13 °C Rethymno, GR
22/03/2023

Με το βλέμμα στραμμένο στην βιώσιμη ανάπτυξη για ποιότητα ζωής

Δράσεις όπως η βιώσιμη αστική ανάπτυξη θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διαθέσιμων πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα έως 30 εκατ. ευρώ για την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης θα διατεθούν κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 όπως τονίστηκε στη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο. Στην πόλη μας έχει γίνει μια εξαίρετη δουλειά όλα τα προηγούμενα χρόνια και σε αυτή τη χρονική στιγμή Περιφέρεια και Δήμος συντονισμένα προετοιμάζονται για τη νέα περίοδο με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των πολιτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τέτοιο σχέδιο περιλαμβάνει προτεραιότητες και στόχους όπως: βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων· Η ανάπτυξη του συμπλέγματος τουρισμός/πολιτισμός προωθεί την αποδοτικότητα των πόρων, ενώ απαιτεί τη βελτίωση της χρήσης των επικοινωνιών.

Μέρος του παραπάνω σχεδιασμού βιώσιμης αστικής ανάπτυξης αποτελεί και η βιώσιμη κινητικότητα που έχει ήδη ξεκινήσει και σχεδιάζει το μέλλον της πόλης έχοντας ως επίκεντρο τον άνθρωπο, ενώ προωθεί μια πρακτική σχεδιασμού που έχει ως στόχο μια αστική ανάπτυξη των μεταφορών. Ο σχεδιασμός αυτός που έχει ξεκινήσει, αναπτύσσεται παίρνοντας για παράδειγμα υπάρχουσες πρακτικές Ευρωπαϊκών πόλων στις οποίες εφαρμόζονται πολλές από τις πτυχές του. Με το σχεδιασμό στοχεύεται η διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής με παράλληλη δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, περιορισμό κυκλοφορίας σε ευαίσθητες περιοχές, ενώ δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία αγαθών και ανθρώπων, κλπ. Επίσης επισημαίνονται προς μελέτη και …θεραπεία θέματα που χρήζουν προσοχής, με έμφαση στη δημόσια υγεία, την κλιματική αλλαγή, το θόρυβο, την ατμοσφαιρική ρύπανση, κλπ. Επιδιώκεται να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα αστικών μεταφορών, προσβάσιμο σε όλους. Βελτιώνεται η ασφάλεια, μειώνεται η ρύπανση του αέρα και της ηχορύπανσης, των εκπομπών του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας. Οι πολιτικές και τα μέτρα που καθορίζονται στο σχεδιασμό της βιώσιμης κινητικότητας καλύπτουν όλους τους τρόπους και τις μορφές των μεταφορών σε μια αστική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων ή ιδιωτικών μεταφορών, των επιβατικών ή εμπορευματικών μεταφορών, των μεταφορών με μηχανοκίνητα ή μη-μηχανοκίνητα μέσα, την κίνηση αλλά και τη στάθμευση.

Στο γενικότερο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης προωθούνται λύσεις αστικής αναζωογόνησης με σχεδιασμό πλατειών, ραμπών κυκλοφορίας βάσει προδιαγραφών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ αλλά και πάρκα αναψυχής, παιδικές χαρές, συστάδες πρασίνου με φυτά ενδημικά και μη ανάλογα του κλίματος δίνοντας έμφαση στην εποχικότητα και τις εναλλαγές της. Στοιχεία δροσισμού και ψυχικής ηρεμίας είναι σε πρώτη προτεραιότητα ξεκουράζοντας ματιά και σκέψη, ενώ χώροι στάθμευσης επιβάλλεται να προβλέπονται. Και κάποιος θα αναρωτηθεί ποιά τα πλεονεκτήματα αυτού του σχεδιασμού του Δήμου μας και της εφαρμογής μοντέλων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στη ζωή μας,για να λάβει τις παρακάτω απαντήσεις…

Καλύτερη ποιότητα ζωής στο Ρέθυμνο: συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστικών περιοχών μέσω μικρότερων ή μεγαλύτερων βελτιώσεις, όπως πιο ελκυστικοί δημόσιοι χώροι, βελτιωμένη (οδική) ασφάλεια, καλύτερη ποιότητα αέρα, λιγότερες εκπομπές ρύπων και λιγότερος θόρυβος με ασφάλεια ειδικά για παιδιά σε γειτονιές της πόλης, σχολεία, πλατείες.

Εξοικονόμηση κόστους: Το υγιές περιβάλλον και η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του κόστους για την τοπική κοινότητα και στην προσέλκυση νέων επιχειρήσεων στον παγκόσμιο και εθνικό ανταγωνισμό των αστικών κέντρων.

