17 °C Rethymno, GR
30/11/2022

ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Δρομολογούνται τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε σχολεία του δήμου

Δυο ακόμα σημαντικά έργα που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία του δήμου Ρεθύμνου βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία.

Πρόκειται για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 7ου δημοτικού σχολείου, έργο συνολικού προϋπολογισμού 840.000 ευρώ, που έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)», στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη 2014 – 2020» (Άξονας Προτεραιότητας: «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», καθώς και το έργο που αφορά σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 13ο δημοτικό σχολείο συνολικού προϋπολογισμού 773.250 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με τον διαγωνισμό έχουν προθεσμία έως τις 14 Ιουνίου για να καταθέσουν τις προσφορές τους.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαπέντε μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Σημειώνεται ότι σχετικές παρεμβάσεις θα γίνουν στο 5ο και 6ο δημοτικό σχολείο, έργα για τα οποία έχουν προκηρυχτεί οι σχετικοί διαγωνισμοί.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων αποτελεί μέρος του σχεδιασμού του δήμου Ρεθύμνου, που στοχεύει σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης φυσικών πόρων και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας και συνολικά σε ένα πλέγμα δράσεων, που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του δήμου.

Σημειώνεται ότι ήδη «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης στο 1ο γυμνάσιο Ρεθύμνου» και «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης δημαρχείου Ρεθύμνης» έργα τα οποία εκτελούνται, εντάχθηκαν στον άξονα προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη».

Οι μελέτες

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην μελέτη για το 7ο δημοτικό Ρεθύμνης (και 8ο νηπιαγωγείο) στην υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας καταναλώνονται:

– Ηλεκτρική ενέργεια, για τις ανάγκες κλιματισμού εσωτερικών χώρων, το φωτισμό εσωτερικών χώρων, τη λειτουργία κυκλοφορητών στο δίκτυο κεντρικής θέρμανσης, στις συσκευές γραφείου και σε μικρότερες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

– Πετρέλαιο θέρμανσης, για τη θέρμανση των εσωτερικών χώρων.

Με βάση τη μελέτη που έγινε και την Ενεργειακή Επιθεώρηση του κτηρίου προβλέπονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του 7ου δημοτικού και 8ου νηπιαγωγείου Ρεθύμνης:

– Κτηριακό κέλυφος: Το κτηριακό κέλυφος δεν είναι μονωμένο. Προτείνεται η εγκατάσταση εξωτερικής θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία του κτηρίου και σε όλα τα επίπεδα που είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον, δηλαδή βόρεια στην Ά στάθμη και στις υπόλοιπες στάθμες σε όλες τις τοιχοποιίες που δεν εφάπτονται στο φυσικό έδαφος συμπεριλαμβανομένου και του κτηρίου της επέκτασης.

– Ανοίγματα: Το σύνολο των ανοιγμάτων (παράθυρα και πόρτες) του κτηρίου αποτελούνται από μεταλλικό πλαίσιο. Η μελέτη προτείνει την αντικατάσταση του συνόλου των ανοιγμάτων με νέα ανοίγματα με κάσα αλουμινίου με θερμοδιακοπή, με διπλό ενεργειακό υαλοπίνακα laminated.

– Θέρμανση κτηρίου: Προβλέπεται η αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης του υφιστάμενου βασικού κτηρίου με αντλίες θερμότητας αέρα – νερού.

Στο κτίριο της επέκτασης δεν προβλέπεται παρέμβαση στο σύστημα θέρμανσης.

Επίσης, προβλέπεται η εγκατάσταση θερμοστατικών κεφαλών στα σώματα καλοριφέρ σε κάθε χώρο, προκειμένου την αυτονομία κάθε επιμέρους χώρου και στη θέρμανση.

Παρεμβάσεις στον ηλεκτροφωτισμό: Προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων φθορισμού με νέας τεχνολογίας led και ο έλεγχος της λειτουργίας τους, μέσω κεντρικού συστήματος διαχείρισης BEMS.

Επίσης προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες led.

– Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.: Η διαθεσιμότητα ηλιακής ακτινοβολίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στο δώμα του κτηρίου της επέκτασης υπό καθεστώς συμψηφισμού παραγωγής – κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο κτήριο (net-metering). Η ονομαστική ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού θα καθοριστεί από τη διαθέσιμη έκταση στο δώμα του κτηρίου και από τις ανάγκες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης.

Τέλος προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος BΕMS (Σύστημα εποπτείας των παθητικών και ενεργητικών συστημάτων) για την ηλεκτρονική διαχείριση των ηλεκτρικών καταναλώσεων για τον φωτισμό και τη θέρμανση του κτηρίου. Το σύστημα θα σχεδιαστεί για να ελέγξει τη λειτουργία του συστήματος φωτισμού, τη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης.

Σε χαρακτηριστική θέση του κτηρίου θα τοποθετηθεί οθόνη μεγάλης διάστασης, στην οποία θα απεικονίζεται με παραστατικό τρόπο η ισχύς αλλά και τη κατανάλωση ενέργειας με γραφική απεικόνισή της για τη τελευταία εβδομάδα ανά μέρα.

Η συλλογή τακτικών και συνεχών μετρήσεων από τα μετρούμενα μεγέθη θα επιτρέψει, προϊόντος του χρόνου, την ανάπτυξη στατιστικών δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία του κτηρίου και την απόδοση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων

Σύμφωνα με τη μελέτη στην ωφέλιμη επιφάνεια κτιρίου: 2.130,00 m2.

α) Εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας: 2.130,00 x 80,30 = 171.039 kWh – που συνεπάγεται εξοικονόμηση ενέργειας σε ετήσια βάση 80,30%

β) Εκτιμώμενη ετήσια μείωση εκπομπών CO2: 2.130,00 x 26,10 = 55.593 kg που συνεπάγεται εξοικονόμηση 26%.

Στο 13ο δημοτικό Ρεθύμνης (και 7ο νηπιαγωγείο) όπως αναφέρεται στη μελέτη στην υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας καταναλώνονται:

– Ηλεκτρική ενέργεια, για τις ανάγκες κλιματισμού εσωτερικών χώρων, τον φωτισμό εσωτερικών χώρων, τη λειτουργία κυκλοφορητών στο δίκτυο κεντρικής θέρμανσης, στις συσκευές γραφείου και σε μικρότερες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

– Πετρέλαιο θέρμανσης, για τη θέρμανση των εσωτερικών χώρων.

Και σε αυτό το σχολείο προβλέπονται αντίστοιχες παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος για τα ανοίγματα, τη θέρμανση του κτιρίου, παρεμβάσεις ηλεκτροφωτισμού και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ.

Σύμφωνα με την ενεργειακή μελέτη του κτιρίου προκύπτει ότι η συνολική ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στην ωφέλιμη επιφάνεια κτιρίου: 1.685,58 m2 εχει ως εξής:

α) Εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας: 1.685,58 x 88,60 = 149.342 kWh

β) Εκτιμώμενη ετήσια μείωση εκπομπών CO2: 1.685,58 x 29,60 = 49.893 k.