15 °C Rethymno, GR
03/12/2022

Γεωργίου Ε. Κρασανάκη: Η Ειλικρίνεια

Ψυχολογική θεώρηση (Ηράκλειο Κρήτης 2022, σχ. 16ο (17 Χ 12), σσ. 240)

Ομότιμος καθηγητής Ψυχολογίας του πανεπιστημίου Κρήτης ο κ. Γεώργιος Ε. Κρασανάκης και πρώην Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής, είναι, σαφώς, ο καθ’ ύλην αρμόδιος να διαπραγματευτεί και διαχειριστεί ένα τέτοιο επιστημονικό, όπως το «εν τω τίτλω», θέμα, «Η Ειλικρίνεια, Ψυχολογική θεώρηση», που αποτελεί καρπό – μαζί και με δεκάδες άλλα ψυχολογικά και παιδαγωγικά βιβλία – των πλούσιων και πολύχρονων επιστημονικών σπουδών του σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού (Θεσσαλονίκης, Γενεύης, Παρισίων (Σορβόνης- Paris V)) και της επιτυχούς μακράς πανεπιστημιακής του διδασκαλίας στα πανεπιστήμια της Κρήτης και της Κύπρου.

Πρόκειται για ένα θέμα αρκετά πρωτότυπο (και μέσα ακραιφνώς στα διαφέροντα της ψυχολογικής επιστήμης), αλλά και εξαιρετικά χρήσιμο και πρακτικό, αφού μπορεί να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους στην καθημερινή τους ζωή.

Η σύγχρονη Ψυχολογία δεν έχει χαρακτήρα φιλοσοφικό, παρότι προήλθε από τη Φιλοσοφία, όπως και πολλές άλλες επιστήμες. Ο χαρακτήρας της είναι περισσότερο εμπειρικός και ως τέτοιος μάς επιτρέπει να μιλούμε για δυο διαφορετικούς τύπους ανθρώπων. τον γνωστικό και τον συναισθηματικό τύπο. Με τον δεύτερο εξ αυτών, τον συναισθηματικό, συνδέεται στενά και η ειλικρίνεια, που αναφέρεται και εκφράζει τον άνθρωπο εκείνον που αναγνωρίζει ποιος είναι και πράττει αυτό που πιστεύει, αυτό που βιώνει, χωρίς να το μεταβάλλει, προσποιούμενος άνθρωπο διαφορετικό από αυτόν που πραγματικά ο ίδιος είναι. Υπό την άποψη αυτήν ο ειλικρινής άνθρωπος είναι ανυπόκριτος, ευθύς και φιλαλήθης και δένεται άρρηκτα με τις σπουδαιότερες αρχές του ενάρετου ανθρώπινου βίου, όπως και οι προαναφερθείσες. Η πραγματικότητα αυτή ωθεί τον συγγραφέα, οδεύοντας μέσω μιας σειράς αρετών, να φθάσει και να εξετάσει λεπτομερώς και την εξεταζόμενη αρετή της «ειλικρίνειας».

Έτσι, χαρακτηριστικά, εισαγωγικά στο θέμα, κεφάλαια του βιβλίου είναι τα αφορώντα στα ηθικά καθήκοντα του ανθρώπου και στον ενάρετο ανθρώπινο βίο, ενώ η θεματολογία του βιβλίου ωθεί τον συγγραφέα στη συνεξέταση και άλλων παρεμφερών, προς τις παραπάνω, αρετών που δένονται άμεσα με την αρετή της ειλικρίνειας, όπως το αντίθετο αυτής, το ψεύδος και την υποκρισία, τη μυθομανία, μια παθολογική μορφή της ψευδολογίας, την ψευδορκία και την επιορκία.

Η μελέτη του κ. Κρασανάκη, με τη θαυμάσια αυτή δομή και θεματολογία της, καθίσταται ένα εξαιρετικά χρήσιμο εγχειρίδιο ηθικής και μάλιστα με σαφή και γνήσιο χριστιανικό προσανατολισμό, λόγω της πολλαπλής- πέραν της ακραιφνώς ψυχολογικής επιστημονικής- και σε μιαν εντυπωσιακά πλούσια και πολυμερή στήριξή της και σε ποικίλες βιβλικές, αγιογραφικές και πατερικές πηγές, ενώ παραθέτει και ειδικό κεφάλαιο με τον τίτλο: «Ειλικρίνεια και θρησκεία».

Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και έρευνα του συγγραφέα, που παρατίθεται στο τέλος του βιβλίου, σχετική με το εν λόγω θέμα της ειλικρίνειας και της αποφυγής του ψεύδους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω σχετικού ερωτηματολογίου, στο οποίο απάντησαν εκατόν πενήντα τέσσερις (154) άνθρωποι όλων των ηλικιών, εβδομήντα οκτώ άνδρες και εβδομήντα έξι γυναίκες. Τα αποτελέσματα κατόπιν ανάλυσης και αξιολόγησής των από τον συγγραφέα, έδωσαν, κατά σειρά, τους εξής λόγους για τους οποίους επιβάλλεται σε κάθε φυσιολογικό άνθρωπο να μη λέγει ψέματα και να κοσμείται από την αρετή της ειλικρίνειας: 1)ηθικούς, 2)κοινωνικούς, 3) σκοπιμότητας, 4) συνειδησιακούς, 5)υγείας, 6) θρησκευτικούς και 7) επιστημονικούς.

Για άλλη μια φορά συγχαίρουμε και θερμά ευχαριστούμε τον εκλεκτό Καθηγητή και φίλο κ. Γεώργιο Ε. Κρασανάκη και του ευχόμαστε να έχει δύναμη και υγεία, για να συνεχίζει επί μακρόν τη γόνιμη, δημιουργική και εργώδη δραστηριότητά του στον χώρο της ψυχολογικής επιστήμης, όπου η μέχρι σήμερα συμβολή του είναι σπουδαία και πολυτρόπως αναγνωρισμένη.

www.ret-anadromes.blogspot.com

* Ο Κωστής Ηλ. Παπαδάκης είναι φιλόλογος – θεολόγος