30 °C Rethymno, GR
10/08/2022

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Τον Νοέμβριο παραδίδεται το έργο του βιολογικού καθαρισμού του Πλακιά

Στην τελική ευθεία βρίσκονται πλέον οι εργασίες του μεγάλου έργου του βιολογικού καθαρισμού του Πλακιά. Ήδη σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για το τελευταίο υποέργο που αφορά το κεντρικό σύστημα του βιολογικού το οποίο ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η σύμβαση του έργου. Από τότε και για ένα χρόνο ο βιολογικός θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία.

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κυρία Μαρία Λιονή, συνοδευόμενη από στελέχη της διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και τους ανάδοχους εργολάβου επισκέφτηκε το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ευρύτερης περιοχής Πλακιά Δημοτικής Ενότητας Φοίνικα», προϋπολογισμού 4.533.650€.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη 2014-2020» » και υλοποιείται από τη διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ύστερα από σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον δήμο Αγίου Βασιλείου.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:

– Την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με την Οριστική Μελέτη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου και τους τελευταίους εγκεκριμένους κανονισμούς, τα έργα καθαρισμού και επεξεργασίας αποβλήτων, με τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης.

– Περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος σε συνθήκες αιχμής για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με τη σχετική παρακαταθήκη ανταλλακτικών για το εν λόγω χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής.

– Υποχρέωση έκδοσης από τη μεριά του αναδόχου όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα λειτουργεί με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με βιοαντιδραστήρα μεμβρανών, ενώ ο σχεδιασμός έχει πραγματοποιηθεί για την εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής του Πλακιά για την 20ετία (Α’ φάση). Ο σχεδιασμός και η επιλογή που έχει γίνει θα έχει την προοπτική και τη δυνατότητα εύκολης μελλοντικής επέκτασης αν αυτό απαιτηθεί. Αν μετά το πέρας του ορίζοντα σχεδιασμού προκύψει η ανάγκη επέκτασης της εγκατάστασης, αυτή θα πρέπει από σήμερα να καταστεί εφικτή και εύκολη, με το σωστό σχεδιασμό. Τονίζεται πως το σύνολο των υποδομών μελετώνται και σχεδιάζονται με γνώμονα και τις επεκτάσεις που θα απαιτηθούν και στην Β’ φάση (40ετία). Μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί το 55% του έργου.

H αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κυρία Μαρία Λιονή, σε γραπτή δήλωσή της αναφέρει:

«Η Περιφέρεια Κρήτης μετά από σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον δήμο Αγίου Βασιλείου υλοποιεί το μεγάλο έργο του βιολογικού του Πλακιά με συνολική χρηματοδότηση 13,5 εκατομμυρίων Ευρώ από ίδιους και ευρωπαϊκούς πόρους. Μετά την κατασκευή των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων, που έχει τελειώσει βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη το έργο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων δίνοντας, επιτέλους μετά από πολλά χρόνια, λύση στη διαχείριση των αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής, που θα αναβαθμίσει αναπτυξιακά όλη την περιοχή και θωρακίσει το Περιβάλλον».

Το νέο σύγχρονο έργο θα εξυπηρετήσει ένα μεγάλο μέρος των νότιων περιοχών του Ρεθύμνου, καθώς θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει την ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε, στόχος του έργου ήταν από την πρώτη στιγμή η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Τα χωριά που θα εξυπηρετήσει ο νέος βιολογικός του Πλακιά είναι οι κατ’ εξοχήν τουριστικές περιοχές της ενδοχώρας του Ρεθύμνου και μάλιστα πρόκειται για τους οικισμούς, Ασώματος, Λευκόγεια, Μαριού, Μύρθιος και Δαμνόνι στα ανατολικά, η περιοχή της Σούδας και ο οικισμός των Σελλίων στα δυτικά, καθώς και η παραθαλάσσια οικοδομική ενότητα του Πλακιά.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο υποέργα που αφορούν τα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα συλλογής των οικισμών με προϋπολογισμό 9.416.824€ έχουν ολοκληρωθεί.

Η μονάδα του βιολογικού καθαρισμού αποτελεί ένα αναγκαίο έργο που προστατεύει την δημόσια υγεία αλλά και το φυσικό περιβάλλον σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή. Μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου βιολογικού θα υπάρχει ποσοστό κάλυψης του 95% του πληθυσμού της δημοτικής ενότητας Φοίνικα.