προστασία 159.555,20
Εισφορές σε χρήμα 1.485.362,83
Λατομεία 726.124,80
Πόροι δήμου 10.462.277,14
Πρόστιμα αυθαίρετων 362.405,81
Ελεγχόμενη 72.357,73
ΣΑΕΠ 6.984.203,44
Γενικές Χρηματοδοτήσεις 76.077,64
Ταμείο Παρακαταθηκών 3.862.600,00
Πράσινο Ταμείο 3.921.153,31
Φιλόδημος – Αντώνης Τρίτσης 11.635.635,32
ΕΣΠΑ Ευρωπαϊκά 11.915.729,08
Σύνολο 56.189.839,07

Παράλληλα ο δήμος Ρεθύμνου αναμένει το προσεχές διάστημα νέες χρηματοδοτήσεις έργων και συγκεκριμένα του έργου κατασκευής του υπόγειου χώρου στάθμευση με την παράλληλη ανάπλαση και δημιουργία πλατείας του υπέργειου χώρου στο παρκινγκ των Τεσσάρων Μαρτύρων. Το συνολικό ποσό για το εν λόγω έργο φτάνει στα 23.978.120,00€ και αναμένεται η απόφαση για την ένταξή του ίσως και μέχρι το τέλος του έτους.

Από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης αναμένεται η ένταξη του έργου «Ανακατασκευή κτιρίου ΚΕΓΕ και μετατροπή του σε Ειδικό Σχολείο» με το ποσό των 8.894.088,48€.

Επίσης στο Ταμείο Ανάκαμψης και πιο συγκεκριμένα στην πρόσκλησης για την οδική ασφάλεια αναμένεται η ένταξη των έργων «Βελτίωση οδικής ασφάλειας δήμου Ρεθύμνης» (παρεμβάσεις στην Οδό Κονδυλάκη και στην κεντρική Οδό της Αργυρούπολης) με το ποσό των 3.303.115,96 ευρώ.