12 °C Rethymno, GR
06/12/2022

ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΔΕΔΔΗΕ

Προετοιμασίες για τη βιοκλιματική ανάπλαση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης

Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι συνεννοήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου με το ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να καταλήξουν στα χρονοδιαγράμματα του μεγάλου έργου βιοκλιματικής ανάπλασης των κεντρικών δρόμων του Ρεθύμνου.

Η νέα ανάπλαση που σχεδιάζει ο δήμος Ρεθύμνου αφορά σε επτά κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις οδούς Δασκαλάκη, Χατζηδάκη, Πρεβελάκη, Καζαντζάκη, Καστρινάκη, Ασκούτση και Παρρέν Σιγανού, που συνδέονται με τις αναπλασμένες οδούς Μοάτσου και Λεωφόρου Κουντουριώτου – καθώς και την οδό Παρρέν Σιγανού – που συνδέει τις οδούς Πρεβελάκη και Χατζηδάκη.

Το έργο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα των «Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων» (ΟΧΕ) και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.235.000 εκ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ εκτιμάται πως οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις αρχές του χρόνου. Η σύμβαση του έργου έχει υπογραφεί ωστόσο υπήρξε συνεννόηση για μετάθεση των εργασιών το φθινόπωρο, ώστε να μην υπάρξει όχληση στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του μήνα ο δήμαρχος υπέγραψε σύμβαση με τη ΔΕΔΔΗΕ για το συμπληρωματικό έργο αισθητικής αναβάθμισης (υπογειοποίηση) των δικτύων διανομής κεντρικές οδούς της πόλης: Οδός Παρέν Σιγανού, οδός Καζαντζάκη (από Λεωφ. Κουντουριώτη έως οδό Μοάτσου), οδός Καστρινάκη.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 558.000€, από τα οποία το 50% θα καταβάλει ο δήμος Ρεθύμνης, ενώ το υπόλοιπο 50% βαρύνει την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Με το υποέργο, λοιπόν, της υπογειοποίησης του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, συμπληρώνεται ουσιαστικά η συνολική παρέμβαση στις κεντρικές συνδετήριες οδούς του Ρεθύμνου, τόσο σε επίπεδο αισθητικής όσο και λειτουργικότητας.

Τεχνική περιγραφή

Σύμφωνα με τη μελέτη μεταξύ άλλων, κατασκευάζονται νέα πεζοδρόμια με ελάχιστο πλάτος σε κάποια σημεία το ένα μέτρο και 60 εκατοστά, τοποθετείται λωρίδα όδευσης τυφλών με ειδικές πλάκες, χρησιμοποιούνται στις διασταυρώσεις και διαβάσεις πεζών ,ενώ το ελάχιστο πλάτος διέλευσης οχημάτων είναι τα 3.20 μέτρα. Το μέγιστο είναι τα 3.50 μέτρα. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ανάλογα με αυτά των υφισταμένων αναπλάσεων με κύριο υλικό τον κυβόλιθο. Ειδικότερα σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή το αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση επτά οδών στο κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου. Οι έξι από αυτές συνδέουν κάθετα τις ήδη αναπλασμένες κεντρικές αρτηρίες της πόλης Λεωφόρο Κουντουριώτου και οδό Μοάτσου. Ο έβδομος δρόμος (Παρρέν Σιγανού) είναι παράλληλος των κεντρικών αρτηριών.

Το συνολικό μήκος ανάπλασης και των επτά δρόμων είναι περίπου 800 μέτρα. Η συνολική επιφάνεια ανάπλασης και των επτά δρόμων είναι περίπου 9.000 τ.μ.

Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο την ανάπλαση των οδών, την διευκόλυνση κίνησης στον πεζό, την άνετη πρόσβαση όλων των οδών από Α.Μ.Ε.Α., τη διατήρηση κατά το δυνατόν θέσεων στάθμευσης και τη δημιουργία εσοχών – θέσεων στάθμευσης σε δίκυκλα.

Σε όλες τις οδούς κατασκευάζονται νέα πεζοδρόμια με μικρότερο πλάτος αυτών τα 1.60 μ. Στη μία πλευρά, ανάλογα με το εκάστοτε πλάτος, τοποθετείται λωρίδα όδευσης τυφλών με ειδικές πλάκες.

Αστικός εξοπλισμός: Κάδοι μικρο-απορριμμάτων, καθιστικά από μεταλλικό σκελετό και πλάτη – κάθισμα από ξύλινες πήχεις, φωτιστικά σε μεταλλικό ιστό.

Φύτευση: Εκατέρωθεν όλων των εσοχών δημιουργούνται ζαρντινιέρες για χαμηλό πράσινο και σε πεζοδρόμια με υφιστάμενες δενδροστοιχίες δημιουργούνται, όπου αυτό είναι εφικτό (οδοί Δασκαλάκη, Χατζηδάκη), ενιαίοι χώροι χώματος (ζαρντινιέρες) για διευκόλυνση ανάπτυξης των δένδρων.

Μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ: Σε όλη την περιοχή παρέμβασης υπάρχει πρόβλεψη για την ανεμπόδιστη κυκλοφορία Α.Μ.Ε.Α. σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές. Συγκεκριμένα προβλέπεται όδευση τυφλών στη μία πλευρά του δρόμου (δυτικό ή ανατολικό πεζοδρόμιο), διαβάσεις με τις απαιτούμενες ράμπες ώστε να μην υπάρχει υψομετρική διαφορά σε σχέση με την επιφάνεια των δρόμων.

«Είμαστε στο τελικό στάδιο των συνεννοήσεων για τον εργολάβο της ΔΕΔΔΗΕ και του έργου της βιοκλιματικής ανάπλασης για να καθορίσουμε τα χρονοδιαγράμματα. Οι εργολάβοι θα ξεκινήσουν παράλληλα» σημείωσε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Άγγελος Μαλάς.