20 °C Rethymno, GR
07/10/2022

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης για τον δήμο Ρεθύμνου το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο

-Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,3 εκατομμύρια ευρώ και αφορά και τις τέσσερις δημοτικές ενότητες

Ως ένα χρήσιμο εργαλείο που θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του συνόλου του μητροπολιτικού δήμου χαρακτηρίζεται το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο, μέσω του οποίου καθορίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, περιοχές προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών.

Ο δήμος Ρεθύμνου περιλαμβάνεται στο δεύτερο κύκλο του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του υπουργείου Περιβάλλοντος που υλοποιεί τα ΤΠΣ και χρηματοδοτούνται  από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο προϋπολογισμός για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του μητροπολιτικού δήμου Ρεθύμνου ανέρχεται σε 1.372.461,90 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Οι ενδιαφερόμενοι μελετητές είχαν προθεσμία μέχρι τις 12 Αυγούστου να υποβάλλουν προσφορές οι οποίες άνοιξαν στις 29 του μήνα, ενώ σε ένα δίμηνο εκτιμάται ότι θα υπάρχει ανάδοχος.

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού για το οικείο τμήμα. «Η συνολική προθεσμία περιλαμβάνει δε το συνολικό χρονικό διάστημα για την εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και κάθε είδους υποστηρικτικών μελετών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του, ενώ εάν ο ανάδοχος υποχρεωθεί να επανυποβάλει της έγκριση μελέτη επειδή η υπηρεσία έκρινε ότι η υποβληθείσα χρειάζεται διορθώσεις ο χρόνος καθυστέρησης βαρύνει τον ανάδοχο και δε δικαιολογεί παράταση της προθεσμίας ούτε οδηγεί σε αναστολή της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης».

Για το θέμα του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του δήμου Ρεθύμνης θα υπάρξει σχετική ενημέρωση σήμερα στη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τον σύμβουλο για πολεοδομικά θέματα του δημάρχου Στέλιο Ξεζωνάκη.

Σε δηλώσεις του στα «Ρ.Ν.», ο δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης τόνισε τη σημασία του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου για τον δήμο αφού θα βάλει τάξη στην πόλη και τους οικισμούς χωροθετώντας δράσεις και δραστηριότητες και ανοίγοντας δρόμο για επενδύσεις που μέχρι σήμερα είναι «παγωμένες»: «Νομίζω ότι τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, του οποίου την έλλειψη την καταλαβαίνουμε και εμείς, όλοι οι πολίτες, αλλά και όσοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε αυτόν τον τόπο καθημερινά. Αυτή την στιγμή ούτε τα ρέματα είναι οριοθετημένα, ούτε οι χρήσεις γης είναι προσδιορισμένες, ούτε υπάρχουν κατανεμημένες ισόρροπα και με δικαιοσύνη, όλες αυτές οι  δραστηριότητες που πρέπει να υπάρχουν σε έναν τόπο. Κακά τα ψέματα, χρειαζόμαστε και την αστική γη, χρειαζόμαστε και τη βιομηχανική και τη γεωργική και την προστασία του περιβάλλοντος και όλα αυτά τα θέματα που είναι πολύ επίκαιρα τώρα με την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να τα αποτυπώσουμε με δικαιοσύνη και ορθολογισμό για να έχουμε πραγματικά ένα εργαλείο ανάπτυξης. Αυτό  πάει παράλληλα και με τα υπόλοιπα εργαλεία όπως είναι το δασολόγιο και το κτηματολόγιο. Ελπίζουμε στα επόμενα, λίγα χρόνια θα έχει ο καθένας σαφώς προσδιορισμένη την περιουσία του, θα ξέρει τι μπορεί να την κάνει, πως μπορεί να την αξιοποιήσει και προφανώς θα προκύψει υπεραξία συνολικά όταν όλα είναι ταυτοποιημένα και εξ αρχής έχουν προσδιοριστεί».

Όπως πρόσθεσε ο δήμαρχος το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο αφορά όλες τις Δημοτικές Ενότητες: Ρεθύμνου, Αρκαδίου, Νικηφόρου Φωκά και Λάππας και η υλοποίησή του θα γίνεται υπό την εποπτεία, την επιμέλεια και την ευθύνη του υπουργείου. «Προφανώς θα έχουν λόγο και οι δημοτικές αρχές, τα δημοτικά συμβούλια, όχι όμως την αποφασιστική γνώμη, γιατί προφανώς η εμπειρία του παρελθόντος δεν βοήθησε πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή, πραγματικά, είμαστε εξαρτημένοι από την τελική βούληση του υπουργείου. Αυτό, από την άλλη μεριά εξασφαλίζει ότι δεν θα γίνει αποδεκτό κανένα σχέδιο που δεν θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες χρήσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έτσι μπορούμε να χωροθετήσουμε  και τα νοσοκομεία μας και τα σχολεία μας και τα δημόσια κτήρια που χρειαζόμαστε, το σύγχρονο καινούργιο ΚΤΕΛ που πρέπει να υπάρξει, αφού στον χώρο αυτό είναι προσδιορισμένο να γίνει, το Αρχαιολογικό μουσείο και γενικώς οι δρόμοι μας, οι πλατείες μας τα ποτάμια, τα ρέματα, όλα αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούν με τη γραφειοκρατία τους όλους τους ανθρώπους, όλους τους πολίτες».

Και συμπλήρωσε ότι: «Η διαδικασία, η οποία θα συντρέχει παράλληλα με το σχέδιο πόλης που έχουμε σκοπό να κάνουμε, πολύ γρήγορα – θα το προκηρύξουμε και αυτό μέσα στον μήνα – και έτσι απαντούμε συνολικά στα ζητήματα που έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής, αλλά και την αξία της ιδιοκτησίας του καθενός, σεβόμενοι και το περιβάλλον και τη δικαιοσύνη, γιατί καμιά φορά συμβαίνει κάποιοι να θεωρούνται οι άτυχοι της ιστορίας, των οποίων η περιουσία υποβαθμίζεται, χωρίς αυτό να λαμβάνεται υπόψη στην τελική κατανομή της λεγόμενης ωφέλιμης γης. Είναι ένα οργανωμένο σχέδιο μέσα από το οποίο, όλα αυτά τα προβλήματα θα αποφευχθούν ή τουλάχιστον θα είναι πολύ λιγότερα από άλλες περιπτώσεις και από άλλες φορές».