27 °C Rethymno, GR
02/10/2022

Πατριαρχία ή Μητριαρχία

Σε αυτό το άρθρο γίνεται αναφορά στον προϊστορικό Μινωικό πολιτισμό (ca 3200-1100 π.Χ.), γνωστό και ως πρώτο Ευρωπαϊκό πολιτισμό, στην Γεωμετρική ή Ομηρική περίοδος (ca 1100-750 π. Χ.) που ακολούθησε και στη συνέχεια στις Ιστορικές περιόδους (ca 750- 31 π. Χ.), δηλαδή την Αρχαϊκή (ca 750-480 π. Χ.), την Κλασσική (ca 480-323 π. Χ.) και […]

Φυσικές καταστροφές

Ο Θαλής ο Μιλήσιος (ca 640-546 π.Χ.), ο αρχαιότερος των προ-σωκρατικών Ελλήνων φιλοσόφων, ιδρυτής της Ιωνικής σχολής στη Μίλητο, της πρώτης γνωστής φιλοσοφικής και «επιστημονικής» σχολής, υποστήριζε ότι η φύση αποτελείται από ύλη που βρίσκεται σε αέναη κίνηση. Ο Αναξίμανδρος (ca 610 – 547 π.Χ.), διάδοχος του Θαλή, ήταν ο πρώτος που έγραψε βιβλίο «Περί […]

Διαθέσιμο νερό σε ανεπάρκεια

Η ιστορία του νερού ταυτίζεται με την ιστορία του κόσμου και η ποιότητα του νερού με τη ζωή. Το νερό είναι απαραίτητο για κάθε μορφή ζωής. Αν και η επιφάνεια του πλανήτη μας καλύπτεται κατά 70% από νερό, το συντριπτικό ποσοστό του (άνω από 97 %) είναι αλμυρό, βρίσκεται σε θάλασσες και ωκεανούς και είναι […]

Έμμεση ή/και άμεση επαναχρησιμοποίηση του νερού

Η επαναχρησιμοποίηση (ανακύκληση) του νερού είναι σημαντικό τμήμα του υδρολογικού κύκλου και θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων, κυρίως σε ξηρικές και ημιξηρικές περιοχές, όπως είναι πολλές περιοχές της νοτιοανατολικής (ΝΑ) Ελλάδας. Αυτό επιβάλλεται από: (α) Τα ελλειμματικά ισοζύγια υδατικών πόρων αρκετών περιοχών. (β) Την αυξανόμενη ζήτηση νερού εξαιτίας της αύξησης του […]

Επαναχρησιμοποίηση νερού

Το νερό, ως βασικό συστατικό και προαπαιτούμενο ζωής, δεν αποτελεί εμπορικό προϊόν, αλλά βασική διαχρονική κληρονομιά, που οφείλομε να προστατεύομε και να διαχειριζόμαστε ορθολογικά για να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και η ποιότητά του στο διηνεκές. H περιβαλλοντική κρίση και κυρίως η αυξανόμενη ζήτηση νερού υποχρεώνει τις σημερινές κοινωνίες να τροποποιήσουν το πρότυπο διαχείρισής του. Εν […]

Υφαλμύρωση Παράκτιων Υδροφορέων

Υφαλμύρωση (ή υφαλμύρινση) είναι η θαλάσσια διείσδυση στην στεριά, όταν οι απολήψιμες ποσότητες υπόγειου νερού υπερβούν την ικανότητα της ασφαλούς απόδοσης ενός παράκτιου υδροφόρου συστήματος. Οι έντονες αντλήσεις στις παράκτιες περιοχές ελαττώνουν ή αναστρέφουν τη φυσική υδραυλική βαθμίδα προς τη θάλασσα με συνέπεια τη διείσδυση του θαλασσινού νερού προς την ενδοχώρα. Θεωρείται ένα είδος περιβαλλοντικής […]

Η τεχνολογία αντίστροφης ώσμωσης εξασφαλίζει νερό υψηλής ποιότητας με χαμηλό κόστος

Η αφαλάτωση είναι η διαδικασία αφαίρεσης του αλατιού και άλλων ορυκτών από θαλασσινό ή υφάλμυρο νερό για την παραγωγή κυρίως πόσιμου νερού. Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας αυξάνεται συνεχώς διεθνώς, ιδιαίτερα σε περιοχές/χώρες με ανεπάρκεια ποιοτικού πόσιμου νερού, αλλά αφθονία θαλασσινού ή άλλου ακατάλληλου για πόση νερού. Η πρώτη μέθοδος αφαλάτωσης, που χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται […]

Παραγωγή πόσιμου νερού με αφαλάτωση

Περίπου 250 χρόνια, μετά τον  Θαλή τον Μιλήσιο  (ca 624- 546 π.Χ.), ο Αριστοτέλης  (384-322 π.X.) τον θεωρεί τον πρώτο φιλόσοφο, που ξεκίνησε με τις εξής τρεις βασικές θέσεις του για το νερό: (α) Τα πάντα γεννιούνται από το νερό. (β) Το νερό είναι αρχή των πάντων. Και (γ) η γη επιπλέει πάνω στο νερό. […]

Σύντομη Ιστοριογεωγραφία του Ελληνισμού με έμφαση στην ιστορία των υδατικών πόρων

Το νερό της γης, επιφανειακό και υπόγειο, βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και αλλαγή, από την υγρή  στην αέρια ή στη στερεά μορφή  και αντίστροφα. Αυτό αναφέρεται ως  κύκλος του νερού ή  υδρολογικός κύκλος. Οι Μινωίτες ήταν οι πρώτοι Έλληνες, που ασχολήθηκαν ενεργά με την ανάπτυξη και χρήση υδρο-τεχνολογιών, κυρίως για τη βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης, […]

Εντείνονται τα προβλήματα ύδρευσης και αποχέτευσης

Η ιστορία του νερού ισοδυναμεί με την ιστορία του κόσμου και η ιστορία της ποιότητας του νερού με την ιστορία της ζωής. Στον αναπτυγμένο κόσμο και φυσικά στη χώρα μας, η υγεία έχει βελτιωθεί σημαντικά από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα και μετέπειτα. Αυτό, όπως κατ’ επανάληψη έχει αναφερθεί, οφείλεται όχι μόνο στις εξελίξεις στις […]