Πλεονεκτήματα για το περιβάλλον και την υγεία στο Ρέθυμνο: Ένας τέτοιος σχεδιασμός είναι στενά συνδεδεμένο με τις θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη μείωση του θορύβου άρα της καλύτερης κατάστασης υγείας. Επιπλέον, ο σχεδιασμός της βιώσιμης αστικής κινητικότητας άρα και ανάπτυξης βοηθά στην αντιμετώπιση κάποιων ζητημάτων σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Απρόσκοπτες μετακινήσεις και βελτιωμένη προσβασιμότητα: σε μια εποχή που οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι, προτείνονται λύσεις που θα υιοθετούνται για να κάνουν χρήση των διαθέσιμων πόρων πιο αποδοτικά. Ο σχεδιασμός της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης αλλάζει τις προτεραιότητες από τα μεγάλα οδικά έργα προς ένα ισορροπημένο πλέγμα μέτρων διαχείρισης κινητικότητας με χαμηλό κόστος. Η πόλη μας απέκτησε και συνεχίζει μια υψηλού επιπέδου «δημόσια νομιμοποίηση» με οργάνωση και στόχευση. Η ύπαρξη αντίληψης και εφαρμογής λύσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης μπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της πόλης, όταν πρόκειται για ζητήματα χρηματοδότησης για καινοτόμες λύσεις.

Με τη βοήθεια τέτοιων προγραμμάτων, υποστήριξης ποιότητας και αναβάθμισης αστικής, ο Δήμος μας έχει προικίσει την πόλη με αναπλάσεις σε διάφορες πλατείες όπως Μικρασιατών, Άγνωστου Στρατιώτη, Πλατεία Ηρώων, Μητροπόλεως, Καλλιρρόης Σιγανού Παρρέν. Οδοί αναπλασμένοι όπως Α. Αποστολάκη, Κουρμούλη – Κριάρη (περιλαμβάνεται το ρέμα Κριάρη), Κουντουριώτου – Πορτάλιου, Μοάτσου-Ζυμβακάκη, Γερακάρη Δημακοπούλου, το ανατολικό και δυτικό αναπλασμένο παραλιακό μας μέτωπο, αλλά και το Σπίτι της Κοινωνικής μέριμνας και την πλατεία Αγίου Γεωργίου που είναι πρόσφατο απόκτημα κοινωνικότητας και αναζωογόνησης. Σ’ όλα τα παραπάνω σημεία παρέμβασης αποδίδεται σημαντικός δημόσιος χώρος στην πόλη ταχτοποιώντας κινήσεις. Οριοθετείται η κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ποδηλατών, η στάθμευση, και οι υπαίθριοι χώροι των καταστημάτων διαμορφώνοντας λειτουργίες στο χώρο. Νέα πρόκληση τμήματα γειτονιών που μπορούν να υποδεχθούν τέτοια αστική αναζωογόνηση και μέριμνα φιλικά προσβάσιμης θεώρησης. Γειτονιές πολυσύχναστες, με χαρούμενες παιδικές παρέες και ευαίσθητους ανθρώπους. Γειτονιές που η δυνατότητα παρεμβάσεων είναι δυνατή προκειμένου με προδιαγραφές να κατασκευαστούν πεζοδρομία, ράμπες προσβασιμότητας, πλατείες, εξεύρεση χώρων στάθμευσης και άλλα σημεία που αναδεικνύουν γειτονιές, γωνιές και σημεία της πόλης μας για ανθρώπινη συνάντηση και κοινωνικότητα. Παρόμοια θα είναι η αντιμετώπιση και για τους οικισμούς άμεσα συνδεόμενους με την πόλη.

Η φιλοσοφία του Σχεδιασμού Αστικής Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει ξεκινήσει με το Δήμο μας να καταφέρνει να υιοθετεί κουλτούρα αλλαγής και κοινού οράματος για σεβασμό στην ποιότητα ανθρώπινης ύπαρξης και καθημερινότητας. Συμμετέχει σε αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Civitas Destinations, Plasteco, Interreg InCircle, Castwater αλλά και στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

Έχει καταφέρει επίμονα να προσεγγίσει τομείς δράσεων όπως ενεργειακή απόδοση, διαχείριση υδάτων και αποβλήτων καθώς και την υιοθέτηση συνείδησης για βιώσιμη κινητικότητα. Επίσης η εφαρμογή ανακύκλωσης είναι ιδιαίτερα προωθημένη εδώ και χρόνια στην πόλη μας. Τα αποτελέσματα απτά με την καλύτερη δυνατή παρουσία της στα μάτια τα δικά μας αλλά και των επισκεπτών της.

Με το Δήμο να πρωτοστατεί ας συνεχίσει η βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας. Ας αποτελεί κοινό όραμα και κουλτούρα με μακροπρόθεσμα οφέλη για δίκαιη, φιλική και ενεργειακά αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής. Οφέλη με συνεχή αειφόρο εξέλιξη ως προς το οικολογικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμά πόλης και οικισμών που θα αναβαθμίσουν τουριστικά τον ίδιο τον προορισμό Ρέθυμνο έχοντας κερδίσει πρώτα την καρδιά και την καθημερινότητα όλων μας.