Εικόνες από την Ανθεμούσα, τη Δρυούσα, την Ηδύλη: Εικόνες από την «Ηδεία Νήσο Σάμο» (2)

Κατεβάστε το σε αρχείο PDF: