8 °C Rethymno, GR
01/02/2023

ΕΩΣ ΤΙΣ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις μελέτες ανέγερσης νέου αρχαιολογικού μουσείου στο Ρέθυμνο

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις μελέτη ανέγερσης του νέου Αρχαιολογικού μουσείου Ρεθύμνου συνολικού προϋπολογισμού 2.493.073,24€ (χωρίς ΦΠΑ), ένα έργο που αποτελεί πάγια και επιτακτική ανάγκη για την προβολή και ανάδειξη του σημαντικότατου αρχαιολογικού πλούτου της Π.Ε. Ρεθύμνου, την προώθηση της αρχαιολογικής έρευνας και τη συμβολή στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής.

Αναλυτικά η διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια στις 21 Δεκεμβρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

– Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων: 844.541,39 ευρώ.

– Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες: 46.009,38 ευρώ.

– Στατικές μελέτες: 621.631,8309 ευρώ.

– Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες: 559.258,6021 ευρώ.

– Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες: 96.448,57 ευρώ.

– Απρόβλεπτα: 325,183,47 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία έως τις 14 Φεβρουάριου προκειμένου να υποβάλλουν τις προσφορές τους. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη έχει οριστεί για τις 17/02 ημέρα Παρασκευή.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020». Ο χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε επτά (7) μήνες.

Το Ρέθυμνο, όπως αναφέρεται και στην προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε ο δήμαρχος Ρεθύμνου με το υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Κρήτης, είναι η μοναδική πρωτεύουσα Π.Ε. της Κρήτης που δεν διαθέτει σύγχρονο Αρχαιολογικό μουσείο, παρά την έντονη διαχρονικά αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή, με πλήθος σωστικών ανασκαφών του ΥΠΠΟΑ, καθώς και συστηματικών ανασκαφών της Εφορείας Αρχαιοτήτων, ελληνικών πανεπιστημίων και ξένων Αρχαιολογικών σχολών, και συνεργασίες αυτών, με πληθώρα σημαντικών ευρημάτων που παραμένουν σε αρχαιολογικές αποθήκες, καθώς είναι αδύνατη η έκθεσή τους στον περιορισμένο χώρο της Προσωρινής Έκθεσης Αρχαιολογικού μουσείου Ρεθύμνου, η οποία στεγάζεται στο κτήριο του Αγίου Φραγκίσκου, λόγω στατικών προβλημάτων του παλαιού Αρχαιολογικού μουσείου Ρεθύμνου, το οποίο επίσης δεν επαρκούσε για την έκθεση του αρχαιολογικού υλικού.

Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, είναι ο «κύριος του έργου», η Περιφέρεια Κρήτης, ο «Φορέας χρηματοδότησης» και ο δήμος Ρεθύμνης, ο «Φορέας υλοποίησης».

Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης, όπως σημειώνεται στο σχετικό κείμενο, οι τρεις συμβαλλόμενοι φορείς, αναγνωρίζοντας την υψηλή αναγκαιότητα και προτεραιότητα για την κατασκευή του νέου Αρχαιολογικού μουσείου Ρεθύμνου με σκοπό την προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Π.Ε.Ρεθύμνου και με τελικό σκοπό την ενίσχυση της αστικής και πολιτισμικής ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και της ευρύτερης περιοχής και την τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας, συνεργάζονται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

Ο δήμος Ρεθύμνης ως φορέας υλοποίησης, εκτός από την εκπόνηση των μελετών, αναλαμβάνει να εκτελέσει, μεταξύ άλλων, και τις παρακάτω ενέργειες:

  1. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
  2. Σύνταξη του τεχνικού δελτίου πράξης για την ένταξη της στο Ε.Π. Κρήτης.
  3. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου.
  4. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.
  5. Αποστολή των μελετών προς έγκριση από τα αρμόδια Όργανα του ΥΠΠΟΑ.
  6. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων (όπου απαιτείται).
  7. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου.
  8. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου.
  9. Παραλαβή του έργου στο σύνολό του.

Ο δήμος Ρεθύμνου θα αποστέλλει τις μελέτες προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ.

 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς του οικοπέδου

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οικοπέδου με ένα μικρό ιστορικό του, περιγράφεται στην προγραμματική σύμβαση των τριών φορέων:

Η έκταση που προορίζεται για την ανέγερση του νέου Αρχαιολογικού μουσείου Ρεθύμνου, βρίσκεται στο δυτικό παράλιο τμήμα της πόλης του Ρεθύμνου. Αποτελεί τμήμα του δημόσιου κτήματος Α.Β.Κ. 346 Ρεθύμνου «Στρατόπεδο Κουνδουράκη», συνολικής έκτασης 24.650 τ.μ., το οποίο ανήκε αρχικά στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, παραχωρήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών και στη συνέχεια στον δήμο Ρεθύμνου με το ΦΕΚ 5/Α/29-1-1987 («Παραχώρηση δωρεάν έκτασης του Ταμείου Εθνικής Άμυνας στο δημόσιο και στη συνέχεια στον δήμο Ρεθύμνου») και την Κ.Υ.Α Ρ.503/1289/20-1-1989 («Παραχώρηση δωρεάν κατά κυριότητα του ΒΚ 346 δημοσίου κτήματος αρμοδιότητας Οικον. Εφορίας Ρεθύμνου, στον δήμο Ρεθύμνου»).

Μέρος αυτής της έκτασης, εμβαδού περίπου 6 στρεμμάτων (5.912, 14 τ.μ.), παραχωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 927/2008 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ρεθύμνης, προκειμένου να στεγάσει το νέο Αρχαιολογικό μουσείο Ρεθύμνου και η δωρεά έγινε αποδεκτή από το ΥΠΠΟΑ με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΑΠ/Φ.04 Α-315/110606/1300/8-10-2010 υπουργική απόφαση. Μετά την αποδοχή του ΥΠΠΟ, εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 1104015/4558/Α0010/10-12-2010 Κ.Υ.Α. («Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. Ρ.503/1289/20-1-1989», με την οποία παραχωρείται στον Δήμο Ρεθύμνου έκταση 18.737, 86 τ.μ. από τα συνολικά 24.650 τ.μ. του δημοσίου κτήματος Α.Β.Κ. 346 Ρεθύμνου (μετά την αφαίρεση των 5.912, 14 που παραχωρούνται στο ΥΠΠΟΑ).

Η έκταση που έχει παραχωρηθεί στο ΥΠΠΟΑ από τον δήμο Ρεθύμνης αποτελείται από τμήματα που εμπίπτουν στα γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 41110316001, 411110201001 και 411110201002.

Η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Ρεθύμνης (Ν. Ρεθύμνου) στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κεφαλογιάννηδων – Λουκάκη – Πρεβελάκη – Ηγουμένου Γαβριήλ και ο καθορισμός χρήσεων και όρων και περιορισμός δόμησης, ειδικά για την περιοχή που προορίζεται για την ανέγερση του νέου Αρχαιολογικού μουσείου Ρεθύμνου, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 272/ΑΑΠ/23-11-2017.

 

Επιτροπή Παρακολούθησης

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Ρέθυμνο.

Η επιτροπή παρακολούθησης αποτελείται από:

– Έναν (1) εκπρόσωπο του ΥΠΠΟΑ, με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο.

– Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης, με τον αναπληρωτή του, και

– Έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του δήμου Ρεθύμνης, που θα οριστεί με απόφαση του δημάρχου.

Αντικείμενο της επιτροπής παρακολούθησης, μεταξύ άλλων, είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος.

 

Υποχρεώσεις – δικαιώματα των συμβαλλομένων

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Το ΥΠΠΟΑ αναλαμβάνει:

– Την παρακολούθηση με συνεχή εποπτεία της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

– Την έγκριση των σχετικών μελετών δια των αρμόδιων γνωμοδοτικών του οργάνων.

– Να παρέχει την υποστήριξή του κατά την υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής.

– Να παρέχει στον Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του.

– Να παρέχει τις αρχές και προδιαγραφές των μελετών και των επεμβάσεων και τον προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής του αναδόχου, καθώς και κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.

– Να συνεργάζεται με τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της.

– Να συμμετέχει στην επιτροπή παρακολούθησης δια των εκπροσώπων του.

– Να ορίσει ομάδα εργασίας που θα παρακολουθεί την εκπόνηση των μελετών σε όλα τα στάδια και θα διατυπώνει τις αρχές και τις κατευθύνσεις του σχεδιασμού και εν γένει θα συνεργάζεται στενά με τον ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να ακολουθεί τις υποδείξεις της.

– Να συνεργάζεται με τον φορέα υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου.

Ο δήμος Ρεθύμνου, ως φορέας υλοποίησης, αναλαμβάνει:

– Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του έργου.

– Να κοινοποιεί στον κύριο του έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια ειδική υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.

– Να συνεργαστεί με τον κύριο του έργου για τη σύνταξη του τεχνικού δελτίου πράξης και την υποβολή του στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.

– Να τηρεί ως δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης 2014 – 2020.

– Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

– Να εξασφαλίσει ότι ο μελετητής ή η μελετητική ομάδα θα βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ.

– Να εξασφαλίσει ότι στο έργο θα περιλαμβάνονται και οι διορθώσεις, τροποποιήσεις και εν γένει προσαρμογές που ενδεχομένως απαιτηθούν κατά την έγκριση της μελέτης, από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ.

– Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.

– Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.

– Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον φορέα χρηματοδότησης) τη χρηματοδότηση του έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.

– Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του έργου.

– Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου, σε συνεργασία με τους λοιπούς συμβαλλόμενους φορείς.

Η Περιφέρεια Κρήτης, ως φορέας χρηματοδότησης, αναλαμβάνει:

– Να χρηματοδοτήσει το έργο, διά του Ε.Π. «Κρήτη».

– Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης από τις πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

– Να παρέχει έγκαιρα στους αντισυμβαλλόμενους την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου.

– Να συνεργάζεται με τον φορέα υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου.