11 °C Rethymno, GR
28/01/2023

ΨΗΦΙΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τροποποίηση οργανισμού της ΔΕΥΑΡ για τη δυνατότητα παράτασης εργασίας σε συνταξιούχους εργαζόμενους

Στην τροποποίηση του εσωτερικού οργανισμού λειτουργίας της ΔΕΥΑΡ προχώρησε χθες με απόφαση του το δημοτικό συμβούλιο Ρεθύμνου, μετά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με 9 εργαζόμενους, που αν και συνταξιούχοι που είχαν ενημερώσει τον ασφαλιστικό τους φορέα (και τη σύνταξη), συνέχισαν να εργάζονται και δεν ενημέρωσαν την υπηρεσία τους (τη ΔΕΥΑΡ), με αποτέλεσμα να τους καταβάλλεται στο ακέραιο ο μισθός τους, που έπαιρναν πριν τη σύνταξη τους και όχι τον εισαγωγικό μισθό, όπως προβλέπει ο νόμος.

Κατά πάσα πιθανότητα οι 9 συνταξιούχοι θα κληθούν να επιστρέψουν αναδρομικά παραπάνω χρήματα που τους καταβλήθηκαν και που δεν τα δικαιούντο.

Στο πλαίσιο αυτό χθες και, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και να τακτοποιηθούν υπηρεσιακές εκκρεμότητες που αφορούν σε θέματα συγκεκριμένων εργαζομένων, που τους έχει απονεμηθεί η κύρια σύνταξη από τον ασφαλιστικό τους φορέα, το δημοτικό συμβούλιο προχώρησε στην τροποποίηση του άρθρου 23, στο σκέλος της δυνατότητας παράτασης της εργασιακής σχέσης, η οποία αυξάνει το όριο ηλικίας του εργαζομένου από τα 71 στα 72 έτη. Αναλυτικά, το άρθρο που τροποποιήθηκε με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, έχει ως εξής:
«Η εργασιακή σχέση μεταξύ των εργαζομένων και εργοδότου λύεται:
1. Έπειτα από έγγραφη δήλωση παραίτησης του εργαζομένου.
2. Αυτοδίκαια και χωρίς προειδοποίηση ή καταγγελία σε περίπτωση έκδοσης οριστικής πράξης απονομής κύριας σύνταξης από τον ασφαλιστικό φορέα υπαγωγής του εργαζόμενου ή με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του.
Ο εργαζόμενος υποχρεούται με την συμπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων να γνωστοποιήσει αυτό στην επιχείρηση.
3. Με απόλυση κατόπιν απόφασης του Δ.Σ..
4. Λόγω θανάτου.
5. Λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, μετά από προηγούμενη διαπίστωση του κατά τον νόμο αρμόδιου οργάνου.
Η λύση της σύμβασης γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου της επιχείρησης.
Δύναται το διοικητικό συμβούλιο με κριτήριο τις ανάγκες της επιχείρησης, με αιτιολογημένη απόφαση του, κατόπιν αίτησης του εργαζόμενου για τον οποίο συντρέχουν οι όροι της περ. 2 του παρόντος, να παρατείνει τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης με την επιχείρηση και μετά την πράξη απονομής κύριας σύνταξης, ή της συμπλήρωσης του 67ου έτους, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον νόμο.
Η παράταση αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει τη συμπλήρωση του 72ου έτους της ηλικίας του εργαζομένου.
Χορηγούμενες παρατάσεις της απασχόλησης, κατά το παρόν άρθρο, δύνανται οποτεδήποτε να ανακληθούν ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο
».

