Εικόνες από την Ανθεμούσα, τη Δρυούσα, την Ηδύλη: εικόνες από την «Ηδεία Νήσο Σάμο» (1)

Κατεβάστε το σε αρχείο PDF: