11 °C Rethymno, GR
28/01/2023

ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για την αναβάθμιση της σχολής Ασωμάτων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της περιφέρειας Κρήτης για αναβάθμιση της σχολής Ασωμάτων και τη μετατροπή  του πρώην σταθμού Γεωργικής Έρευνας, σε ένα πρότυπο Μεσογειακό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας

Τα πρώτα βήματα για την υλοποίηση του έργου, έχουν ήδη ξεκινήσει με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του ΕΛΓΟ Δήμητρα και του δήμου Αμαρίου. Έχει ολοκληρωθεί η παραχώρηση ακινήτων συνολικού εμβαδού 550 στρεμμάτων, η σύσταση και η λειτουργία εταιρίας, φορέα διαχείρισης του έργου, το οποίο αφορά όχι μόνο την κτηνοτροφία της ευρύτερης περιοχής του Αμαρίου αλλά ολόκληρου του νησιού.

Χθες στη σχολή Ασωμάτων βρέθηκε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή όπου συναντήθηκε και με τους κτηνοτρόφους τους οποίους ενημέρωσε για την πορεία του έργου ενώ και αυτοί θα ενταχθούν στον φορέα διαχείρισης της σχολής ως αρωγά μέλη μαζί με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και τα ερευνητικά ιδρύματα του νησιού όπως έχει προβλεφθεί στο καταστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο μεγάλα δημοπρατημένα έργα, που αφορούν στην περίφραξη των παραχωρημένων εκτάσεων και την μελέτη υποδομών και εξοπλισμού.

Σε ένα χρόνο αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκπόνηση της μελέτης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής Ασωμάτων Αμαρίου.

Το μάστερ πλαν που έχει γίνει, καταγράφει αναλυτικά τις δράσεις που μπορούν να γίνουν, ώστε στην περιοχή να λειτουργήσει ένα πρότυπο Ερευνητικό Κέντρο Αιγοπροβατοτροφίας, το οποίο θα είναι πρωτοπόρο όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα.

Η μελέτη αυτή θα υποδείξει τις κτιριακές  υποδομές που  θα στεγάσουν τις λειτουργίες της σχολής που είτε λόγω παλαιότητας, είτε λόγω παρωχημένου σχεδιασμού δεν μπορούν να στεγάσουν τις ανάγκες της νέας αναβαθμισμένης μονάδας. Το έργο των νέων εγκαταστάσεων μελετήθηκε, ώστε να σέβεται την υφιστάμενη εικόνα και φυσιογνωμία του σταθμού και της ευρύτερης περιοχής και για τον λόγο αυτό υπήρξε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες της διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου και της Αρχαιολογίας. Επίσης λήφθηκαν υπόψη όλες οι πολεοδομικές διατάξεις και νομικές απαιτήσεις.

Οι σχεδιαζόμενες υποδομές εξυπηρετούν την εκπαίδευση αγροτών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα αιγοπροβατοτροφίας, επεξεργασίας του γάλακτος και βελτίωσης βοσκοτόπων και ζώων.

Οι μελέτες αυτές θα εκπονηθούν σε δύο στάδια, οριστικής και εφαρμογής.

Συγκεκριμένα απαιτούνται:

– Αρχιτεκτονικές μελέτες (122.542,52€): Θεωρείται ότι ο μελετητής θα μελετήσει εξ’ αρχής το έργο με βάση το πρόγραμμα (Masterplan) που του παραδίδεται. Απαιτείται η εκπόνηση του σταδίου της οριστικής και της εφαρμογής.

– Ειδικές αρχιτεκτονικές Μελέτες (15.025,35€): Αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων και εκπονούνται σε επίπεδο οριστικής και εφαρμογής με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης.

– Στατικές μελέτες (103.119,34€): εκπονούνται σε επίπεδο οριστικής και εφαρμογής με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης.

– Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (70.794,17€) εκπονούνται σε επίπεδο οριστικής και εφαρμογής με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης. Περιλαμβάνουν τη μελέτη των Η/Μ Εγκαταστάσεων και τη μελέτη ΚΕΝΑΚ.

– Μελέτες Υδραυλικών έργων (98.572,30€): αφορούν μελέτες οριοθέτησης – διευθέτησης ρεμάτων και την Μελέτη Επεξεργασίας Αποβλήτων και εκπονούνται σε επίπεδο προμελέτης και οριστικής με παράλειψη του σταδίου της προκαταρκτικής.

– Ενεργειακές Μελέτες (47.871,75€): αφορούν τη μελέτη Φ/Β Συστήματος.

– Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (33.452,10€).

– Γεωργικές Μελέτες (14.361,52€): αφορούν τη μελέτη του εξοπλισμού λειτουργίας της μονάδας.

Το κόστος για το σύνολο των μελετών ανέρχεται σε 721.183,91€ συν ΦΠΑ και θα καλυφτεί με χρήματα της Περιφέρειας Κρήτης.

Ωστόσο ο δρόμος των αδειοδοτήσεων της παραπάνω μελέτης φαίνεται πως είναι μακρύς με δεδομένο ότι εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες.

Το μόνο βέβαιον είναι ότι γίνεται η αρχή και η εκπόνηση της μελέτης αυτής αποτελεί το πρώτο και βασικό βήμα για τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης που από το 2011 έχει εκφράσει τη βούλησή της για τη δημιουργία ενός πρότυπου εκπαιδευτικού και ερευνητικού κέντρου για την κτηνοτροφία και συγχρόνως την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Αμαρίου συνδέοντας τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό.

Παράλληλα σε εξέλιξη είναι και η εργολαβία που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης με κονδύλια ύψους 200.000 ευρώ που αφορά στην περίφραξη των κτημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την προγραμματική Σύμβαση που έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης, τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ – Δήμητρα) και τον δήμο Αμαρίου, σκοπός είναι η διατήρηση, αναβάθμιση και διάθεση γενετικού υλικού ντόπιων φυλών αιγών και προβάτων της Περιφέρειας Κρήτης, την ερευνητική υποστήριξη του παραγωγικού συστήματος της αιγο-προβατοτροφίας και γενικά της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης των προϊόντων της, τη διαρκή διάχυση τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης των κτηνοτρόφων για τη στήριξη της νησιώτικης κτηνοτροφίας – κτηνοτροφίας των ξηροθερμικών περιοχών. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η αναβάθμιση του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων και η λειτουργία του ως «Πρότυπο Μεσογειακό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας σε ξηροθερμικές περιοχές.