Ο δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης, μεταξύ άλλων και αφού ανέφερε ότι αντίστοιχο πρόβλημα παρουσιάζεται και σε άλλες ΔΕΥΑ, τόνισε:

«Η εργοδοσία, η ΔΕΥΑΡ δεν έχει στοιχεία για να ξέρει πότε ζήτησε σύνταξη ο κάθε εργαζόμενος και στις προσπάθειες που έγιναν δεν υπήρξε συνεργασία και χρειάστηκαν υπεύθυνες δηλώσεις για να βρει ότι είναι 9 οι εργαζόμενοι που ποικίλουν τα διαστήματα απασχόλησης τους. Εγώ εκτιμώ ότι αυτό που διακυβεύεται δεν είναι τόσο ότι εργάστηκαν, αλλά τι θα γίνει με τα ήδη εισπραχθέντα».

Ναι στην τροποποίηση ψήφισε η παράταξη «Ρέθυμνο Αξίζεις», με τον επικεφαλής της Θοδωρή Νίνο να επισημαίνει την ανάγκη ορθής διαχείρισης τέτοιων ζητημάτων. «Ψηφίζουμε υπέρ για τροποποίηση γιατί θωρακίζει την υπηρεσία από μελλοντικές αστοχίες και προστατεύει και την επιχείρηση και τους εργαζόμενους. Όσο πιο ξεκάθαρο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους αλλά και για διοίκηση και ΔΣ, τόσο πιο διαφανής μπορεί να είναι η διαχείριση και η λήψη αποφάσεων» και συμπλήρωσε ότι: «Πολιτικά όμως θέλω να καταθέσω την αγωνία μας για ένα θέμα, το οποίο θεωρούμε ότι υφίσταται και αυτό άπτεται διαφάνειας και αντίληψης για το πως ασκείται η διοίκηση. Έχουμε ένα ΔΣ που υπάρχει ένα θέμα -δεν θα αποδώσω ευθύνες σε αύτη τη φάση ούτε στη διοίκηση πολλώ δε μάλλον στους εργαζομένους – αλλά υπάρχει ένα θέμα που σε μια περίοδο γίνεται αντιληπτό από διοίκηση, δεν ενημερώνει το ΔΣ και δεν βλέπω τον λόγο να γίνεται αυτή η διαχείριση. Θα ήθελα στο μέλλον να αποφύγουμε τέτοιες πρακτικές και να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί, θεωρώ ότι το ΔΣ της ΔΕΥΑΡ έχει μια καλή συνεργασία προς όφελος της επιχείρησης. Δεν βλέπω τον λόγο να υπάρχει τέτοια διαδικασία. Κατά τα λοιπά ο οργανισμός είναι υπέρ του να διασαφηνιστούν γκρίζες ζώνες και ως τέτοιες τις ψηφίζουμε».

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ Βασίλης Θεοδωράκης απάντησε στα ερωτήματα που του τέθηκαν, επισημαίνοντας ότι παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν να εντοπιστούν οι συνταξιούχοι εργαζόμενοι αυτό δεν κατέστη εφικτό από τον ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ) και εξέφρασε την άποψη ότι με τις αλλαγές που ψηφίστηκαν η ΔΕΥΑΡ θα δουλέψει πολύ καλύτερα.

Ο Σταύρος Βουρβαχάκης, επικεφαλής της παράταξης «Ρέθυμνο ενεργοί πολίτες» είπε ότι ήταν απαραίτητη η επικαιροποίηση του οργανισμού, ωστόσο διαφώνησε με την τροποποίηση του άρθρου 23 που αφορά παράταση ορίου ηλικίας εργασίας.

Αντίστοιχα και ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Μανούσος Μανουσογιάννης, ανέφερε ότι διαφωνεί με τον συνολικό οργανισμό, λόγω της φιλοσοφίας και των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, όπως τόνισε, ενώ συμπλήρωσε ότι διαφωνεί κάθετα με τη δυνατότητα παράτασης εργασίας, επισημαίνοντας πως: «Η γενίκευση αυτής της δυνατότητας να συνεχίσουν να εργάζονται συνταξιούχοι που συμπλήρωσαν το 67 έτη στρώνει τον δρόμο για να έρθουν να μας πούνε ότι θα συνεχίσετε να δουλεύετε μέχρι τα 72, επειδή κάποιοι το κάνουν αυτό για ατομικό συμφέρον».